BERGENSJAKK

Årsmøtepapirer for 2024

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har sendt ut sine årsmøtepapirer.

Norges Sjakkforbunds president Anniken Vestby (Tromsø SK) ble gjenvalgt i fjor og er ikke på valg i år. Jon Kristian Haar (Offerspill) foreslås som ny visepresident etter Frode Antonsen (Risør), som fortsetter som styremedlem.

Det går mot gjenvalg for styreleder også i Ungdommens Sjakkforbund, hvor Lasse Østebø Løvik (Stavanger SKU) tar ett år til.

Den store saken på begge årsmøter blir utvilsomt sammenslåing av de to norske sjakkforbundene.

NSFs 107. kongress 2024

Norges SjakkforbundSøndag 30. juni 2024 klokken 18.00 avholdes Norges Sjakkforbunds 107. kongress på Storefjell Resort Hotell, Golsfjellet.

Norges Sjakkforbunds årsberetning og kongresspapirer kan finnes her: NSFs 107. kongress 2024.

Styret fremmer i år et forslag om sammenslåing av NSF og USF og forslaget har flere vedlegg

Delegater
Delegater må meldes inn med følgende fullmaktskjema, som sendes til nsf@sjakk.no.

Utdrag fra NSFs lover, § 8:
«…Klubbene har rett til å sende en representant for hvert påbegynte 25. medlem ifølge innsendt medlemsfortegnelse per 15. mai. Hver krets kan sende en representant. Hver representant kan avgi bare en stemme og kan kun representere sin egen klubb eller krets.»

USFs 47. årsmøte 2024

Ungdommens SjakkforbundMandag 1. juli 2024 klokken 17.00 avholdes Ungdommens Sjakkforbunds 47. årsmøte på Storefjell Resort Hotell, Golsfjellet.

Ungdommens Sjakkforbunds årsmøtepapirer kan finnes her: Årsmøtepapirer.

Styret fremmer i år et forslag om sammenslåing av Ungdommens Sjakkforbund og Norges Sjakkforbund og forslaget har flere vedlegg.
Vedlegg til forslag 5.1 (Sammenslåing med NSF)

Det er også et vedlegg til forslag 5.4:
Vedlegg til forslag 5.4 (Felles turneringsreglement med NSF).

Delegater må meldes inn med følgende fullmaktskjema: Fullmaktskjema
Skjema sendes inn til usf@sjakk.no.

Fra USFs lover: Årsmøtet sammensettes av valgte representanter for kretsene og lokallagene. Hver krets har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 100-talls medlemmer. Hvert lokallag har rett til å stille med en representant pr. påbegynte 50-talls medlemmer.Stemmerett har de valgte representantene fra kretser og lokallag. Ingen stemmeberettiget har mer enn en stemme. Møte- og talerett har alle medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen samt dem forbundsstyret eller årsmøtet har gitt slik rett. Det er kun registrerte medlemmer i USF som har stemmerett på årsmøtet.