BERGENSJAKK

Litt om sjakkforbundenes årsmøter 2024

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundNorges Sjakkforbunds kongress ble avholdt søndag 30. juni, mens Ungdommens Sjakkforbund hadde sitt årsmøte mandag 1. juli 2024. Begge var i tilknytning til Landsturneringen på Storefjell.

Den store saken i år var forslaget om sammenslåing av de to sjakkforbundene. Dette forslaget ble vedtatt med 2/3-flertall på begge årsmøter. Dermed går man videre med prosessen og planleggingen av et ekstraordinært årsmøte senere på året.

Anniken Vestby, som ikke var på valg i år, fortsetter som president i Norges Sjakkforbund. Lasse Østebø Løvik ble gjenvalgt som leder av Ungdommens Sjakkforbund. Det skal senere velges et helt nytt styre i det sammenslåtte sjakkforbundet, og både Vestby og Løvik kan forventes å få roller der. Hvilke roller er opp til valgkomiteen og delegatene.

Det ble dessuten vedtatt et nytt felles turneringsreglement for begge sjakkforbundene. Her ser vi bl.a. at det innføres nye ratingklasser, noe som gjør at klasse 4 og 5 utgår:

  • Klasse Elite: 2400 og høyere
  • Klasse Kandidat: 2200 – 2399
  • Klasse Mester: 2000 – 2199
  • Klasse 1: 1800 – 1999
  • Klasse 2: 1600 – 1799
  • Klasse 3: 1599 og lavere

Det nye turneringsreglementet finner man her.

Flere hedersbevisninger ble utdelt:

  • Morten Madsen fikk hederstegn i gull fra Norges Sjakkforbund.
  • Trond Romsdal ble utnevnt til æresmedlem i Ungdommens Sjakkforbund
  • Lasse Østebø Løvik fikk Ungdommens Sjakkforbunds hederstegn i gull
  • Helge Nordahl fikk hedersdiplom i Ungdommens Sjakkforbund

Les mer om kongress og årmøte hos Sjakk.no.