BERGENSJAKK

Hans Olav Lahlums minneord til Øistein Yggeseth

Hans Olav Lahlum har lagt ut følgende minneord til Øistein Yggeseth på sin Facebookside:

Minneord til Øistein Yggeseth
Skrevet av Hans Olav Lahlum

Øistein Yggeseth
Øistein Yggeseth

Kvelden tirsdag 22. august 2023 kom beskjeden om at Øistein Yggeseth 81 år gammel var gått ut av tiden. Det kom ikke uventet for noen av oss som hadde kontakt med ham, men føltes likevel svært trist for oss alle.

Øistein ble født i et okkupert Norge 19. mars 1942. Familien sto de siste krigsårene i en krevende situasjon på grunn av sin innsats i motstandskampen, og det preget nok veien videre for eldre familiemedlemmer. Som det klart yngste av tre søsken, opplevde Øistein likevel oppveksten i nøkterne kår etter krigen som trygg og harmonisk. Han viste et stort talent for realfag og utdannet seg tidlig på 1960-tallet til elektroingeniør. Øistein trivdes godt med sin første arbeidsgiver i Nemko (Norges Elektriske Materiellkontroll), og ble like godt værende der i over 40 år. Jobben medførte mange reisedager. Øistein var en meget stødig bilfører og gledet seg over muligheten til å besøke ulike steder i Norge.

Det var bare en arbeidsgiver i Øisteins liv – og også bare en kvinne. Hun het Bodil, kom fra Ålesund og var nyutdannet sykepleier da de giftet seg i 1967. Senere levde de lykkelig sammen i Asker tiår etter tiår. Den familieglade Øistein kunne senere i livet betro nære venner at det nok var et savn ikke å ha fått egne barn og barnebarn, men han og kona hadde fem fadderbarn og fulgte med stor glede opp sine nevøer og nieser.

Øisteins første kjente kontakt med sjakkmiljøet var en opptreden på tredjelaget til Gamlebyen skole under Oslo-mesterskapet i 1955. Det var imidlertid først på midten av 1970-tallet, etter sin 30-årsdag, at han dukket opp som turneringsspiller i Asker Sjakklubb. Historien om Øistein Yggeseth og sjakken var en oppbyggelig historie om en mann som i godt voksen alder fant tilbake og videreutviklet en sportsinteresse fra barneårene. Sjakkfascinasjonen beholdt han senere livet ut, selv om han ikke kom nær noe mesternivå som spiller. Øisteins egen rating passerte aldri 1500, men han kom i større grad enn noen annen til å utvikle og vedlikeholde det vel fungerende nasjonale ratingsystemet Norges Sjakkforbund hadde de siste tiårene av 1900-tallet. Han hadde også i jobbsammenheng tidlig fattet interesse for informatikk, og tok både kompetansen og arbeidsgleden derfra med seg inn i sine sjakklige tillitsverv. Øistein ble kretsdommer i 1983 og leder for den norske ratingkomiteen året etter. I 1986 gikk han inn i Norges Sjakkforbunds sentralstyre som turneringssjef og tre år senere ble han utnevnt til Internasjonal dommer. Øistein viste liten interesse for internasjonale oppdrag han nok ellers kunne fått. Det var norsk sjakk han virkelig brant for. Sommeren 1988 sto han der for første gang som ansvarlig turneringsleder for NM – som på hans hjemmebane i Asker satte ny rekord med 564 deltakere.

Mens folk kom og gikk på alle andre poster i sentralstyret, ble Øisteins Yggeseth sittende som turneringssjef for Norges Sjakkforbund i hele 26 år. I behagelig kontrast til situasjonen i mange andre sjakkforbund ble arbeidet her til lands ledet av ubetalte idealister. NSFs turneringssjef var i år etter år norsk sjakks kanskje mest oppofrende og tålmodige hverdagshelt.

