BERGENSJAKK

Årsmøtepapirer for 2021

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har sendt ut sine årsmøtepapirer. I NSF tar Morten Madsen gjenvalg som president, mens Joahim B. Nilsen foreslås som ny styreleder i USF.

Den store saken på begge årsmøter blir nok forslaget om å nedsette en felles arbeidsgruppe som innen nyttår skal utrede om NSF og USF bør slås sammen til ett forbund. Det er også en sak som går på klasseinndelingen i Landsturneringen, og flere som skal øke kvinneandelen i norsk sjakk.

NSFs 100. kongress 2021 – Kongresspapirer

Norges SjakkforbundOm en måned – søndag 4. juli kl 17 – avholdes NSFs 100. kongress. I likhet med fjorårets kongress vil dette avholdes over nett. Vel møtt digitalt!

Kongresspapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her: NSFs 100. kongress 2021- Årsberetning og sakspapirer.

Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets kongress, samt forretningsorden for årets kongress. Alle medlemmer har møte og talerett på kongressen, påmelding skjer ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil i forkant av kongressen motta mer praktisk informasjon samt møtelenke på epost. Delegater må meldes inn med følgende fullmaktskjema, som sendes til nsf@sjakk.no.

USFs 44. årsmøte 2021 – Årsmøtepapirer

Ungdommens SjakkforbundOm en måned – onsdag 7. juli kl 17 – avholdes USFs 44. årsmøte. I likhet med fjorårets kongress vil dette avholdes over nett. Vel møtt digitalt!

Årsmøtepapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her: USF årsmøtepapirer.

Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets årsmøte, samt forretningsorden. Alle medlemmer har møte og talerett på årsmøte, påmelding skjer ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil i forkant av årsmøtet motta mer praktisk informasjon samt møtelenke på epost.

Delegater må meldes inn med Fullmaktsskjema USF, som sendes til usf@sjakk.no.

Fra valgkomiteen til klubber og kretser i Norges Sjakkforbund

Norges Sjakkforbunds valgkomite ønsker forslag til kandidater:

Til klubber og kretser i Norges Sjakkforbund

Norges SjakkforbundValgkomiteen ønsker at medlemmer i Norges Sjakkforbund er en del av prosessen frem mot valget. Vi ønsker derfor å be medlemmene våre om å foreslå kandidater både til Sentralstyret, Reglementsutvalget, diverse fond og til revisorer. Vi sender dette brevet ut til klubbene med håp om at øvrige medlemmer blir informert.

Valgkomitéen ber også medlemmene om å legge vekt på både kvinnelige kandidater og kandidater med minoritetsbakgrunn.

https://forms.gle/7Af3hcnWujrxFrhH9
Vi ønsker at dere bruker dette skjemaet når dere foreslår kandidater, og at dere forsøker å fylle inn så mange opplysninger som mulig. Vi ber dere videre om å skrive en god begrunnelse for kandidaten dere foreslår, og at dere legger vekt på hvorfor kandidaten egner seg til den foreslåtte posisjonen.

Kandidatene trenger ikke å være forespurt på forhånd, og det er lov til å foreslå seg selv som kandidat. Dere kan foreslå helt nye kandidater, men også sittende styre- eller utvalgsmedlemmer som dere ønsker skal fortsette i sine verv i Sjakkforbundet.

Hvis dere ikke ønsker å bruke skjemaet, ber vi dere om å føre inn de samme opplysningene i et dokument, og sende dem til valgkomitéens leder Tallak Nærland på e-post: tallak.uberg.narland@sandnes.kommune.no.

Frist: fredag 21. mai
Vi vil behandle forslag fortløpende, og anbefaler derfor at dere sender inn eventuelle forslag så fort som mulig.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til disse posisjonene:

Sentralstyret:
  • President
  • Visepresident
  • Kasserer
  • Turneringssjef
  • Fire styremedlemmer

Reglementsutvalget:
  • Ett medlem, for tre år
  • To varamedlemmer, for ett år

Revisorer:
  • To revisorer
  • To vararevisorer

Nordnorsk sjakkungdoms Fond:
  • Ett medlem fra Troms og Nordre Nordland, for tre år

Sjakkens venner
  • Tre medlemmer, for to år

Her finner dere en oversikt over alle de som sitter i Sjakkforbundets styre og utvalg inneværende periode: https://www.sjakk.no/nsf/organisasjon/styrer-og-utvalg/#Sentralstyret.
Valgkomitéen behandler alle henvendelser konfidensielt.

