BERGENSJAKK

Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene – mai 2020

Norges Sjakkforbund offentliggjorde i går retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene. Det er nå mulig å arrangere mindre turneringer og klubbkvelder i henhold til følgende retningslinjer:

Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene – mai 2020

Norges SjakkforbundKlubbkvelder / klubbturneringer
Klubbkvelder / klubbturneringer kan gjennomføres så lenge følgende tiltak gjennomføres / følgende krav er oppfylt.

 • Det er tillatt maksimalt 50 personer på arrangementet.
 • Arrangementet skal ha en smittevernsansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand. Det anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til motspiller skal holdes til 1 meter krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1-meters regelen blir fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i risikogruppe bør ikke delta på arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.
 • Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.
 • Om brett/brikker/klokke skal brukes igjen samme, eller neste dag skal disse rengjøres mellom partiene.
 • Om det er mer enn 20 spillere bør spillerne deles i grupper. Om lokalene tillater det skal hver gruppe spille i eget rom, men dette er ikke noe absolutt krav.
 • For spill med klokker, anbefales at det spilles med tilleggstid, og at denne er minimum 10 sekunder. Lynsjakk er ikke anbefalt. Bakgrunnen for dette er at 1-meters regelen lettere vil brytes i tidsnød.
 • Bare turneringer med anbefalt betenkningstid vil kunne bli FIDE-ratet.

NGP-turneringer / større turneringer
Deltagere fra ulike geografiske områder gir større risiko for smittespredning mellom geografiske områder med ulikt smittepress. Turneringen anbefales avlyst eller utsatt.

NSF vil ikke tillate NGP-turneringer så lenge Helsedirektoratet anbefaler at arrangementer med deltakere fra flere regioner bør utsettes / avlyses. Det samme gjelder Norgesmesterskap. Avvikling av andre større turneringer anbefales utsatt eller avlyst.

Mer informasjon
Mer utfyllende informasjon kan finnes hos Norges Sjakkforbund.

FIDE lanserer Checkmate Coronavirus

Checkmate Coronavirus

Verdenssjakkforbundet FIDE har lansert et nytt stort prosjekt under navnet Checkmate Coronavirus. Prosjektet starter mandag 18. mai og består av fire uker med onlinesjakk 24 timer i døgnet. Det skal arrangeres minst 1500 turneringer spredt over de tre store sjakkserverne Chess24, Chess.com og Lichess.

Her er de viktigste punktene:

 • Spilles fra 18. mai til 16. juni 2020.
 • Minst 1500 turneringer i bullet, lynsjakk eller hurtigsjakk. Se spilleplan.
 • Spilles på Chess24, Chess.com og Lichess.
 • Åoent for alle med bruker på en av serverne. Det er gratis å opprettes brukere.
 • Det er ingen startavgift.
 • I alle turneringer vil noen av deltakerne få lodd i et lotteri. Loddene trekkes uavhengig av resultatet i turneringen.
 • Hovedpremiene i lotteriet er gratis tur til Sjakk-OL i Moskva 2021.

Mer informasjon kan finnes på prosjektets hjemmesider og Facebooksider.

Coronahjelpen Sjakklubb

Coronahjelpen Sjakklubb arrangerer ukentlige turneringer på Lichess:

Coronahjelpen Sjakklubb

Coronahjelpen SjakklubbSøndag 10. mai holder Coronahjelpen Sjakklubb turnering på Lichess fra kl. 14:00 til 16:00.

Nå med PREMIER! En person vil bli trukket ut tilfeldig etter at turneringen er ferdig, og denne personen vil få opptil 2 partier analysert og annotert av selveste GM Benjamin Arvola Notkevich. Dette er en fantastisk mulighet til å få en tilbakemelding på hvordan en kan forbedre seg selv.

Coronahjelpen Sjakklubb har som formål å øke bevisstheten på dugnad og samhold nå i denne vanskelige og mørke tiden.

Vi gjør dette ved å danne samhold blant folk og samtidig setter vi lys på veldedighetsorganisasjoner og oppfordrer til direkte donasjoner til disse. Om en ikke har mulighet til å gi donasjon så er det like bra å spre ordet.

