BERGENSJAKK

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2022

I morgen er alle velkommen til årsmøte i Sjakkhistorisk forum:

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum
Tirsdag 08.11.2022

Sjakkhistorisk ForumSjakkhistorisk forum inviterer både medlemmer og andre interesserte til årsmøte tirsdag 8. november klokka 19.00 hos sjakkpuben The Good Knight, Badstugata 9 i Oslo. Her behandles blant annet årsberetningen for perioden 2021-22.

Etter det formelle programmet, som pleier å ta en drøy halvtime, er det et sjakkhistorisk bildeforedrag om ‘Norsk sjakk i 1922, for 100 år siden‘.

Se bildeserien fra tilsvarende foredrag på fjorårets årsmøte, om norsk sjakk i året 1921: Norsk sjakk (schak) 1921 (PDF).

Sjakkhistorisk forum har nettsiden sjakkhistorie.no. De som vil være medlem, betaler kr 150 til bankkonto 1590.16.46136. Nye medlemmer kan nå betale medlemskontingent som også gjelder for kalenderåret 2023.

vennlig hilsen for styret
Øystein Brekke (leder)

Mer om mulig sammenslåing mellom NSF og USF

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundDet har vært litt uklarhet rundt hva som egentlig ble vedtatt på årsmøtene til Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund når det gjelder den foreslåtte sammenslåingen. Følgende skal være det som gjelder:

 • Man trenger mer tid for å klargjøre hva konsekvensene av en eventuell sammenslåing blir. Det store spørsmålet ser ut til å være økonomiske støtteordninger i Oslo.
 • Komiteene som er oppnevnt for å jobbe med sammenslåingen skal fortsette sitt arbeid.
 • Målet er sammenslåing 1. januar 2024, altså et år senere enn det opprinnelige forslaget.
 • Sammenslåingen må tas opp igjen på NSFs kongress og USFs årsmøte i Oslo i juli 2023, og ha tilstrekkelig flertall begge steder for å bli gjennomført.

Litt fra USFs årsmøte 2022

Ungdommens SjakkforbundUngdommens Sjakkforbunds årsmøte ble avholdt på Kongsvinger mandag 11. juli.
Her er de viktigste sakene fra årsmøtet:

 • Lasse Ø. Løvik fra Stavanger SKU ble valgt til ny styreleder etter Joachim B. Nilsen. Visepresident blir Malgorzata Kopaczek-Styczen fra SK 1911U i Oslo.
 • Forslaget om sammenslåing av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund (USF) ble vedtatt. Sammenslåingen skal gjelde fra 01.01.2024.
 • USFs hederstegn i gull ble utdelt til Geir Brobakken, Johannes L. Kvisla, Leif Oskar Bjornes, Ivbjørn Nimki og Olga Dolzhykova.

Les mer om årsmøtet og se det nye styret hos Sjakk.no.

Litt fra NSFs kongress 2022

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbunds 104. kongress ble avholdt på Kongsvinger søndag 10. juli, se Sjakk.no.
Her er de viktigste sakene fra kongressen:

 • Joachim B. Nilsen fra Bergens Schakklub ble valgt til ny president i sjakkforbundet etter Simen Agdestein. Se intervju med presidenten lenger nede på siden. Visepresident Anniken Vestby ble gjenvalgt sammen med resten av valgkomiteens forslag til nytt styre.
 • Forslaget om sammenslåing av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund (USF) ble vedtatt. Saken må også godkjennes på USF årsmøte i kveld. Sammenslåingen skal gjelde fra 01.01.2024.
 • De to forslagene fra Stavanger Sjakklubb som gjaldt deltakelse i Eliteserien og krav om norsk statsborgerskap ved representasjonsoppgaver ble begge nedstemt.
 • De tre klubbene Bergens, Sotra og Søråshøgda har fått opsjon på Landsturneringen 2025.

Intervju med Joachim B. Nilsen
Kilde: NRK

Sjakkpresident Joachim B. Nilsen
Sjakkpresident Joachim B. Nilsen
(Foto: Tom Eriksen)

Den nye sjakkpresidenten sier følgende til NRK:

«Jeg er veldig takknemlig for tilliten og ydmyk overfor det jeg vet er en stor oppgave, men samtidig har vi svært kompetent sentralstyre og en velfungerende administrasjon med flere nye, gode tilskudd det siste året. Vi har alle forutsetninger for å ta norsk sjakk videre både nasjonalt og internasjonalt.»

«Det er viktig for meg å få med at det har blitt gjort mye viktig arbeid det siste året i regi av daværende president Simen Agdestein. Han har gjort en fenomenal innsats og har lagt ned et betydelig stykke arbeid.»

