BERGENSJAKK

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023

Tirsdag 4. juli er alle velkommen til årsmøte i Sjakkhistorisk forum:

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum
Tirsdag 04.07.2023

Foreningen Sjakkhistorisk forum inviterer alle interesserte til årsmøte tirsdag 4. juli kl. 18.30 på NM-arenaen Vallhall i Oslo.

Cirka kl. 19.15 starter to sjakkhistoriske foredrag med Øystein Brekke, ett om Norsk sjakk for 100 år siden, altså året 1923, og ett om Landsturneringenes historie med vekt på turneringen i Sandnes for 50 år siden, i 1973.

Sjakkhistorisk forum har nettsiden sjakkhistorie.no. De som vil være medlem, betaler kr 150 til bankkonto 1590.16.46136. Dette gjelder for kalenderåret 2023.

Vennlig hilsen for styret
Øystein Brekke (leder)

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2022

I morgen er alle velkommen til årsmøte i Sjakkhistorisk forum:

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum
Tirsdag 08.11.2022

Sjakkhistorisk ForumSjakkhistorisk forum inviterer både medlemmer og andre interesserte til årsmøte tirsdag 8. november klokka 19.00 hos sjakkpuben The Good Knight, Badstugata 9 i Oslo. Her behandles blant annet årsberetningen for perioden 2021-22.

Etter det formelle programmet, som pleier å ta en drøy halvtime, er det et sjakkhistorisk bildeforedrag om ‘Norsk sjakk i 1922, for 100 år siden‘.

Se bildeserien fra tilsvarende foredrag på fjorårets årsmøte, om norsk sjakk i året 1921: Norsk sjakk (schak) 1921 (PDF).

Sjakkhistorisk forum har nettsiden sjakkhistorie.no. De som vil være medlem, betaler kr 150 til bankkonto 1590.16.46136. Nye medlemmer kan nå betale medlemskontingent som også gjelder for kalenderåret 2023.

vennlig hilsen for styret
Øystein Brekke (leder)

Sjakkhistorisk Forum på Facebook

Sjakkhistorisk forum melder at foreningen nå også kan finnes på Facebook:

Sjakkhistorisk Forum på Facebook

Sjakkhistorisk ForumForum for Sjakkhistorie er Facebook-forlengelsen av Sjakkhistorisk forum, ei gruppe for sjakkhistorieinteresserte som har eksistert siden 2011.

Som seg hør og bør, har vi en egen nettside. Den oppdateres ikke så ofte. Det er dog ikke så viktig, da det tross alt er historie som er interessen. Så jo eldre materialet blir, jo mer historisk er det.

Det er svært mye lesestoff samlet på disse sidene. Den ivrige student bør derfor ha lesestoff for et par år framover, også om vi ikke legger til mer i mellomtida. Og bare så det er sagt: Det fins ingen vei utenom disse sidene (og boka til Øystein Brekke) om en vil kjenne (norsk) sjakkhistorie.

Hilsen Morten Lilleøren
Sjakkhistorisk forum

Årsberetning og årsmøte 2021 for Sjakkhistorisk forum

Sjakkhistorisk forum kaller inn til årsmøte:

Årsberetning og årsmøte for Sjakkhistorisk forum

Sjakkhistorisk ForumGod kveld, medlemmer og mulig interesserte!

Sjakkhistorisk forum ønsker medlemmer og interesserte velkommen til årsmøte i Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30, onsdag 20. oktober 2021 kl. 19.00.

Korona-pandemien har nok lagt en klam hånd også over arbeidet vårt, og dette årsmøtet dekker drøyt to år som har gått siden det forrige årsmøtet i juni 2019.

Vedlagt finner du styrets årsberetning for de to årene. Regnskap og revisjonsberetning blir etter planen ettersendt til medlemmene før møtet.

Rett etter det formelle årsmøtet – som neppe varer veldig lenge – inviterer vi til et temamøte om «Norsk sjakk for 100 år siden». Undertegnede er hovedansvarlig for et foredrag med vekt på to begivenheter i 1921, H.G. Hansens første norgesmesterskap og det første og lengste Norgesbesøket av Aron Nimzowitsch.

