BERGENSJAKK

Norges Fjernsjakkforbund 75 år 1945-2020

Norges Fjernsjakkforbund fyller i dag 75 år. Vi viderebringer følgende fra forbundets hjemmesider:

Norges Fjernsjakkforbund 75 år 1945-2020

Norges FjernsjakforbundLørdag den 1. september 1945 gikk «en håndfull menn», så vidt vi vet, var det bare menn, inn i de daværende lokalene til Oslo Schakkselskap i Cort Adelersgt. 2 i Oslo.

Krigen var slutt for noen måneder siden og postsjakken hadde vokst seg stor gjennom krigsårene, kanskje først og fremst pga. nazifiseringen av organisert sjakkliv til like med idrett og all annen foreningsvirksomhet. Nå var det på tide å samordne de forskjellige organisasjonene og postsjakklivet generelt samt diskutere framtida.

«En håndfull menn», forsamlingen telte nok noe flere enn det: sju medlemmer fra Norges Korrespondansesjakklubbs styre samt flere interesserte, hvorav fem er navngitt.

Da de samme herrene gikk ut av lokalet, noen for å delta på Norges Sjakkforbunds kongress samme dag, var Norges Postsjakkforbund stiftet!

Norges Postsjakkforbund
Forbundets første logo
75 år er gått og et navneskifte foretatt og nå den 1. september 2020 feirer Norges Fjernsjakkforbund 75 år!
Les mer om den interessante og spennende historien til NPSF/NFSF i boka Sjakk uten grenser som har offisiell utgivelse samme dag.

Ny norsk sjakkbok – Sjakk uten grenser

Norges Fjernsjakkforbund fyller 75 år og markerer dette med utgivelsen av jubileumsboken Sjakk uten grenser:

Sjakk uten grenser
Norges Fjernsjakkforbund 75 år 1945-2020
Av Reidar Gramstad, Thor Geir Harestad og Arild Haugen

Norges Fjernsjakforbund

 • Utgis: 01.september 2020
 • 232 sider
 • Størrelse 210 x 297mm
 • Innbundet
 • Inkludert 123 minneverdige partier
 • Pris kr. 345 + porto
 • Tilbud: Ved forhåndskjøp kr 300 + porto
 • De 123 kommenterte partiene fra boka i CB-format kan kjøpes som tillegg til boka, pris kr 50.

Fra baksideteksten:
«Fjernsjakk er sjakk der spillerne ikke befinner seg ved samme fysiske brett. Trekkformidlingen har foregått ved flere forskjellige medier som telefon, telegraf, telex, fax, radio(!) og post (derav «postsjakk») om det er brukt tam-tam trommer, morse eller røyksignaler er vel ikke dokumentert, men kan ikke utelukkes. I dag spilles trekkene hovedsakelig på server og i noen få turneringer pr. post.

Dette er historien om norsk fjernsjakk generelt og om Norges Fjernsjakkforbunds (Tidligere Norges Postsjakkforbunds) historie i perioden 1945-2020, spesielt.

Norsk fjernsjakk har gode tradisjoner med et viktig medlemsblad, aktive medlemmer, spennende turneringer og flotte resultater. Den første norske verdensmesteren i sjakk var ikke Magnus Carlsen, men postsjakkspilleren Ivar Bern!
NFSF har også et OL-gull for nasjonslag og et EM ved Frank Hovde.

Sjakk uten grenserLes mer om forbundets tilblivelse, historie, om spillerne og personer som har vært med å drive forbundet gjennom disse 75 åra.

De 123 partiene i boka vil gi leseren en fin gjennomgang av fjernsjakk-spillets utvikling. Partiene er for det mest utstyrt med «tidsriktige» kommentarer, de fleste av spillerne selv. Flere av partiene er også oppdatert med kommentarer basert på dagens computer-øyne.

Medlemsbladet «Fjernsjakk» er den fremste arenaen hvor redaktørene Sverre Halvorsen, Roald Berthelsen og Øystein Sande (forsidebildet) har samlet medlemmene».