Frem til nå har vi hatt 4 turneringer og vi har støttet Røde Kors, Dråpen i Havet, Redd Barna, Amnesty International og nå søndag 10. mai så retter vi blikket mot Leger Uten Grenser.
Du finner kommende søndags turnering på Lichess her.

Om sjakk-arrangementer fremover – mai 2020

Vi viderebringer følgende informasjon fra de to norske sjakkforbundene:

Om sjakk-arrangementer fremover

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundCoronasituasjonen legger fortsatt en betydelig demper på turneringsaktiviteten, og styrene i NSF og USF har de siste dagene fattet noen viktige beslutninger:

NSF har sendt en forespørsel til Kulturdepartementet med en skisse til hvordan sjakkturneringer og f.eks. klubbkvelder etter forbundets mening kan arrangeres fremover, gitt de seneste smittevernreglene for arrangementer, slik som 1 meters avstand, færre enn 50 deltakere osv. Så snart svar foreligger vil dette bli meddelt samtlige klubber og kretser i NSF og USF, og til aktuelle arrangører.

USF har avlyst NM for Skolelag 2020, som skulle vært spilt i Molde i april, og etter at det den senere tid har vært vurdert å flytte mesterskapet til høsten. En samlet vurdering av Coronasituasjonen ligger bak beslutningen, som er tatt i samråd med arrangøren.

USF har også meddelt Nordisk Sjakkforbund at Nordisk mesterskap for jenter, som skulle vært spilt i Bergen i april, nå er avlyst. USF har tilbudt å arrangere mesterskapet i 2021, og venter nå på svar på dette fra det nordiske forbundet.

USF har dessuten vedtatt at det ikke blir norsk deltagelse under følgende mesterskap i 2020:

 • EM for Ungdom i Tyrkia i november
 • VM for Ungdom i Romania i september
 • Junior-VM (tid/sted for arrangementet er ikke kjent)

Når det gjelder Landsturneringen 2020 i Stjørdal 3.-12.7, og med Hell SK som arrangør, så vil det som tidligere meddelt bli gitt oppdatert informasjon fra Sentralstyret fredag 15. mai. Det er nær kontakt mellom arrangøren og Norges Sjakkforbund, og det vil bli gitt grundig informasjon til alle klubber og kretser om alle vesentlige spørsmål vedrørende Landsturneringen samt NSFs Kongress og USFs årsmøte denne datoen.

NSF har for øvrig tildelt arrangement av følgende mesterskap:

 • NM Hurtigsjakk Senior 2020 til Konnerud SK, i Drammen i 4. kvartal 2020 (datoer enda ikke fastlagt)
 • Åpent NM Lyn/Hurtig 2021 til Kragerø SK i samarbeid med Bamble SK, på Quality Hotell Skjærgården i Langesund, Bamble 15-17.1
 • Det åpne NM 2021 til Hans Olav Lahlum i samarbeid med Innlandet Sjakkrets, 28.3 – 4.4, samtidig med turneringen Fagernes International.
 • NM Lag 2021 til Konnerud SK i Drammen 13-16.5
 • NM Hurtigsjakk Senior 2021 til Konnerud SK, i Drammen 13-14.11.
 • NM i Fischer-sjakk 2020 til Konnerud SK, i Drammen i 4. kvartal 2020 (datoer enda ikke fastlagt)

USF har tildelt arrangement av følgende mesterskap:

 • NM for Ungdomslag 2021 til Konnerud SK i Drammen 19-21.2.

NSF og USF takker alle som har søkt arrangementer og ønsker de valgte arrangører lykke til med mesterskapene.

Offerspill Relief Arena 2020

OfferspillEtter litt tekniske problemer i starten ble 24-timersturneringen Offerspill Relief ArenaLichess en stor suksess. Etter alt å dømme var dette tidenes største online sjakkturnering med hele 18.728 deltakere.

Arrangøren Offerspill Sjakklubb ga 10.000 kr i premier og donerte samme beløp til CDP COVID-19 Response Fund.