VEL MØTT!

For styret i Sjakkhistorisk forum
Øystein Brekke (leder)
https://sjakkhistorie.no/

Årsberetning 2019 – 2021

Lansering av Sjakktorget.no

I dag åpnet Sjakktorget.no, Øystein Brekkes nye nettbutikk for brukt sjakklesestoff:

Det nye Sjakktorget.no

SjakktorgetSJAKKTORGET.NO åpner tirsdag 22. september som Norges første spesialbutikk for brukte sjakkbøker, tidsskrifter, bulletiner osv. Den drives av Norsk Sjakkforlag ved siden av og sammen med Sjakkbutikken.no.

Sjakktorget.no starter opp med cirka 650 forskjellige produkter og kommer med flere nye etterhvert. Bakgrunnen for Sjakktorget.no er dubletter samlet av Øystein Brekke, og senest etter kjøp i fjor av samlingen til nylig dessverre avdøde Anker Aasum i Halden.

Nye Sjakktorget.no bør gi en god mulighet til å utvide og supplere sjakksamlinger på en hyggelig måte og til overkommelige priser.

Fysisk kvalitet på produktene er «gjennomsnittlig brukt», men i praksis fra ubrukt til godt brukt. Bildene i nettbutikken gir forhåpentligvis et noenlunde riktig inntrykk. Det er vanlig returrett.

En åpningskampanje i resten av september er 10% rabatt på samlede kjøp på minst kr 500 på Sjakktorget.no. Rabatten legges inn av butikken før fakturering.

Det er bare å klikke på kjøp slik som på Sjakkbutikken.no. Ved kjøp begge steder med kort tid imellom vil det bli søkt samlet utsending med så lav porto som mulig.

Et flertall av produktene på Sjakktorget.no er det bare ett eksemplar av, men mange har også minst to eksemplarer. Generell epost også til Sjakktorget.no er post@sjakkbutikken.no.

Vi håper at mange finner godt sjakkstoff å glede seg over!

vennlig hilsen
Øystein Brekke
Sjakktorget.no og Sjakkbutikken.no

Ny norsk sjakkbok – Sjakk uten grenser

Norges Fjernsjakkforbund fyller 75 år og markerer dette med utgivelsen av jubileumsboken Sjakk uten grenser:

Sjakk uten grenser
Norges Fjernsjakkforbund 75 år 1945-2020
Av Reidar Gramstad, Thor Geir Harestad og Arild Haugen

Norges Fjernsjakforbund

  • Utgis: 01.september 2020
  • 232 sider
  • Størrelse 210 x 297mm
  • Innbundet
  • Inkludert 123 minneverdige partier
  • Pris kr. 345 + porto
  • Tilbud: Ved forhåndskjøp kr 300 + porto
  • De 123 kommenterte partiene fra boka i CB-format kan kjøpes som tillegg til boka, pris kr 50.

Fra baksideteksten:
«Fjernsjakk er sjakk der spillerne ikke befinner seg ved samme fysiske brett. Trekkformidlingen har foregått ved flere forskjellige medier som telefon, telegraf, telex, fax, radio(!) og post (derav «postsjakk») om det er brukt tam-tam trommer, morse eller røyksignaler er vel ikke dokumentert, men kan ikke utelukkes. I dag spilles trekkene hovedsakelig på server og i noen få turneringer pr. post.

Dette er historien om norsk fjernsjakk generelt og om Norges Fjernsjakkforbunds (Tidligere Norges Postsjakkforbunds) historie i perioden 1945-2020, spesielt.

Norsk fjernsjakk har gode tradisjoner med et viktig medlemsblad, aktive medlemmer, spennende turneringer og flotte resultater. Den første norske verdensmesteren i sjakk var ikke Magnus Carlsen, men postsjakkspilleren Ivar Bern!
NFSF har også et OL-gull for nasjonslag og et EM ved Frank Hovde.