Mellom arbeidsreisene satt han der med sine frivillige arbeidsoppgaver time etter time, dag etter dag, uke etter uke – og år etter år. På sin 50-årsdag i 1993 satt han som vanlig vakt på sjakkontoret for å ta imot dagens seriesjakkresultater. Knapt noen trakk i tvil kompetansen og arbeidsinnsatsen, men på så mange år som turneringssjef ble han ganske uunngåelig hoggestabbe for ulike typer misnøye fra klubber, lag og enkeltpersoner. Øistein kunne sant nok også til tider oppleves som firkantet. Han avslo ved en anledning søknad om spill i NMs mesterklasse for en spiller med rating 2099 – med en kort henvisning til at kravet på internasjonal rating ifølge reglementet var 2100. Det lå under innslagene av paragrafrytteri en bevisst filosofi: Øistein så seg alltid som en tjener for norsk sjakk. Han ønsket ikke å gi seg selv makt til å ta mange avgjørelser basert på skjønn, og ønsket da heller å styre i samsvar med klart definerte regler.

Øistein var fullstendig klasseløs i sin håndtering av spilleregler og ratingregler, og var selv etter 20 år som turneringssjef uten noe snev av arroganse. «Mine avgjørelser kan ankes til reglementsutvalget», var hans korte og ryddige svar til de som tilkjennega misnøye. Han tok det til etterretning uten noen protester de ganske få gangene hvor reglementsutvalget endte opp med å omgjøre hans avgjørelser. Øistein var ansvarlig turneringsleder i NM en rekke ganger. De årene arrangøren ikke ba ham om å være turneringsleder, stilte han i stedet opp som menig og betalende deltaker i en av de lavere ratingklassene. Der tok han alltid seire og tap med samme gode humør. I et av mine tidligste minner av Øistein satt han med en svært dårlig stilling på brettet og så på at motstanderen akkurat klarte tidskontrollen ved 40 trekk. Øistein grep umiddelbart klokken og stilte den tilbake. Da en overivrig turneringsleder spratt frem for å bemerke at klokkene ikke skulle stilles tilbake etter 40 trekk, svarte Øistein muntert: «Joda, for nå er partiet ferdig! Jeg har gitt opp!»

Øistein forble tross sin udiskutable intelligens en beskjeden mann hele livet. Han hadde visst, både i arbeidslivet og sjakken, sett for mange selvsikre menn som for lenge klamret seg fast til sine posisjoner. Øistein ville ikke risikere å bli en av dem, og trådte alt som 61-åring ut av arbeidslivet. I 2012, fem år etter at han ble utnevnt til æresmedlem i Norges Sjakkforbund, frasa han seg hva som ellers ville vært et garantert gjenvalg på turneringssjefposten. Som leder for ratingkomiteen ble han sittende i ytterligere fem år. Symbolsk nok forsvant Øisteins siste nasjonale verv da det norske ratingsystemet ble avviklet i 2017. Han fortsatte ytterligere noen år som turneringsleder for de ukentlige klubbkveldene i Asker Sjakklubb, men svarte i senere år høflig nei takk til forespørsler om nasjonale dommeroppdrag. Nok kunne han fortsatt gjort en svært god jobb der, men Øistein følte at han ble sliten fortere enn før og ville ikke påta seg oppdrag uten å være helt sikker på at han kunne gjennomføre dem på en fullgod måte. I sjakkmiljøet ble han likevel alltid værende. Den siste NM-deltakelsen som spiller kom i 2018, men han spilte tross helsemessige bekymringer klubbpartier i Asker SK helt inn i sitt åttiende år. Fascinasjonen for spillet satt i – og det samme gjorde gleden over å treffe gamle venner og nye bekjente der. Å kunne følge partiene til Magnus Carlsen og andre toppspillere på norsk TV hjemmefra var en mulighet han sjelden lot gå fra seg.

Når jeg nå tenker tilbake på de utallige møtene og samtalene Øistein og jeg hadde gjennom mer enn 30 år, blir særlig to hengende igjen. Den første er fra et eller annet NM midt på 1990-tallet, hvor vi sittende igjen i turneringsledelsens lunsjrom etter at de andre turneringslederne hadde gått. Det lå et enkelt pizzastykke igjen – og vi så plutselig begge på det. Øistein var ansvarlig turneringsleder og hadde dessuten spist mindre enn meg. Han var i sin fulle rett til å ta det siste stykket, men kom i stedet med en for ham så typisk konsis og sympatisk kommentar: «Vi deler det likt!»

