BERGENSJAKK

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum 2023

Tirsdag 4. juli er alle velkommen til årsmøte i Sjakkhistorisk forum:

Årsmøte i Sjakkhistorisk forum
Tirsdag 04.07.2023

Foreningen Sjakkhistorisk forum inviterer alle interesserte til årsmøte tirsdag 4. juli kl. 18.30 på NM-arenaen Vallhall i Oslo.

Cirka kl. 19.15 starter to sjakkhistoriske foredrag med Øystein Brekke, ett om Norsk sjakk for 100 år siden, altså året 1923, og ett om Landsturneringenes historie med vekt på turneringen i Sandnes for 50 år siden, i 1973.

Sjakkhistorisk forum har nettsiden sjakkhistorie.no. De som vil være medlem, betaler kr 150 til bankkonto 1590.16.46136. Dette gjelder for kalenderåret 2023.

Vennlig hilsen for styret
Øystein Brekke (leder)