BERGENSJAKK

Referat fra Norges Sjakkforbunds kongress 2020

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbunds 99. kongress (årsmøte) ble avholdt søndag 5. juli. Referat kan finnes på Sjakk.no.

Tidenes første online kongress tok bortimot fem timer, nesten dobbelt så lang tid som anslått på forhånd. Mye av tiden ble brukt til spørsmål rundt kvinneandelen i sjakkforbundets organer. Det tekniske fungerte bra med enkelte små unntak.

President Morten L. Madsen ble gjenvalgt og Buskerud Sjakkrets fikk opsjon på Landsturneringen 2024 etter at Hell Sjakklubb trakk sin søknad.

Klart for NSFs 99. kongress

Norges SjakkforbundI dag er det tid for Norges Sjakkforbunds 99. kongress (årsmøte). Kongressen arrangeres vanligvis samme sted som Landsturneringen, men årets landsturnering er avlyst og kongressen holdes på nett. Årsaken er selvsagt COVID-19-restriksjonene.

Kongressen starter kl. 17.00 og blir direktesendt på Sjakk.no for alle interesserte. Delegatene har fått tilsendt epost om hvordan de skal logge på, følge kongressen online og avgi sine stemmer.

Les mer om kongressen hos Sjakk.no.

Informasjon om Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte 2020

Ungdommens Sjakkforbund har sendt ut innkalling til årets kongress. Grunnet Covid-19-pandemien blir årsmøtet for første gang avholdt over nettet.

USFs 43. årsmøte onsdag 8. juli kl 17 – årsmøtepapirer og informasjon om møtegjennomføringen online

Ungdommens Sjakkforbund
Om en måned – onsdag 8. juli kl 17 – avholdes Ungdommens Sjakkforbunds 43. årsmøte. Forbundstyret har i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering vedtatt å gjennomføre årsmøtet online.

Årsmøtepapirene, som i dag er sendt ut til alle lokallag og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets årsmøte samt forretningsorden for årsmøtet.

Det er utarbeidet en egen forretningsorden for årsmøtet som reflekterer at møtet finner sted Online. Det er også korte sjekklister for hvordan man deltar på årsmøtet som delegat, hvordan man kan følge årsmøtet på nett, og hvordan man kan bruke tale- og stemmeretten. Dokumentene kan finnes på side 47-51 i årsmøtepapirene.

Vi gjør særlig oppmerksom på at leder eller styremedlem i lokallag eller kretser som ønsker å ha delegater på årsmøtet må melde inn dette til emailadressen usf@sjakk.no. Skjema som skal benyttes kan finnes her, eller på sjakk.no.
Frist for å levere skjema er på vanlig måte frem til årsmøtestart, men gjerne så snart som mulig for å unngå forsinkelser

Informasjon om Norges Sjakkforbunds kongress 2020

Norges Sjakkforbund har sendt ut innkalling til årets kongress. Grunnet Covid-19-pandemien blir årsmøtet for første gang avholdt over nettet.

NSFs 99. kongress 5. juli kl 17 – kongresspapirer og informasjon om kongress-gjennomføringen

Norges Sjakkforbund
Om en måned – søndag 5. juli kl 17 – avholdes NSFs 99. kongress. Det blir en ny erfaring, idet Sentralstyret i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering har vedtatt å gjennomføre kongressen online.

Kongresspapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets kongress, samt forretningsorden for årets kongress.

Det er utarbeidet en egen forretningsorden for årets kongress, samt korte sjekklister for hvordan man deltar på kongressen som delegat, hvordan man kan følge kongressen på nett, og hvordan man kan bruke tale- og stemmeretten. Dokumentet kan finnes på side 52-53 i kongresspapirene.

Vi gjør særlig oppmerksom på at leder eller styremedlem i klubber eller kretser som ønsker å ha delegater på kongressen må melde inn dette til emailadressen kongress@sjakk.no. Skjema som skal benyttes kan finner på sjakk.no her, og altså sendes inn til kongress@sjakk.no.

Fristen for dette er på vanlig måte frem til kongress-start, men gjerne så snart som mulig for å unngå forsinkelser

Landsturneringen 2020 avlyst

Norges Sjakkforbund melder i dag at Landsturneringen 2020 dessverre er avlyst.
Se kunngjøring nedenfor og les mer på Sjakk.no.

NORGES SJAKKFORBUNDS LANDSTURNERING 2020 AVLYST

Norges SjakkforbundSentralstyret i Norges Sjakkforbund besluttet i møte torsdag 14. mai å avlyse Landsturneringen 2020. Beslutningen ble tatt i samråd med arrangøren Hell Sjakklubb. Turneringen skulle vært spilt på Scandic Hell hotell i Stjørdal kommune, i uke 28.

Landsturneringen varer en drøy uke, består av en rekke klasser og har gjerne 500-600 deltakere. Under normale omstendigheter kåres årets norgesmester og vinner av Kongepokalen i Eliteklassen.