Så var det vårt siste møte – det fra fredag 30. juni 2023. Øistein sendte meg tirsdagen før plutselig en e-post med forespørsel om å få kjøpe to av mine historiske bøker. Han forklarte at han helt manglet energi på grunn av helseproblemer. «Kjeder meg veldig, har kun TVen, og det er heller ikke rare greiene. Så hvis du har disse to bøkene tilgjengelig, og kan selge dem til meg ville det lysne litt på tilværelsen», skrev han. Jeg forsto umiddelbart alvoret når Øistein ordla seg slik, og tilbød meg å komme ut med bøkene til ham straks jeg fikk tak i dem. Dermed møttes vi tre dager senere i et uforstyrret hjørne på Asker stasjon. Det ble et fint og samtidig litt trist siste møte. Vi utvekslet noen ord om fortid og nåtid. Jeg foreslo at vi skulle sette oss ned og ta en kaffe, men Øistein svarte at selv et kaffemøte nå dessverre var blitt altfor slitsomt. Han var helt klar i hodet, men hadde mye vondt i kroppen, og sa at han håpet på en snarlig oppklaring om hva som var galt. Så takket han for bøkene og kjørte hjem til sin kjære Bodil. Da jeg noen uker senere sendte et spørsmål om hvordan det gikk, svarte Øistein med karakteristisk effektivitet at han hadde fått en avklaring, men at situasjonen var blitt enda verre og meget alvorlig. «Bøkene er absolutt til glede, selv om kreftene ikke er de helt store», avsluttet han. Det ble de siste ordene vi utvekslet. Minnebildene av norsk sjakks kanskje største hverdagshelt fra de siste 40 årene tar jeg med meg videre. Jeg har vel trolig aldri møtt et bedre, mindre selvhevdende og mer helstøpt menneske.

Hvil i fred, Øistein.

Minneord til Øistein Yggeseth

Vi viderebringer Jøran Aulin-Janssons minneord til Øistein Yggeseth:

En klippe er borte
Skrevet av Jøran Aulin-Jansson

Øistein Yggeseth
Øistein Yggeseth

Sjakk-Norge og mange andre fikk en meget trist beskjed på kvelden den 22. august i år.
Øistein Yggeseth sovnet inn på Bråsett bo- og behandlingssenter i Asker etter kort tids sykdom.

Jeg ble kjent med Øistein i midten av 70-årene, da han kom til Asker Schakklubb. Ifølge informerte kilder var ikke dette første gang han flyttet trebrikkene, han deltok nemlig i Oslomesterskapet for folkeskolelag i 1955 for Gamlebyen skoles tredjelag.

Øistein var en habil spiller med trygg avstand fra både topp og bunn. Uansett hvordan partiet endte, var han en gentleman og en behagelig mann når partiet ble analysert.

Det var ikke bare spillingen som inspirerte Øistein ved sjakken. Han likte også å sette opp rundene. Og det gjorde han til gangs, i den forstand at han var turneringssjef for Asker Schakklubb i 40 år. Det er ikke mange som kan matche det. Tar vi med at han også var styremedlem i klubben i nesten like mange år, er det enda færre. Som om dette ikke var nok, skal det også gjøres klart at hans innsats for Norges Sjakkforbund var minst like imponerende. Fra midten av 80-årene helt fram til 2012 var han Turneringssjef og samtidig sentralstyremedlem i sjakkforbundet, i tillegg var han også Norges ratingsjef fra 1984 til 2017, da den norske ratingen ble lagt ned. Han deltok også i utallige utvalg for NSF.

Som sjakkdommer gikk han gradene fra kretsdommer i 1983 og helt opp til International Arbiter i 1989.
Kort sagt, hans innsats for sjakken i Norge var enestående, og vi står alle i dyp takknemlighetsgjeld til han.

I tillegg til de titusenvis av timer han tilbrakte i sjakk var han også glødende opptatt av modelltog, sin jobb på NEMKO, og ikke minst sin kone Bodil og øvrig familie.