Vinner ble IM Platon Galperin (UKR 2462) med 559 poeng. Den ukrainske 17-åringen ledet gjennom det meste av turneringen og tok en fullt fortjent seier. GM Jose Martinez Alcantara (PER 2620) på andreplass endte på 545 poeng, mens IM Yoseph Theolifus Taher (INA 2455) sluttet på 540 poeng. Taher var den i tetstriden som spilte flest partier, hele 380. Det tilsvarer nesten 16 partier i timen gjennom 24 timer.

Beste nordmann ser ut til å ha blitt IM Sebastian Mihajlov (NOR 2389) med 385 poeng på 19. plass. Dette med forbehold for at noen av de anonyme spillerne foran ham kan være norske.

Les mer om turneringen hos Aftenposten.

Offerspill Relief Arena 2020      
1. IM Platon Galperin     UKR 559
2. GM Jose Martinez Alcantara PER 545
3. IM Yoseph Theolifus Taher  INA 540
4. GM José Carlos Ibarra Jerez ESP 536
5. GM Zaven Andriasian     ARM 523
(18.728 deltakere)

Innbydelse til Offerspill Relief Arena 2020

OfferspillOfferspill Sjakklubb inviterer til lynsjakkturneringen Offerspill Relief ArenaLichess. Turneringen starter Skjærtorsdag kl. 18.00 og varer 24 timer.

Klubben stiller med et premiefond på 10.000 kr og gir samme beløp til CDP COVID-19 Response Fund som kjemper mot Corona-pandemien.

Hele turneringen sendes på Twitch med kommentatorer som GM Johan-Sebastian Christiansen, GM Johan Salomon, GM Jesper Thybo og IM Joachim B. Nilsen.

En oppdatering om Corona-effektene for sjakken

Vi viderebringer følgende informasjon fra de to norske sjakkforbundene:

En oppdatering om Corona-effektene for sjakken

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundDet er usikre tider når det gjelder sjakkturneringer og arrangementer/møter fremover, og myndighetene forlenget tirsdag 7. april mange av Coronatiltakene. F.eks er Kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, fortsatt forbudt frem til 15. juni.

De fleste sjakkturneringer frem til over sommerferien har nå gitt avklaring for sin del, og det meste er avlyst eller utsatt. Når det gjelder Landsturneringen i uke 28 så vil det som tidligere meddelt bli tatt en beslutning etter påske om hva som skal gjelde. Sentralstyret vil behandle saken på et styremøte i uke 17, og så vil man med stor sannsynlighet avvente den neste større oppdateringen fra myndighetene rundt månedsskiftet april/mai før det tas en avgjørelse.

NSFs Kongress og USFs Årsmøte er begge berammet til landsturneringsuken, og gjennomføringen av disse møtene må ses i lys av hva som skjer med Landsturneringen. Her vil det også bli gitt nærmere informasjon så snart den foreligger.

I dag gikk det for øvrig ut ordinær innkalling til USFs 93. årsmøte, berammet til 8. juli 2019 – hele inkallingen kan leses her.

På nettsjakkfronten skjer det derimot mye, og nyskapingen Nordic Internet Club Cup 2020, som begynner i morgen skjærtorsdag og pågår frem til 2. påskedag melder om god norsk deltagelse, med 23 norske lag blant de 64 påmeldte lagene. I det hele tatt finnes det et imponerende tilbud på nettet nå som vanlige sjakkturneringer må vente. Sjekk ut tilbudene på de ulike sjakk-nettsidene – det er mye å velge mellom.

God påske til alle fra NSF, USF og Sjakkontoret!

Dagens internettsjakk

Sjakken i Norge og det meste av verden har flyttet til internett under Coronakrisen. I dag er det to interessante arrangementer som dessverre starter akkurat samtidig:

 • Chess24 Banter Blitz CupChess24 Banter Blitz Cup har kommet til semifinalene, og hvis favorittene vinner her blir det drømmefinale mellom GM Magnus Carlsen og 16-årige GM Alireza Firouzja.
  Carlsen spiller sin semifinale mot russiske GM Sanan Sjugirov i dag kl. 18.30. Sjugirov er en tøff motstander som har vunnet begge partiene han har spilt mot Carlsen. Dette var et langsjakkparti under sjakk-OL i 2010 og i lynsjakk-VM 2017. Matchen kan følges direkte på Chess24 med Carlsens egne kommentarer.
  Den andre semifinalen mellom Firouzja og indiske GM S.L. Narayanan har ikke fått noen dato ennå.
 • EikerBlitz Invitational er en lynsjakkturnering som spilles på Lichess med start kl. 18.30. Det er et sterkt feil med bl.a. stormestrene Frode Urkedal (Urkis), Aryan Tari (recapture), Johan-Sebastian Christiansen (Johanssc) og Simen Agdestein (Grukjr) pluss de internasjonale mestrene Kjetil Stokke (TatoSarane), Tor Fredrik Kaasen (abrakadabra02), Mads Vestby-Ellingsen (Mv17) og Joachim B. Nilsen (JoaBN). Sistnevnte vil kommentere sine partier direkte på Twitch.