Bakgrunnen for beslutningen om å avlyse årets landsturnering er Corona-situasjonen og de retningslinjer og avklaringer myndighetene har gitt for arrangementer av den størrelsesorden Landsturneringen utgjør.

Det har vært vurdert å flytte Landsturneringen til senere i 3. kvartal, eller gjennomføre turneringen for noen utvalgte klasser utover høsten, men styret har landet på å avlyse det hele.

Arrangøren vil nå henvende seg til alle påmeldte og alle samarbeidspartnere og sikre at avlysningen skjer i godt organiserte former.

Geir Nesheim
Generalsekretær
Norges Sjakkforbund

Kindred-avtalen falt på NSFs kongress

Morten L. Madsen ble gjenvalgt som president
Morten L. Madsen ble gjenvalgt som president
(Foto: Norges Sjakkforbund)

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbunds kongress ble avholdt søndag kveld i Framhallen i Larvik. Dette ble et skikkelig maratonarrangement som varte nærmere 6½ time.
Det var direktesending hos Sjakk.no og VG.

Kongressen startet kl. 17.30, en halvtime forsinket. Møteleder var den kjente advokaten Cato Schiøtz.
Det var 180 delegater tilstede, hvorav 6 fra Magnus Carlsens klubb Offerspill.

Etter at årsberetning og regnskap var behandlet startet man med Kindred-saken kl. 19.00.
Det var mange som ville si sin mening, og først kl. 21.15 var det klart for avstemming.

Det ble avgitt 179 stemmer. Av disse stemte 132 nei til Kindred-avtalen, 44 stemte ja og 3 stemte blankt.
Dermed falt forslaget med klar margin og 75% neistemmer.

Forsamlingen gikk videre til budsjett og informasjon om kommende landsturneringer.
Kongsvinger Sjakklubb og Nordstrand Sjakklubb fikk sammen opsjon på Landsturneringen 2022 i Kongsvinger, mens Sjakklubben Stjernen fra Oslo fikk opsjon på 2023. Tidligere har Hell fått tildelt Landsturningen i 2020 og Bergens/Sotra/Søråshøgda i 2021.

I valget av nytt sentralstyre ble sittende president Morten L. Madsen utfordret av Per Kristian Hansen. Etter avstemming gikk Madsen seirende ut med 87 mot 62 stemmer. Hansen utfordret deretter Pål Nordquelle om vervet som visepresident. Her vant Hansen med sifrene 96 – 43 og han blir dermed ny visepresident i Norges Sjakkforbund.

Les mer om kongressen hos Aftenposten, Dagbladet (del 1|del 2), NRK, TV 2 og VG.

Før sjakkforbundets kongress 2019

Framhallen i Larvik er klargjort til kongress
Framhallen i Larvik er klargjort til kongress
(Foto: Norges Sjakkforbund)

Norges SjakkforbundI dag kl. 17.00 starter Norges Sjakkforbunds kongress i Framhallen i Larvik. Den store saken er selvsagt forslaget om en lukrativ, men svært kontroversiell samarbeidsavtale med Kindred.

Det ser ut til at Kongressen vil gå fredeligere for seg enn fryktet, etter at Offerspill Sjakklubb frivillig har redusert antall delegater fra 41 til 6.
Årsaken er Reglementsutvalgets uttalelse om stemmerett for klubbens delegater. Styret i Offerspill sier i en uttalelse at de håper 6 delegater er et kompromissforslag alle kan leve med. Klubben sier også at Kindred-avtalen ikke er det viktigste for dem, og de håper og tror at Sjakk-Norge kan samles etter Kongressen uansett utfall.

Etter det som virker som et godt forsvarstrekk fra Offerspill er det svært sannsynlig at Kindred-avtalen blir nedstemt på kongressen. Selv med 41 delegater fra Offerspill var nok Nei-siden favoritter, og nå er det vanskelig å se hvordan forslaget kan få flertall.

Det skal også velges nytt sentralstyre i sjakkforbundet. Her er det rykter om benkeforslag fra Nei-siden i Kindred-debatten, så det er mulig den største dramatikken vil bli under valgene. Valgkomiteen har levert et oppdatert forslag til sentralstyre, hvor et av de nye styremedlemmene som foreslås er næringslivstoppen Knut R. Johannesen fra Offerspill. Forslaget til sentralstyre kan finnes på side 3 i dette dokumentet.

Kongressen starter altså kl. 17.00. Der blir direktesending hos Sjakk.no og trolig også hos NRK.
Alle kongresspapirer og annen informasjon kan finnes her.

Uttalelse fra RU om Offerspill SKs medlemskap og kongressrepresentasjon

Norges SjakkforbundReglementsutvalget i Norges Sjakkforbund har kommet med en uttalelse som gjelder stemmerett for den nye Offerspill Sjakklubbs delegater under Kongressen kommende søndag.