Selv om Øistein var en ruvende skikkelse i norsk sjakk, var han en stille og forsiktig mann.
Han var ingen tilhenger av sigarettrøyk, og heller ingen storforbruker av alkohol. Men på mange andre områder fant vi sammen, og jeg har hatt stor personlig glede og nytte av samværet og samarbeidet med Øistein.

Du er dypt savnet allerede, og vi lyser fred over ditt minne.

Jøran Aulin-Jansson
På vegne av Asker Schakklubb

Øistein Yggeseth er død

Øistein Yggeseth har gått bort i en alder av 81 år. Norges Sjakkforbunds president Anniken Vestby har skrevet en siste hisen som er hentet fra Sjakk.no.
Se også Torstein Baes intervju med Yggeseth fra Norsk Sjakkblad 6-2010.

Øistein Yggeseth er død
Skrevet av Anniken Vestby

Øistein Yggeseth
Øistein Yggeseth

Øistein Yggeseth døde i går kveld (22.08.2023) 81 år gammel. Øistein var turneringssjef i NSF i en årrekke og senere ratingsjef i mange år. Alle i Sjakk-Norge kjenner Øistein, og som turneringsleder var man stadig i dialog med han.

Øistein var også internasjonal sjakkdommer og ansvarlig turneringsleder for både nasjonale mesterskap og utallige klubbturneringer i Asker Schakklubb.

Øistein Yggeseth ble utnevnt til æresmedlem i NSF i 2007, den aller høyeste utmerkelsen vi har.

Takk for gode minner, Øistein og en uvurderlig innsats for norsk sjakk.
 

Magne Følling er død

Magne Følling har gått bort i en alder av 85 år. Begravelsen har funnet sted i stillhet.

Magne Følling er død
Skrevet av Øystein Brekke

Magne Følling, en av Bergens Schakklubs beste spillere gjennom tidene, døde lørdag 5. august 2023 etter en tids sykdom, 85 år gammel.

Magne Følling til høyre i kjent positur i spill mot Daan de Lange i NM i Kristiansund 1970. Følling tok sølv i mesterskapet, og fortalte at han var i stor tapsfare bare i dette partiet.
Magne Følling til høyre i kjent positur
i spill mot Daan de Lange i NM i Kristiansund 1970.
Følling tok sølv i mesterskapet, og fortalte at
han var i stor tapsfare bare i dette partiet.

Magne Følling toppet karrieren sin med andreplass i eliteklassen i NM 1970 i Kristiansund, bak IM Svein Johannessen. Han vant blant annet gode partier mot to av favorittene, Ragnar Hoen og Eivind Poulsson. Følling debuterte da i eliteklassen, 32 år gammel. Han startet med turneringssjakk i nesten voksen alder, ganske unikt for en spiller på pallen i eliteklassen.

Magne fortalte meg at han lærte sjakk hjemme i Bergen i 10-årsalderen i 1948, av å lese Olaf Bardas bok «Sjakk» og ivrig følge Einar Haave sitt radioparti mot skotten Fairhurst. Deretter spilte han gjennom partiene fra VM-turneringen i 1948, men hadde knapt noen å spille med. I 1950 flyttet familien til Harstad, og Magne kom plutselig i en skoleklasse der alle guttene spilte sjakk. Etter å ha studert mesterpartier hevdet han seg likevel som den fremste i sjakk. Etter en tid ble han noe med i Harstad Sjakklubb og spilte sitt første NM i Steinkjer i 1956 der han kom midt i juniorklassen, 18 år gammel.

Under to studieår i hovedstaden fra 1957 til 59 fikk Følling nye impulser i Oslo Schakselskap. Deretter fortsatte han medisinstudiet i hjembyen og ble med i Bergens Schakklub (BS) i de neste tiårene, der hans travle virke som lege på Haukeland sykehus begrenset aktiviteten.