Innkalling til Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte 2021

Ungdommens Sjakkforbund har sendt ut innkalling til årets årsmøte:

Innkalling til USFs 44. ordinære årsmøte

Ungdommens SjakkforbundTil lokallagsledere og kretsledere i Ungdommens Sjakkforbund!

Vedlagt finnes innkalling til USFs 44. årsmøte, som i år holdes onsdag 7. juli kl 17 i Bergen. Nærmere informasjon om sted kommer, men gjennomføringen skjer på egnet sted nært spillested for Landsturneringen.

Dersom det av smittevernshensyn blir nødvendig med digitalt årsmøte vil det bli gitt informasjon om dette så snart beslutning er tatt.

Vel møtt til Årsmøte 2021!
Innkallingsbrev: Innkalling – USF Årsmøte

Vennlig hilsen
Eirik Natlandsmyr
Generalsekretær, Ungdommens Sjakkforbund

Innkalling til Norges Sjakkforbunds kongress 2021

Norges Sjakkforbund har sendt ut innkalling til årets kongress:

Innkalling til NSFs 100. Kongress

Norges SjakkforbundDet er fire måneder til årets NSF-kongress, og innkalling er i dag sendt ut til alle klubb- og kretsledere, samt til sentralstyret og kongressvalgte komitemedlemmer.

Kongressen avholdes på tradisjonelt vis kl 17 på søndagen under Landsturneringsuken, dvs 4. juli. Kongressen vil bli avholdt nær spillestedet for Landsturneringen, og nærmere detaljer kommer.

Hele innkallingen kan leses her.

Det planlegges med at kongressen kan gjennomføres i juli som planlagt. Dersom det av smittevernsårsaker skulle vise seg å likevel ikke bli mulig, vil dette varsles i god tid.

Referat fra Norges Sjakkforbunds kongress 2020

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbunds 99. kongress (årsmøte) ble avholdt søndag 5. juli. Referat kan finnes på Sjakk.no.

Tidenes første online kongress tok bortimot fem timer, nesten dobbelt så lang tid som anslått på forhånd. Mye av tiden ble brukt til spørsmål rundt kvinneandelen i sjakkforbundets organer. Det tekniske fungerte bra med enkelte små unntak.

President Morten L. Madsen ble gjenvalgt og Buskerud Sjakkrets fikk opsjon på Landsturneringen 2024 etter at Hell Sjakklubb trakk sin søknad.

Klart for NSFs 99. kongress

Norges SjakkforbundI dag er det tid for Norges Sjakkforbunds 99. kongress (årsmøte). Kongressen arrangeres vanligvis samme sted som Landsturneringen, men årets landsturnering er avlyst og kongressen holdes på nett. Årsaken er selvsagt COVID-19-restriksjonene.

Kongressen starter kl. 17.00 og blir direktesendt på Sjakk.no for alle interesserte. Delegatene har fått tilsendt epost om hvordan de skal logge på, følge kongressen online og avgi sine stemmer.

Les mer om kongressen hos Sjakk.no.

Informasjon om Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte 2020

Ungdommens Sjakkforbund har sendt ut innkalling til årets kongress. Grunnet Covid-19-pandemien blir årsmøtet for første gang avholdt over nettet.

USFs 43. årsmøte onsdag 8. juli kl 17 – årsmøtepapirer og informasjon om møtegjennomføringen online

Ungdommens Sjakkforbund
Om en måned – onsdag 8. juli kl 17 – avholdes Ungdommens Sjakkforbunds 43. årsmøte. Forbundstyret har i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering vedtatt å gjennomføre årsmøtet online.

Årsmøtepapirene, som i dag er sendt ut til alle lokallag og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets årsmøte samt forretningsorden for årsmøtet.

Det er utarbeidet en egen forretningsorden for årsmøtet som reflekterer at møtet finner sted Online. Det er også korte sjekklister for hvordan man deltar på årsmøtet som delegat, hvordan man kan følge årsmøtet på nett, og hvordan man kan bruke tale- og stemmeretten. Dokumentene kan finnes på side 47-51 i årsmøtepapirene.

Vi gjør særlig oppmerksom på at leder eller styremedlem i lokallag eller kretser som ønsker å ha delegater på årsmøtet må melde inn dette til emailadressen usf@sjakk.no. Skjema som skal benyttes kan finnes her, eller på sjakk.no.
Frist for å levere skjema er på vanlig måte frem til årsmøtestart, men gjerne så snart som mulig for å unngå forsinkelser

Informasjon om Norges Sjakkforbunds kongress 2020

Norges Sjakkforbund har sendt ut innkalling til årets kongress. Grunnet Covid-19-pandemien blir årsmøtet for første gang avholdt over nettet.