«Det blir store sko å fylle, men jeg er takknemlig for det tette samarbeidet jeg har hatt med Simen det siste året – jeg har lært mye, og er takknemlig for at han er tilgjengelig som sparringspartner også videre.»

Forslag til nytt forbundsstyre i USF

Ungdommens SjakkforbundValgkomiteen i Ungdommens Sjakkforbund (USF) har nå levert sitt forslag til nytt forbundsstyre. Sittende leder Joachim B. Nilsen stiller som presidentkandidat i Norges Sjakkforbund, og USF trenger derfor en ny styreleder. Valgkomiteen forslår Lasse Løvik, som er turneringssjef i dagens styre.

Årsmøtet i USF avholdes mandag 11. juli i Kongsvinger.

Valgkomiteens forslag ser ut som følger:

Leder Lasse Løvik Stavanger SKU
Nestleder Malgorzata Kopaczek-Styczen Frøya SKU
Turneringssjef Anders Aure Konnerud SKU
Styremedlem Olga Dolzhikova Dragulf SKU
Styremedlem Matias Myren Bergens SKU
Styremedlem Benjamin Halvorsen Tromsø SKU
Styremedlem Ramona Mork Bergens SKU
1. vara styremedlem Anders Hobber  
2. vara styremedlem Bjørn Robert Unhjem Molde SKU
3. vara styremedlem Ingrid Skaslien Vålerenga SKU

Årsmøtepapirer for 2022

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har sendt ut sine årsmøtepapirer. Simen Agdestein (OSS) gir seg som president i Norges Sjakkforbund etter bare et år. Som ny president foreslår valgkomiteen Joachim B. Nilsen (Bergens), som nå er leder i Ungdommens Sjakkforbund.
Valgkomiteens innstilling for nytt styre i Ungdommens Sjakkforbund er ennå ikke klart.

På fjorårets årsmøter ble det vedtatt å utrede en sammenslåing av de to sjakkforbundene. Komiteen som har jobbet med dette foreslår at sammenslåingen blir gjennomført innen kommende årsskifte, 01.01.2023. Dette vil selvsagt bli den store saken på sommerens årsmøter. På NSFs årsmøte er det i tillegg noen forslag som går på hvem som skal være spilleberettiget i eliteserien, eliteklassen, norske landslag og ved representasjonsoppgaver.

NSFs 105. kongress 2022

Norges SjakkforbundSøndag 10. juli klokken 18.00 avholdes Norges Sjakkforbunds 104. kongress på Vinger hotell, Kongsvinger.

Kongresspapirer
Norges Sjakkforbunds Årsberetning og Kongresspapir kan finnes her: kongresspapir

Valgkomiteens innstilling til Sentralstyret

 • Simen Agdestein stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Joachim Birger Nilsen som ny president. 2 år.
 • Guru Wanda Wanvik stiller ikke til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller Sheila Barth Stanford som nytt styremedlem. 1 år.
 • Henrik Sjøl, turneringssjef, innstilles for 2 år.
 • Jon Kristian Haarr, styremedlem, innstilles for 2 år.
 • Benedicte Westre Skog, styremedlem, innstilles for 2 år.
 • Terje Lund, kasserer, innstilles for 1 år.
 • Frode Antonsen, styremedlem, innstilles for 1 år.
 • Anniken Vestby, visepresident, innstilles for 1 år.

Delegater
Delegater må meldes inn med følgende fullmaktskjema, som sendes til nsf@sjakk.no.

USFs 45. årsmøte 2022

Ungdommens SjakkforbundMandag 11. juli kl 18.00 avholdes USFs 45. årsmøte. Årsmøte vil bli avholdt på Vinger hotell, Kongsvinger.

Årsmøtepapirene finner du her: Årsmøte USF 2022.

Delegater må meldes inn med fullmaktskjema, det finner du her: Fullmaktsskjema 2022 som sendes til usf@sjakk.no.

Forslag om sammenslåing av NSF og USF

Norges Sjakkforbund (NSF) har sendt ut følgende informasjon angående en mulig sammenslåing med Ungdommens Sjakkforbund (USF):

Forslag om sammenslåing av NSF og USF

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundNSFs kongress og USFs årsmøte vedtok i 2021 å utrede en mulig sammenslåing av de to forbundene.

Styrene nedsatte høsten 2021 et utvalg for å vurdere konsekvensene av en sammenslåing, basert på deres utredning ønsker nå styrene å gå videre mot å fremme sak om sammenslåing på årets kongress og årsmøte.

Klubber og kretser gis nå anledning til å be om innspill-/informasjonsmøter med styrene og utvalget. Følg denne lenken til sjakk.no for å finne utvalgets rapport, og for å finne skjema for å sende forespørsel om møte.