Magne Følling kom som ganske ukjent og måtte starte i nest øverste klasse i klubben, klasse 1, som han vant. I et ganske forrykende sjakkmiljø i BS utover 60-tallet hevdet han seg snart i fremste rekke. – Følling ble en markant skikkelse i miljøet og bidro sterkt til å heve nivået og en mer seriøs holdning til sjakk, forteller Håkon Eiken (76) som også var sentral i dette og ble juniornorgesmester i 1966. Da BS stilte opp i den første Landsserien i sjakk i sesongen 1966-67, og vant foran Oslo Schakselskap, var litt av hemmeligheten at Følling på førstebord hevdet seg bedre utad også mot sterke spillere. Den plasseringen forsvarte han ofte med gode resultater, helt til og med NM-finalen i 1983.

Senere steppet han på oppfordring fra klubbens unge spillere inn og spilte noen partier også i NM-finalen i 1987. Følling avsluttet med remis mot Espen Agdestein, OSS i fjerde runde, en kamp som endte 3-3. Følling meldte at de unge på laget nå var voksne til å ta dette videre alene, en kommentar som Ole Kvamme mener var psykologisk viktig for suksessen til klubblaget i årene som fulgte.

Følling rykket opp i eliteklassen da han vant Mester kandidat på Hamar i 1969 og deltok sju ganger på 70-tallet, derav fem i eliteklassen og to i mester kandidat. Sitt mest berømte parti vant han i stor stil med dronningoffer mot Steinar Lindblom i Det åpne NM i Gausdal 1971, et parti som også smakte trykksverte ute i verden.

Nyheten om Magne Føllings bortgang møtes med vemod av alle gamle sjakkvenner som minnes en vennlig, stillferdig mann med gode replikker, en gentleman i turneringene ved både seier og tap og en sjakkspiller som kunne briljere, men mest var sannhetssøkende, ydmyk og kunnskapsrik i en tid før slikt ble «in» i sjakkmiljøene våre.

Øystein Brekke

Håkon Bentsen er død

Håkon Bentsen, et sentralt medlem i Molde Sjakklubb, har gått bort i en alder av 43 år.
Begravelsen blir fredag 14. juli 2023 kl. 10.30 i Molde Domkirke. Alle som vil delta er velkomne.

Hans Olav Lahlum har skrevet følgende minneord:

Minneord til Håkon Bentsen (1979 – 2023)
Skrevet av Hans Olav Lahlum

Håkon Bentsen
Håkon Bentsen
(Foto: Privat)

På sjakkarrangementer, som på andre steder hvor mange mennesker møtes, er det noen som av forskjellige årsaker vekker mer oppsikt enn andre. Moldenseren Håkon Bentsen var en av de som nesten alle deltakere og tilskuere la merke til. Håkon var høy og kraftig bygget helt fra tiårsalderen. Mot slutten av tenårene var han blitt to meter høy og hadde nådd en matchvekt over 130 kg. I fysisk forstand var han den største sjakkspilleren i så godt som alle turneringer han som voksen deltok i. Sjakk er heldigvis en sport hvor man kan møtes på like fot tross svært ulike forutsetninger med alder og fysikk. Det hendte nok at en mye yngre og mindre motstander opplevde det skummelt å skulle spille mot Håkon, som raget høy og ruvende frem over brettet. Men den uroen gikk alltid raskt over. Håkon, med det muntre tilnavnet «Big Bentsen», viste seg å være et gjennomført vennlig menneske som gikk rett inn i rollen som den snille giganten. Han hadde muntre perspektiver også på eget volum, og lo hjertelig med da det under en premieutdeling ble ropt opp «sist, men ikke minst – Håkon Bentsen.» Da en av hans venner ved en anledning bemerket at «Nå hadde du fortjent en klem, Håkon», repliserte han med «Da må du hente en krakk!»

