BERGENSJAKK

Bergens Schakklubs historie

BS – en kort historikk (1902-1977) av Magnus Andersen

Skrevet i forbindelse med Landsturneringen i Bergen i 1977.

Sjakkspillet er i Bergen like gammelt som skapelsen – av byen.
Ute på den gamle bybrygge – «Bryggen» – er det gravet ut sjakkbrikker som er 700-800 år gamle.
Like før «NM i Bergen 1967» ble det funnet en vakker utskåret dronningbrikke, «Bryggens Madonna»,
en av de peneste tingene i Bryggemuseet. Brikken ble klubbens mascot under NM det året.
Senere er også kongen og andre brikker gravet frem.
Således har vi håndgripelige beviser for at sjakkspillet har tradisjoner i byen vår.

Vi vet lite om hvem som spilte sjakk og hvor det ble spilt sjakk før klubben vår ble stiftet i 1902.
Klubben fikk en meget fornem start. Stifterne kom fra den gamle, kjente klubb
«Den Gode Hensigt», som i 1902 var over 100 år gammel. Den tellet som medlemmer omtrent
alle menn av betydning innen politikk, handel, sjøfart og industri, så som statsminister
Christian Michelsen og stortingspresident Henrik Ameln. Sistnevnte var en av klubbens stiftere.

Frem til utbruddet av 1.verdenskrig i 1914 beholdt klubben sitt fornemme og lukkede preg.
Men verdenskrigen snudde om på så mye – også Bergens Schakklub. I 1917 ble den energiske
o.r. sakfører Finn Gundersen formann. Han sørget først for at den påbegynte medlemsturnering
ble spilt ferdig, for første gang i klubbens 15-årige historie. Så innførte han klasseinndeling,
klasse 1 og 2 (prima og sekunda?). Han kjøpte inn ur, fikk istand et bibliotek og mye annet.
Det er derfor ikke overraskende at han senere ble klubbens første æresmedlem.
Finn Gundersens energiske arbeid ga resultater. Medlemstallet steg – i 1919 var der 40 medlemmer –
og det ble spilt god sjakk.
I 1919 kom den første internasjonale mester på besøk og ga simultanoppvisning. Det var den
kjente Rudolf Spielmann fra Østerrike. Senere kom andre store som Niemzowitch, dr.Lasker, Max Euwe m.fl.
I 1920 steg medlemstallet til 120. Det året fikk klubben avtale med flere aviser om ukentlige
sjakkspalter, en avtale som fremdeles varer. Samme året kom den første kamp mot en utenbys klubb –
«Schakklubben av 1911» i det daværende Kristiania.
Senere har klubben hatt som motstandere: Oslo Schakselskap, Stavanger Schakklubb, Haugesund Sjakklubb
og mange andre – bl.a. en telefonmatch med Thorshavn sjakk-klubb.
I 1920-årene, før radioen og det senere fjernsyn, blomstret foreningslivet som verken før eller siden,
og den var i det året Norges største klubb. I samarbeid med «Caissa» og «Bergens Tidende»
ble det arrangert en sjakkturnering i Turnhallen hvor 400 organiserte spillere spilte mot 400 uorganiserte
og med noen tusen tilskuere.
Det ble stiftet en rekke nye sjakkklubber. Først «Caissa» som klubben senere kjempet mang en hard dyst
med. Senere kom Nordnes Schakklubb, Arbeidernes Sjakklubb, Fana Schakklubb, Kronstad Schakklubb,
Arna Sjakk-klubb, Alvøens Sjakklubb. Løperens Sjakk-klubb og klubben for sporveisfunksjonærer,
jernbanen m.v. De fleste av disse klubbene er senere forsvunnet.
Jeg husker en gang jeg spilte mot en spiller fra en av disse mindre klubbene. Han imponerte meg stort,
ikke så mye ved sitt spill som med klubbens merke i sølvemalje. Det er det største foreningsmerke
jeg noen gang har sett.

I 1923 fikk klubben en egen dameavdeling med over 50 medlemmer. Dessverre forsvant avdelingen
nokså hurtig igjen. Bare fru S. Synnevåg, flerårig kvinnelig Norgesmester ble trofast igjen til sin
død for noen år siden. Ny dameavdeling har vi senere ikke hatt – selv kvinneåret 1975 førte ikke til
noen lysning på det området.
I 1924 nådde klubben sitt høyste medlemstall, over 350 medlemmer – et arrangement uten sidestykke
i norsk sjakkliv.
I 1926 ble det for første gang arrangert Landsturnering i Bergen. Det var stor tilslutning både av
spillere og publikum. Arrangementet var vellykket , men det gikk likevel 20 år før det igjen ble
holdt NM her – i 1946, også det et vellykket arrangement. «Bare» 19 år etter var det på nytt NM i
Bergen, 1967. Mesterskapet ble da holdt på «Handelshøyskolen» i Bergen – et arrangement vel mange
husker. Som nevnt var «Bryggens madonna» vår skytshelgen, og det lot til at hun var oss nådig –
både vær, spillelokaler, innkvartering og servering var til alles tilfredshet.

Det vil føre for langt å gi en detaljert oversikt over årene etter første Landsturnering i 1926
og fram til i dag. Bergens Schakklub har i alle disse årene vært det samlende midtpunkt for sjakk-
livet i Bergen. I mange år har klubben vært den eneste klubb i byen – dessverre.
En gammel salmedikter har sagt at alt her i livet går opp og ned, og det stemmer med sjakk-
interessen også.
Når klubben nå har bestemt seg for å arrangere NM i jubileumsåret 1977, så er det for å skape mer
blest om sjakken i Bergen. Og vi har allerede merket økt interesse. Klubben har i de siste årene
satset mye på skolesjakken. Den har sendt instruktører til omtrent alle skolen i Bergen og opp-
slutningen om kursene har vært bra. Vi høper at en del av de unge senere finner veien til klubben,
det skulle da ikke bli mangel på rekrutter.

For at våre gjester skal like seg under besøket har vi pusset opp lokalene våre.

Jublianten føler ikke at årene tynger. Den ser med optimisme frem til 100 års jubileet.

Magnus Andersen