Vennlig hilsen
Eirik Natlandsmyr
Generalsekretær

Årsberetning og årsmøte 2021 for Sjakkhistorisk forum

Sjakkhistorisk forum kaller inn til årsmøte:

Årsberetning og årsmøte for Sjakkhistorisk forum

Sjakkhistorisk ForumGod kveld, medlemmer og mulig interesserte!

Sjakkhistorisk forum ønsker medlemmer og interesserte velkommen til årsmøte i Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30, onsdag 20. oktober 2021 kl. 19.00.

Korona-pandemien har nok lagt en klam hånd også over arbeidet vårt, og dette årsmøtet dekker drøyt to år som har gått siden det forrige årsmøtet i juni 2019.

Vedlagt finner du styrets årsberetning for de to årene. Regnskap og revisjonsberetning blir etter planen ettersendt til medlemmene før møtet.

Rett etter det formelle årsmøtet – som neppe varer veldig lenge – inviterer vi til et temamøte om «Norsk sjakk for 100 år siden». Undertegnede er hovedansvarlig for et foredrag med vekt på to begivenheter i 1921, H.G. Hansens første norgesmesterskap og det første og lengste Norgesbesøket av Aron Nimzowitsch.

VEL MØTT!

For styret i Sjakkhistorisk forum
Øystein Brekke (leder)
https://sjakkhistorie.no/

Årsberetning 2019 – 2021

Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte 2021

Joachim B. Nilsen er ny leder i USF
Joachim B. Nilsen er ny leder i USF
(Foto: Olsvikåsen videregående skole)

Ungdommens SjakkforbundUngdommens Sjakkforbund avholdt sitt årsmøte på Zoom onsdag ettermiddag. Det var 39 stemmeberettigede til stede.
Se årsmøtepapirene hos Sjakk.no.

Valgkomiteens forslag til nytt forbundsstyre ble valgt uten motkandidater:

Forbundsstyret 2021-2022
Leder: Joachim B. Nilsen Bergens SKU
Nestleder: Malgorzata Kopaczek-Styczen Frøya SKU
Styremedlem: Lasse Ø. Løvik Stavanger SKU
Styremedlem: Olga Dolzhikova Dragulf USK Oslo
Styremedlem: Anders Aure Konnerud SKU
Styremedlem: Bjørn Robert Unhjem Molde SKU
Styremedlem: Matias Myren Bergens SKU
1. vara styremedlem: Kristine Ganz Flåtten ?
2. vara styremedlem: Leander Eriksen Greveløkka BSK
3. vara styremedlem: Emilie Lazareva SK 1911U

Noen andre saker fra årsmøtet:

 • Forslag om å utrede sammenslåing mellom Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund ble vedtatt.
 • Forslag om kjønnsnøytrale titler i Forbundsstyret ble vedtatt.

Norges Sjakkforbunds kongress 2021

Simen Agdestein er ny sjakkpresident
Simen Agdestein er ny sjakkpresident
(Foto: Olga Dolzykhova 2017)

Norges SjakkforbundSimen Agdestein beseiret sittende president Morten L. Madsen 66 – 49 i avstemmingen om presidentvervet i Norges Sjakkforbund. Valget skjedde på sjakkforbundets kongress søndag kveld.
Alle andre valg skjedde i henhold til valgkomiteens forslag, uten motkandidater. Se også hva Sjakk.no skriver om presidentvalget.

Kongresspapirene kan finnes hos Sjakk.no.

Sentralstyret 2021-2022
President: Simen Agdestein OSS
Visepresident: Anniken Vestby Tromsø
Kasserer: Terje Lund Levanger
Turneringssjef: Henrik Sjøl Akademisk
Styremedlem: Guru Wanda Wanvik Stjernen
Styremedlem: Jon Kristian Haar Offerspill
Styremedlem: Frode Antonsen Risør
Styremedlem: Benedicte Westre Skog Sandnes

Noen andre saker fra kongressen:

 • Forslag om likestillingsparagraf og kjønnsnøytrale lover ble vedtatt.
 • Forslag om ny kontingentstruktur ble vedtatt. Det blir dermed lavere medlemskontingent i Norges Sjakkforbund.
 • Forslag om å utrede sammenslåing mellom Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund ble vedtatt.
 • Forslag om ny klasseinndeling i Landsturneringen ble vedtatt. Dette innebærer en ny klasse Kandidat Elite og strammere regler for å komme med i Eliteklassen.
 • De tre neste Landsturneringene arrangeres av Kongsvinger og Nordstrand (Kongsvinger i 2022), Stjernen (Oslo i 2023) og Buskerud Sjakkrets (2024).
 • Sheila Barth Standford ble utnevnt til æresmedlem av Norges Sjakkforbund.