Livshistorien til Håkon Bentsen startet med at han ble født i Molde 28. november 1979, som et etterlengtet fjerde barn i en livsglad og tett sammensveiset middelklassefamilie. Faren var lærer og moren arbeidet i helsevesenet. Oppveksten var trygg og harmonisk, med to foreldre som brukte mye tid på barna og deres ulike interesser. Tidlig på 1990-tallet fulgte Håkon etter den seks år eldre broren Øyvind inn i det lokale og etter hvert nasjonale sjakkmiljøet. Han kombinerte i tenårene sin interesse for ny informasjonsteknologi med et betydelig talent for sjakk og andre strategispill. Håkon levde en periode rundt årtusenskiftet som profesjonell pokerspiller i Oslo, men gikk snart lei av jaget etter pengepremier. Før han fylte 25 hadde Håkon konkludert med at sjakken var spillet i hans liv. Han var en av ildsjelene som sommeren 2004 arrangerte et svært vellykket NM i Molde. Da hadde han etablert seg som en sterk mesterspiller og var en av de beste spillerne bosatt i Møre og Romsdal. På dagtid ble det først bachelorgrad i informatikk og så mastergrad i logistikk ved Høgskolen i Molde. Under et arbeidsopphold på Østlandet spilte han et par sesonger for det unge eliteserielaget fra Porsgrunn, men tilknytningen til Molde Sjakklubb var hele tiden nær og han vendte snart tilbake dit. Historien om Håkon Bentsen og Molde SK er historien om et ungt talent som ikke bare ble klubbens selvsagte førstebordspiller gjennom mange år, men også brukte tusenvis av timer på frivillig arbeid der – som styremedlem, turneringsleder og ansvarlig for tallrike arrangementer. For lokale barne- og ungdomssjakkspillere ble han en uvurderlig læremester. Håkon bodde alene og hadde ikke egne barn, men var en snill onkel for sine søskens barn og holdt tett kontakt med både søsken og foreldre.

Som sjakkspiller var Håkon Bentsen et stort talent som utvilsomt kunne nådd mye lenger hvis han hadde brukt tiden på å spille flere turneringer selv, analysert egne partier og jobbet mer med eget åpningsrepertoar. Men livet er mye mer enn rating og resultater. Håkon trivdes best med å ha sjakken som en sosial og relativt avslappende hobby. Han tok poeng i enkeltpartier mot opptil flere stormestre og gjorde flere sterke resultater i NMs mesterklasse, men uten å rykke opp til eliteklassen. I langsjakk stabiliserte ratingen seg på et solid mesternivå rundt 2100. Best var han hele tiden i lynsjakk, hvor han med en rating godt opp på 2300-tallet holdt et nasjonalt elitenivå og i mange år var Midt-Norges beste spiller. De store hendene hans styrte imponerende raskt og presist brikkene rundt på brettet med sekunder igjen på klokken.

Håkon i aksjon i Molde
Håkon i aksjon i Molde
(Foto: Tor Wetle Hoem)

Effektiviteten var i det hele tatt karakteristisk – i lynsjakk så vel som med tillitsverv og i utallige poengterte replikker både om sjakk og andre temaer. Håkon spilte raskt, tidvis nok litt for raskt, også i langsjakkpartier. Han kunne virke bedagelig når han under turneringer på Fagernes ofte spilte ferdig sitt eget parti på 2–3 timer og deretter rolig satte seg til å vente på neste runde. Spurte jeg ham da om å legge inn andres partier eller noe annet computerarbeid som burde ta en time, svarte Håkon alltid straks ja. Deretter gjorde han vanligvis oppgaven unna på et kvarter. Håkon hadde en oppsiktsvekkende god hukommelse, særlig for tall. Da jeg en gang spurte om han hadde lagret telefonnummeret til en felles sjakkbekjent, ramset han like godt opp nummeret uten å ta frem telefonen. Flere ganger opplyste vi på Fagernes muntert spillerne om at de som fortsatt skyldte arrangøren penger burde komme med dem snart, fordi vi ellers satte Håkon på saken. Hans egen startkontingent ble tidvis først fastsatt når vi hadde sett hvor mye hjelp vi måtte be ham om underveis og hvor stort underskuddet lå an til å bli. Håkon bemerket ved en slik anledning lunt at han vel nå snart fikk påta seg oppdraget med å kreve inn startkontingenten fra seg selv.