Sjakk uten grenserLes mer om forbundets tilblivelse, historie, om spillerne og personer som har vært med å drive forbundet gjennom disse 75 åra.

De 123 partiene i boka vil gi leseren en fin gjennomgang av fjernsjakk-spillets utvikling. Partiene er for det mest utstyrt med «tidsriktige» kommentarer, de fleste av spillerne selv. Flere av partiene er også oppdatert med kommentarer basert på dagens computer-øyne.

Medlemsbladet «Fjernsjakk» er den fremste arenaen hvor redaktørene Sverre Halvorsen, Roald Berthelsen og Øystein Sande (forsidebildet) har samlet medlemmene».

Boka er ellers en gjennomgang av forbundets historie fordelt på epoker, en presentasjon av alle «formenn/presidenter/styreledere samt andre nøkkelpersoner».
Kapitler om «Medlemmer, kontingent og økonomi» og «Forholdet til Norges sjakkforbund». Presentasjon av alle norgesmestrene (ikke lag) og forbundets æresmedlemmer. Fyldig presentasjon av vår verdensmester, Ivar Bern. Han kommer i boka også med nye analyser og kommentarer til sine VM-partier. Presentert blir også våre «naboer» Jørn Sloth (DK) og Ulf Andersson (S), førstnevnte var den første fra Norden som blei verdensmester i sjakk!

Lokale helter, norgesmestre i seniorklassen, NM for lag og diverse andre store turneringer blir også gjennomgått. Deretter en presentasjon av ICCF, det internasjonale fjernsjakkforbundet og dets verdensmestere, fulgt av en oversikt over folkelandskamper, medlemsbladet, «Komputernes inntog» og en presentasjon av styret i jubileumsåret.

Mange av forbundets medlemmer opp gjennom årene er kommet med i boka. Du vil nok vite om noen av disse, sannsynligvis også kjenne en del og kanskje også ha kommet med i boka selv!.

Utgivelsesdato er altså satt til 01.september 2020. Kjøp foretatt før denne dato kvalifiserer til tilbudsprisen.

Bestillinger sendes til en av forfatterne:

Samtidig innbetaling av bokens pris + forsendelseskostnader beregnet til kr 145 settes inn på NFSF Konto 1822.23.47307 og merkes «Jubileumsbok».

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2019

Sjakkhistorisk forum avholder årsmøte kommende onsdag:

Sjakkhistorisk Forum
Årsmøte i Sjakkhistorisk forum onsdag 19. juni 2019 i OSS

Alle interesserte ønskes velkommen til årsmøtet i Sjakkhistorisk forum førstkommende onsdag 19. juni 2019 kl. 19.00 i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30.
I tillegg til de formelle sakene som formelt behandles av medlemmene blir det et interessant foredrag av Morten Lilleøren om hvordan sjakkspillet kom til Norge og Norden.

Dessuten blir det en kort rundreise langs vegger i sjakkselskapet til noen sjakkhistoriske godbiter.
Enkel servering. Vel møtt!

Årsberetning for 2018-2019 kan finnes på PDF-format her.

for styret
Øystein Brekke (leder)

Norges Sjakkforbunds Presse-service 1982-98 på nett

Presse-service

Sjakkhistorisk Forum

Sjakkhistorisk forum har nå scannet og offentliggjort alle 16 årganger av Presse-service, som kom ut fra 1982 til 1998. Utgiver var Norges Sjakkforbund i samarbeid med Norges Sjakkforbunds Ungdom (nåværende Ungdommens Sjakkforbund).

Presse-service kom ut ca. to ganger i måneden med resultater fra bl.a. seriesjakken, Norges Grand Prix, norgesmesterskap, internasjonale turneringer og landskamper.

Det ble gjennom 16 år utgitt 384 numre med totalt 3968 sider. Det er bare 37 numre som mangler i Sjakkhistorisk forums arkiver, noe som betyr at 90% er offentliggjort.
Bak arbeidet med Presse-service hos Sjakkhistorisk forum står Morten Lilleøren, Øystein Brekke og Bjarke Sahl.