NSFs 99. kongress 5. juli kl 17 – kongresspapirer og informasjon om kongress-gjennomføringen

Norges Sjakkforbund
Om en måned – søndag 5. juli kl 17 – avholdes NSFs 99. kongress. Det blir en ny erfaring, idet Sentralstyret i lys av Covid-19 pandemien og avlysningen av årets Landsturnering har vedtatt å gjennomføre kongressen online.

Kongresspapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her. Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets kongress, samt forretningsorden for årets kongress.

Det er utarbeidet en egen forretningsorden for årets kongress, samt korte sjekklister for hvordan man deltar på kongressen som delegat, hvordan man kan følge kongressen på nett, og hvordan man kan bruke tale- og stemmeretten. Dokumentet kan finnes på side 52-53 i kongresspapirene.

Vi gjør særlig oppmerksom på at leder eller styremedlem i klubber eller kretser som ønsker å ha delegater på kongressen må melde inn dette til emailadressen kongress@sjakk.no. Skjema som skal benyttes kan finner på sjakk.no her, og altså sendes inn til kongress@sjakk.no.

Fristen for dette er på vanlig måte frem til kongress-start, men gjerne så snart som mulig for å unngå forsinkelser

Landsturneringen 2020 avlyst

Norges Sjakkforbund melder i dag at Landsturneringen 2020 dessverre er avlyst.
Se kunngjøring nedenfor og les mer på Sjakk.no.

NORGES SJAKKFORBUNDS LANDSTURNERING 2020 AVLYST

Norges SjakkforbundSentralstyret i Norges Sjakkforbund besluttet i møte torsdag 14. mai å avlyse Landsturneringen 2020. Beslutningen ble tatt i samråd med arrangøren Hell Sjakklubb. Turneringen skulle vært spilt på Scandic Hell hotell i Stjørdal kommune, i uke 28.

Landsturneringen varer en drøy uke, består av en rekke klasser og har gjerne 500-600 deltakere. Under normale omstendigheter kåres årets norgesmester og vinner av Kongepokalen i Eliteklassen.

Bakgrunnen for beslutningen om å avlyse årets landsturnering er Corona-situasjonen og de retningslinjer og avklaringer myndighetene har gitt for arrangementer av den størrelsesorden Landsturneringen utgjør.

Det har vært vurdert å flytte Landsturneringen til senere i 3. kvartal, eller gjennomføre turneringen for noen utvalgte klasser utover høsten, men styret har landet på å avlyse det hele.

Arrangøren vil nå henvende seg til alle påmeldte og alle samarbeidspartnere og sikre at avlysningen skjer i godt organiserte former.

Geir Nesheim
Generalsekretær
Norges Sjakkforbund

Kindred-avtalen falt på NSFs kongress

Morten L. Madsen ble gjenvalgt som president
Morten L. Madsen ble gjenvalgt som president
(Foto: Norges Sjakkforbund)

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbunds kongress ble avholdt søndag kveld i Framhallen i Larvik. Dette ble et skikkelig maratonarrangement som varte nærmere 6½ time.
Det var direktesending hos Sjakk.no og VG.

Kongressen startet kl. 17.30, en halvtime forsinket. Møteleder var den kjente advokaten Cato Schiøtz.
Det var 180 delegater tilstede, hvorav 6 fra Magnus Carlsens klubb Offerspill.

Etter at årsberetning og regnskap var behandlet startet man med Kindred-saken kl. 19.00.
Det var mange som ville si sin mening, og først kl. 21.15 var det klart for avstemming.

Det ble avgitt 179 stemmer. Av disse stemte 132 nei til Kindred-avtalen, 44 stemte ja og 3 stemte blankt.
Dermed falt forslaget med klar margin og 75% neistemmer.

Forsamlingen gikk videre til budsjett og informasjon om kommende landsturneringer.
Kongsvinger Sjakklubb og Nordstrand Sjakklubb fikk sammen opsjon på Landsturneringen 2022 i Kongsvinger, mens Sjakklubben Stjernen fra Oslo fikk opsjon på 2023. Tidligere har Hell fått tildelt Landsturningen i 2020 og Bergens/Sotra/Søråshøgda i 2021.

I valget av nytt sentralstyre ble sittende president Morten L. Madsen utfordret av Per Kristian Hansen. Etter avstemming gikk Madsen seirende ut med 87 mot 62 stemmer. Hansen utfordret deretter Pål Nordquelle om vervet som visepresident. Her vant Hansen med sifrene 96 – 43 og han blir dermed ny visepresident i Norges Sjakkforbund.

Les mer om kongressen hos Aftenposten, Dagbladet (del 1|del 2), NRK, TV 2 og VG.