BERGENSJAKK

Årsberetning og årsmøte 2021 for Sjakkhistorisk forum

Sjakkhistorisk forum kaller inn til årsmøte:

Årsberetning og årsmøte for Sjakkhistorisk forum

Sjakkhistorisk ForumGod kveld, medlemmer og mulig interesserte!

Sjakkhistorisk forum ønsker medlemmer og interesserte velkommen til årsmøte i Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30, onsdag 20. oktober 2021 kl. 19.00.

Korona-pandemien har nok lagt en klam hånd også over arbeidet vårt, og dette årsmøtet dekker drøyt to år som har gått siden det forrige årsmøtet i juni 2019.

Vedlagt finner du styrets årsberetning for de to årene. Regnskap og revisjonsberetning blir etter planen ettersendt til medlemmene før møtet.

Rett etter det formelle årsmøtet – som neppe varer veldig lenge – inviterer vi til et temamøte om «Norsk sjakk for 100 år siden». Undertegnede er hovedansvarlig for et foredrag med vekt på to begivenheter i 1921, H.G. Hansens første norgesmesterskap og det første og lengste Norgesbesøket av Aron Nimzowitsch.

VEL MØTT!

For styret i Sjakkhistorisk forum
Øystein Brekke (leder)
https://sjakkhistorie.no/

Årsberetning 2019 – 2021