Boka er ellers en gjennomgang av forbundets historie fordelt på epoker, en presentasjon av alle «formenn/presidenter/styreledere samt andre nøkkelpersoner».
Kapitler om «Medlemmer, kontingent og økonomi» og «Forholdet til Norges sjakkforbund». Presentasjon av alle norgesmestrene (ikke lag) og forbundets æresmedlemmer. Fyldig presentasjon av vår verdensmester, Ivar Bern. Han kommer i boka også med nye analyser og kommentarer til sine VM-partier. Presentert blir også våre «naboer» Jørn Sloth (DK) og Ulf Andersson (S), førstnevnte var den første fra Norden som blei verdensmester i sjakk!

Lokale helter, norgesmestre i seniorklassen, NM for lag og diverse andre store turneringer blir også gjennomgått. Deretter en presentasjon av ICCF, det internasjonale fjernsjakkforbundet og dets verdensmestere, fulgt av en oversikt over folkelandskamper, medlemsbladet, «Komputernes inntog» og en presentasjon av styret i jubileumsåret.

Mange av forbundets medlemmer opp gjennom årene er kommet med i boka. Du vil nok vite om noen av disse, sannsynligvis også kjenne en del og kanskje også ha kommet med i boka selv!.

Utgivelsesdato er altså satt til 01.september 2020. Kjøp foretatt før denne dato kvalifiserer til tilbudsprisen.

Bestillinger sendes til en av forfatterne:

Samtidig innbetaling av bokens pris + forsendelseskostnader beregnet til kr 145 settes inn på NFSF Konto 1822.23.47307 og merkes «Jubileumsbok».

Prøv fjernsjakk i disse Korona-tider!

Norges Fjernsjakkforbund ønsker å lansere fjernsjakk for et alternativ nå som store deler av sjakklivet ligger nede:

Prøv fjernsjakk i disse Korona-tider!

Norges FjernsjakforbundVi observerer at stadig flere turneringer blir kansellert eller utsatt og at sjakklubber stenger for en ubestemt tid. Dette fører til at mange sjakkspillere ikke har noe sted å spille for tiden.
Uten at årsakene kan sammenlignes, ligner likevel dagens situasjon for oss sjakkspillere ganske mye på den som var under forrige verdenskrig, da idretts- og sjakklivet enten var stengt ned eller nazifisert.
Sjakkspillerne ble sittende uten tilbud, men de fant en løsning: Postsjakk!

Det ble tatt initiativ til mange store og små postsjakkgrupper, noen ble kalt kameratsjakk-grupper eller Kamsjakk som det ble kalt siden. Disse spontane og ikke-offentlige postsjakkgruppene ble en umiddelbar suksess og en faktisk forløper for Norges Postsjakkforbund som ble stiftet i 1945.
«Postsjakk» er siden blitt til «Fjernsjakk», siden vi ikke spiller særlig via postkort lenger, men på server.

Vi i Norges Fjernsjakkforbund vil gjerne hjelpe til å lette på situasjonen som utvikler seg i disse dagene og kan tilby medlemskap i forbundet for nye medlemmer ut året 2020 for kun kr 100. Normal sats er kr 450.

Som medlem kan du starte i våre turneringer, både de nasjonale og de internasjonale, mot betaling av en startavgift. Denne varierer noe og er avhengig av type turnering. For tiden er startavgiften i norske turneringer kr 150.

Vi har følgende alternativer for nye medlemmer:

 1. NM i hurtigsjakk med 20 trekk på 20 dager. Startavgift kr 150. Medlemskapet må være i orden eller betales samtidig. Start ca. 31.mars – påmeldingsfrist 30.mars.
  Om denne turneringen spilles i en eller flere grupper avhenger av påmeldingen. Turneringen er også åpen alle «aktive» medlemmer.
 2. Åpne servergrupper med betenkningstid 10 trekk på 40 dager. Disse blir startet med en gang vi har minst fire påmeldte. Startavgift kr 150.
 3. Diverse internasjonale grupper (ICCF) med betenkningstid 40/50 dager på 10 trekk.
  Startavgift varierer, men vanligst er kr 200, Opptakskriteriene her er basert på ICCF-ratingen, har du ikke en slik brukes FIDE-rating.
  Mer info finnes hos ICCF.

Kontakt vår turneringssjef Roger Løvaas for påmelding til en eller flere av disse alternativene. E-post roloevaa@online.no.
Startavgift og medlemskontingent for nye medlemmer betales til NFSFs konto 1822.23.47307 v/kasserer Erik Høidahl.

