BERGENSJAKK

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2022

I morgen er alle velkommen til årsmøte i Sjakkhistorisk forum:

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum
Tirsdag 08.11.2022

Sjakkhistorisk ForumSjakkhistorisk forum inviterer både medlemmer og andre interesserte til årsmøte tirsdag 8. november klokka 19.00 hos sjakkpuben The Good Knight, Badstugata 9 i Oslo. Her behandles blant annet årsberetningen for perioden 2021-22.

Etter det formelle programmet, som pleier å ta en drøy halvtime, er det et sjakkhistorisk bildeforedrag om ‘Norsk sjakk i 1922, for 100 år siden‘.

Se bildeserien fra tilsvarende foredrag på fjorårets årsmøte, om norsk sjakk i året 1921: Norsk sjakk (schak) 1921 (PDF).

Sjakkhistorisk forum har nettsiden sjakkhistorie.no. De som vil være medlem, betaler kr 150 til bankkonto 1590.16.46136. Nye medlemmer kan nå betale medlemskontingent som også gjelder for kalenderåret 2023.

vennlig hilsen for styret
Øystein Brekke (leder)