BERGENSJAKK

Fjernsjakkforbundets jubileumsturnering 2019

Norges Fjernsjakkforbund (tidligere Norges Postsjakkforbund) fyller 75 år i 2020. I denne anledning blir det arrangert en internasjonal fjernsjakkturnering.
Vi har mottatt følgende informasjon:

NFSF 75 år – Jubileumsturnering

Norges Fjernsjakforbund

I forbindelse med vårt 75-års jubileum skal vi arrangere en åpen internasjonal turnering. Den spiles på ICCF Webserver og det er lov å melde seg på i flere grupper. Påmeldingsfrist er 27. oktober til roloevaa@gmail.com.

Turneringen spilles i tre ledd: Forgrupper, semifinaler og finale. Det spilles med syv spillere i forgruppene, og de to beste går videre til semifinaler. Ingen kan spille i mer enn to semifinaler

Startavgift pr. gruppe er kr 200 (pr. gruppe), som overføres til vår konto: 1822.23.47307. Spillere ratet over 2300 kan gå rett til semifinale.

Forgrupper starter 1. november 2019. Semifinalene starter 1. februar 2021. Finalen: 1. april 2022. Det spilles med tripple block system. Vinnere av semifinalene mottar 50 Euro i premie. Premiene i finalen: 1. plass: 400€ ; 2. plass 300€ ; 3. plass: 200€ og medaljer. Premier garantert ved 110 startende.

Alle henvendelser om turneringen sendes til turneringssjef Roger Løvaas på epost.

De som melder seg inn nå i NFSF betaler kun kontingenten for 2020. Den er på kr 450. (Kr 250 for spillere under 25 år).

Henvendelser om medlemskap i Norges Fjernsjakkforbund kan sendes til leder@fjernsjakk.no.

Mvh
Reidar Gramstad
Leder NFSF