BERGENSJAKK

Fjernsjakkforbundets jubileumsturnering 2019

Norges Fjernsjakkforbund (tidligere Norges Postsjakkforbund) fyller 75 år i 2020. I denne anledning blir det arrangert en internasjonal fjernsjakkturnering.
Vi har mottatt følgende informasjon:

NFSF 75 år – Jubileumsturnering

Norges Fjernsjakforbund

I forbindelse med vårt 75-års jubileum skal vi arrangere en åpen internasjonal turnering. Den spiles på ICCF Webserver og det er lov å melde seg på i flere grupper. Påmeldingsfrist er 27. oktober til roloevaa@gmail.com.

Turneringen spilles i tre ledd: Forgrupper, semifinaler og finale. Det spilles med syv spillere i forgruppene, og de to beste går videre til semifinaler. Ingen kan spille i mer enn to semifinaler

Startavgift pr. gruppe er kr 200 (pr. gruppe), som overføres til vår konto: 1822.23.47307. Spillere ratet over 2300 kan gå rett til semifinale.

Forgrupper starter 1. november 2019. Semifinalene starter 1. februar 2021. Finalen: 1. april 2022. Det spilles med tripple block system. Vinnere av semifinalene mottar 50 Euro i premie. Premiene i finalen: 1. plass: 400€ ; 2. plass 300€ ; 3. plass: 200€ og medaljer. Premier garantert ved 110 startende.

Alle henvendelser om turneringen sendes til turneringssjef Roger Løvaas på epost.

De som melder seg inn nå i NFSF betaler kun kontingenten for 2020. Den er på kr 450. (Kr 250 for spillere under 25 år).

Henvendelser om medlemskap i Norges Fjernsjakkforbund kan sendes til leder@fjernsjakk.no.

Mvh
Reidar Gramstad
Leder NFSF

Nytt fra Norges Fjernsjakkforbund – juli 2019

Norges Fjernsjakkforbund avholdt sitt årsmøte i Larvik i går.
I denne anledning bringer vi videre følgende informasjon:

Per Lea æresmedlem i Fjernsjakkforbundet

Bladet Postsjakk fra 1993 med Per Lea
Bladet Postsjakk fra 1993 med Per Lea

Norges FjernsjakforbundOnsdagens årsmøte i Norges Fjernsjakkforbund – tidligere Norges Postsjakkforbund – utnevnte Per Lea, Ås til forbundets femte æresmedlem gjennom tidene.

Lea ble medlem i postsjakkforbundet i 1972, og startet styrekarrieren som sekretær i 1979-81, og så turneringssjef et par år før han ble formann, som det het den gang, fra 1983 til 99. Siden 2016 har han på nytt vært forbundets sekretær.

Som formann startet han opp med sin populære spalte i medlemsbladet Postsjakk «Fra lederens notatblokk». Han har også bidratt med interessant stoff og tanker utenom lederartiklene. Han hadde også oppdraget å lede forbundet som vertskap for ICCF-kongressen på Gjøvik i jubileumsåret 1995.

Per Lea ble født på Kongsberg i 1950 og fyller altså 70 neste år når Norges Fjernsjakkforbund har 75-årsjubileum. Per er utdannet cand. real med statistikk som hovedfag, og har vært lærer, men er mest kjent for arbeidet sitt ved Landbrukshøgskolen på Ås. Han bor fortsatt på Ås der han var med å starte Ås sjakklubb og senere Follo Sjakkforening. Tidligere deltok han i unge år som elev i det blomstrende sjakkmiljøet på Veitvet skole i Oslo.

Hele styret i Norges Fjernsjakkforbund med Reidar Gramstad, Sandnes som leder ble gjenvalgt på årsmøtet i Larvik. Styret fortsetter med å legge til rette for spilling nasjonalt og internasjonalt på server i fjernsjakkforbundet. Mer informasjon på hjemmesiden www.fjernsjakk.no.