Hele uttalelsen er på fem sider, og vi bringer her bare et sammendrag med konklusjoner. Vi anbefaler å lese hele dokumentet, som kan finnes hos Sjakk.no.
Merk også at det har kommet oppdaterte medlemstall for sjakkforbundet som vil bli gjeldende for kongressen.

Uttalelse fra Norges Sjakkforbunds Reglementsutvalg om Offerspill SKs medlemskap og kongressrepresentasjon (sammendrag)


 1. Oppfyller Offerspill SK kravene til å bli opptatt som medlemsklubb i NSF – og dermed også kravene til representasjon på NSFs Kongress 2019?

  RU anser at kongressen 2019 har mulighet til å vedta at Offerspill SK ikke får godkjent sine fullmakter der, dersom et forslag om det blir fremmet og får flertall. RU anser imidlertid at Offerspill SK, ut fra NSFs lover og organisatorisk praksis for håndhevelse av dem, oppfyller kravene til medlemskap og bør bli gitt en representasjon på kongressen 2019.


 2. Hvor stor representasjon er Offerspill SK kvalifisert for å ha på NSFs Kongress 2019?

  RU anser at kongressen 2019 under sin godkjennelse av fullmaktene formelt vil ha mulighet til å
  a) ikke innvilge nydannede Offerspill SK noen delegater
  b) innvilge Offerspill SK alle de 41 delegatene som deres innrapporterte medlemstall per 01.07.2019 tilsier, ELLER
  c) innvilge Offerspill SK et mellomliggende antall delegater, som anses rimelig i sammenligning med de andre klubbene på kongressen.

  RU anser videre at både det å nekte Offerspill SK noen representasjon på NSFs kongress for 2019, og det å akseptere at Offerspill SK gis alle de 41 delegatene som deres kunstig høye medlemstall matematisk sett kvalifiserer for, vil bryte med viktige prinsipper i NSFs organisasjonsdemokrati.

  RU anbefaler derfor NSFs kongress 2019 å innvilge Offerspill SK delegater i samsvar med antallet spillere på deres medlemsliste per 01.07.2019 som da allerede sto registrert med en FIDE-ID, som hadde vært registrert som medlemmer av NSF i løpet av de siste 15 årene, og/eller som selv hadde innbetalt sin medlemskontingent til Offerspill SK.

  De aller aller fleste medlemmene det vil være naturlig for en klubb som Offerspill SK (jfr vanlig praksis i andre storklubber) å betale medlemskontingent for som instruktører, representasjonsspillere e.l., vil komme inn under minst ett av de tre kriteriene over. Det vil etter RUs mening likevel være rimelig å akseptere at man på listen over medlemmer som kvalifiserer for kongressrepresentasjon kan legge til et lite antall, i størrelsesorden 5-10 personer, som ikke oppfyller noen av kravene nevnt over.


Gjøvik/Bergen/Sarpsborg/Oslo/Tromsø, 05.07.2019
For RU
Hans Olav Lahlum (Akademisk SK), leder
Tom Georg Eriksen (Sotra SK), sekretær
Øyvind Bentsen (Sarpsborg SK), medlem
Inge Sandstad Skrondal (Akademisk SK), varamedlem
Øyvind Pedersen (Tromsø SK), varamedlem

Magnus Carlsen vil kuppe sjakkforbundets kongress

NRK og VG skriver at Magnus Carlsen har opprettet en ny norsk sjakklubb kalt Offerspill Sjakklubb. De første 1000 medlemmene får gratis medlemskontingent, og formålet ser ut til å være å kuppe sjakkforbundets kongress 7. juli og stemme ja til Kindred-avtalen.

Carlsen har lagt ut en video hvor han leser opp begrunnelsen for den nye klubben.

Bergensjakk.no er svært kritisk til dette kuppforsøket, og at verdensmesteren prøver å kjøpe seg innflytelse på denne måten. Dette er direkte udemokratisk og svært uheldig for norsk sjakk.

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2019

Sjakkhistorisk forum avholder årsmøte kommende onsdag:

Sjakkhistorisk Forum
Årsmøte i Sjakkhistorisk forum onsdag 19. juni 2019 i OSS

Alle interesserte ønskes velkommen til årsmøtet i Sjakkhistorisk forum førstkommende onsdag 19. juni 2019 kl. 19.00 i Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30.
I tillegg til de formelle sakene som formelt behandles av medlemmene blir det et interessant foredrag av Morten Lilleøren om hvordan sjakkspillet kom til Norge og Norden.

Dessuten blir det en kort rundreise langs vegger i sjakkselskapet til noen sjakkhistoriske godbiter.
Enkel servering. Vel møtt!

Årsberetning for 2018-2019 kan finnes på PDF-format her.

for styret
Øystein Brekke (leder)