Grand Chess Tour 2020 er avlyst

Liren Ding vant Grand Chess Tour 2019
Liren Ding vant Grand Chess Tour 2019
(Foto: Lennart Ootes)

Grand Chess TourArrangørene av Grand Chess Tour 2020 melder at årets sesong er avlyst grunnet Coronapandemien. Følgende turneringer skulle inngått:

 • 03.05-16.05 2020: Superbet Chess Classic Romania (langsjakk)
 • 22.06-29.06 2020: Paris Grand Chess Tour (lyn- og hurtigsjakk)
 • 02.07-09.07 2020: Croatia Grand Chess Tour (lyn- og hurtigsjakk)
 • 22.08-31.08 2020: Saint Louis Rapid & Blitz (lyn- og hurtigsjakk)
 • 29.08-11.09 2020: Sinquefield Cup (langsjakk)

Det er fortsatt håp om at turneringene i Saint Louis i august-september kan arrangeres, men dette blir ikke som en del av Grand Chess Tour.

Her er de ti faste spillerne som var invitert til Grand Chess Tour 2020:

 1. GM Magnus Carlsen NOR 2863
 2. GM Fabiano Caruana USA 2835
 3. GM Liren Ding CHN 2791
 4. GM Ian Nepomniachtchi RUS 2784
 5. GM Maxime Vachier-Lagrave FRA 2778
 6. GM Alexander Grischuk RUS 2777
 7. GM Levon Aronian ARM 2773
 8. GM Wesley So USA 2770
 9. GM Anish Giri NED 2764
 10. GM Hikaru Nakamura USA 2736

Altibox Norway Chess 2020 utsettes til oktober

Arrangørene av Altibox Norway Chess 2020 melder at turneringen flyttes fra juni til oktober.
Se også hva TV 2 og Chess24 skriver om saken.

Altibox Norway Chess 2020 utsettes til oktober

Altibox Norway ChessAltibox Norway Chess 2020 som skulle foregått mellom 1.-13. juni flyttes til 3.-17. oktober. Turneringen vil mest sannsynlig foregå på Clarion Hotel Energy i sin helhet.

Altibox Norway Chess er et internasjonalt arrangement med spillere og stab som kommer tilreisende fra over 10 ulike land. Usikkerhetsmomentet rundt oss nå gjør det svært vanskelig for oss som arrangør å få den fremdriften i planleggingen vi behøver. Videre er det høyst usikkert hvordan tilværelsen vil være i juni og hvilke konsekvenser det vil få for turneringen.

På bakgrunn av dette har vi vurdert ulike alternativer og er nå svært fornøyd med å ha kommet frem til en ny dato for turneringen etter klareringer med FIDE (Verdens Sjakkforbund), spillere, hotell, TV 2 og våre største samarbeidspartnere.

Vi håper at vi i samme periode kan avholde vår åpne turnering, vår skolesjakkturnering og andre sidearrangement. Selvsagt med forbehold om mulige endringer i forhold til utviklingen i pandemien.

For oss er det aller viktigste at vi tar vare på sikkerheten til spillere og andre som er en del av vårt arrangement. Vi håper at utsettelsen kan bidra til glede for alle sjakkfans verden over som har sett frem til Altibox Norway Chess 2020.

Vi takker spillere, partnere og andre for sin vilje til å endre på planer og samarbeide for å få dette til og oppfordrer alle til å fortsette det gode arbeidet for å sammen hindre spredningen av covid-19 viruset.

Kjell Madland og Benedicte Westre Skog
Altibox Norway Chess