Som medlem vil du bl.a. få fire utgaver pr år av vårt medlemsblad «Fjernsjakk» både i papirutgave og i en e-utgave med partiene i pgn-format som vedlegg.

Velkommen til Norges Fjernsjakkforbund
Sandnes 15.mars 2020
Reidar Gramstad
Leder NFSF

Fjernsjakkforbundets jubileumsturnering 2019

Norges Fjernsjakkforbund (tidligere Norges Postsjakkforbund) fyller 75 år i 2020. I denne anledning blir det arrangert en internasjonal fjernsjakkturnering.
Vi har mottatt følgende informasjon:

NFSF 75 år – Jubileumsturnering

Norges Fjernsjakforbund

I forbindelse med vårt 75-års jubileum skal vi arrangere en åpen internasjonal turnering. Den spiles på ICCF Webserver og det er lov å melde seg på i flere grupper. Påmeldingsfrist er 27. oktober til roloevaa@gmail.com.

Turneringen spilles i tre ledd: Forgrupper, semifinaler og finale. Det spilles med syv spillere i forgruppene, og de to beste går videre til semifinaler. Ingen kan spille i mer enn to semifinaler

Startavgift pr. gruppe er kr 200 (pr. gruppe), som overføres til vår konto: 1822.23.47307. Spillere ratet over 2300 kan gå rett til semifinale.

Forgrupper starter 1. november 2019. Semifinalene starter 1. februar 2021. Finalen: 1. april 2022. Det spilles med tripple block system. Vinnere av semifinalene mottar 50 Euro i premie. Premiene i finalen: 1. plass: 400€ ; 2. plass 300€ ; 3. plass: 200€ og medaljer. Premier garantert ved 110 startende.

Alle henvendelser om turneringen sendes til turneringssjef Roger Løvaas på epost.

De som melder seg inn nå i NFSF betaler kun kontingenten for 2020. Den er på kr 450. (Kr 250 for spillere under 25 år).

Henvendelser om medlemskap i Norges Fjernsjakkforbund kan sendes til leder@fjernsjakk.no.

Mvh
Reidar Gramstad
Leder NFSF

Nytt fra Norges Fjernsjakkforbund – juli 2019

Norges Fjernsjakkforbund avholdt sitt årsmøte i Larvik i går.
I denne anledning bringer vi videre følgende informasjon:

Per Lea æresmedlem i Fjernsjakkforbundet

Bladet Postsjakk fra 1993 med Per Lea
Bladet Postsjakk fra 1993 med Per Lea

Norges FjernsjakforbundOnsdagens årsmøte i Norges Fjernsjakkforbund – tidligere Norges Postsjakkforbund – utnevnte Per Lea, Ås til forbundets femte æresmedlem gjennom tidene.

Lea ble medlem i postsjakkforbundet i 1972, og startet styrekarrieren som sekretær i 1979-81, og så turneringssjef et par år før han ble formann, som det het den gang, fra 1983 til 99. Siden 2016 har han på nytt vært forbundets sekretær.

Som formann startet han opp med sin populære spalte i medlemsbladet Postsjakk «Fra lederens notatblokk». Han har også bidratt med interessant stoff og tanker utenom lederartiklene. Han hadde også oppdraget å lede forbundet som vertskap for ICCF-kongressen på Gjøvik i jubileumsåret 1995.

Per Lea ble født på Kongsberg i 1950 og fyller altså 70 neste år når Norges Fjernsjakkforbund har 75-årsjubileum. Per er utdannet cand. real med statistikk som hovedfag, og har vært lærer, men er mest kjent for arbeidet sitt ved Landbrukshøgskolen på Ås. Han bor fortsatt på Ås der han var med å starte Ås sjakklubb og senere Follo Sjakkforening. Tidligere deltok han i unge år som elev i det blomstrende sjakkmiljøet på Veitvet skole i Oslo.

Hele styret i Norges Fjernsjakkforbund med Reidar Gramstad, Sandnes som leder ble gjenvalgt på årsmøtet i Larvik. Styret fortsetter med å legge til rette for spilling nasjonalt og internasjonalt på server i fjernsjakkforbundet. Mer informasjon på hjemmesiden www.fjernsjakk.no.