Omgangstonen i samtaler med Håkon var gjennomgående poengtert, uformell og lite selvhøytidelig. I en samtale med den litt eldre Tor Wetle Hoem, som i en årrekke har vært en drivkraft i Molde SK sammen med ham, bemerket Håkon lett selvkritisk at «Jeg er en dårlig taper.» Tor Wetle påsto tilbake at «Jeg er en dårlig vinner», hvoretter Håkon umiddelbart slo til med «Bra at det skjer så sjelden, da!» Da Tor Wetle nylig bemerket til Håkon at han burde vært standup-komiker, svarte Håkon med karakteristisk humor og en alvorlig undertone: «Ja, men problemet er at jeg liker bare å opptre for veldig få mennesker. Jeg burde benyttet sjansen i Oslo Spektrum under Coronaen!»

Håkon kunne åpenbart nådd enda lenger, både på og utenfor brettet, hvis han hadde vært litt mer ambisiøs på egne vegne. Ved overgangen til 2020-tallet fremsto han som et harmonisk og tilfreds menneske, selv om tapet av faren i 2015 var et tungt slag for ham og familien. Å følge med på annen sport, særlig da norsk og engelsk fotball, ga Håkon mange gleder mellom sjakkturneringene. I yrkeslivet var han i gang med en doktorgrad i logistikk ved Høgskolen i Molde, hvor han var svært godt likt både blant kolleger og studenter. Håkon var et menneske som nødig plaget venner og kolleger med det han selv måtte ha av bekymringer, men tok seg tid til å lytte og å gi gode råd hvis noen ba ham om det. Han var et forbilledlig dynamisk og oppmerksomt menneske, som nesten alltid svarte i løpet av få timer hvis jeg sendte ham et spørsmål av noe slag.

Håkon mot Mads Vestby-Ellingsen på Fagernes i 2022
Håkon mot Mads Vestby-Ellingsen på Fagernes i 2022
(Foto: Tom Eriksen)

Håkon spilte oppsiktsvekkende nok aldri en sjakkturnering utenfor Norges grenser, men var en stamgjest i de internasjonale turneringene på Fagernes. Han klaget selvkritisk over sviktende konsentrasjon og dårlig uttelling da han gjorde et resultat rundt forventningene på Fagernes våren 2022. Høstferieturneringen i 2022 måtte han stå over av hensyn til arrangementsforberedelser for Ungdoms-NM i Molde, men Håkon slo tilbake med et klart plussresultat under påsketurneringen i 2023. Han virket kanskje litt sliten og alvorlig ved ankomst, men kom utover uken tilbake i sitt gode humør. Som vanlig takket han arrangørene før han etter siste runde satte seg i bilen og startet den lange hjemreisen til Molde. «I oktober må jeg nok prioritere studentene på høgskolen, men det er uansett flott at det blir en turnering igjen da. Jeg er helt sikkert tilbake til påsketurneringen i 2024!» ble hans karakteristiske avskjedsord der. I begynnelsen av juni 2023 sto han som vanlig i spissen for arrangementet av Molde SKs tradisjonsrike helgeturnering Rosecupen.

Håkon hadde rundet 20 deltakelser i Sjakk-NM og hadde planlagt en ny start i mesterklassen under årets NM i Oslo. Det lot seg ikke gjøre på grunn av et viktig skifte på Høgskolen i Molde, hvor han skulle bytte kontor og tiltre en heltidsstilling som høgskolelektor. Håkon var nær målstreken med doktorgraden og gledet seg over å ha fått avklart den videre jobbsituasjonen. Mandag 3. juli 2023, mens sjakkvenner fra fjern og nær startet tredje runde i NM, spiste Håkon Bentsen frokost hjemme i Molde og gikk til sin første arbeidsdag i den nye stillingen på høgskolen. På vei tilbake fra et møte mot slutten av arbeidsdagen falt han plutselig om. Håkon kom delvis til bevissthet, men fikk bare meddelt at han hadde sterke smerter i brystet. Så døde han plutselig, 43 år gammel, uten å ha kunnet snakke med noen av sine nærmeste. I lommen hans lå en medisin som viste at han en tid hadde vært klart over at det var stor risiko for et hjerteinfarkt. Håkon bar til det siste den vissheten med seg alene, uten å ville uroe verken familie eller nære venner.

Håkon Bentsen ble før femte runde av NM i Oslo hedret med minneord av sjakkforbundets president og med et minutts stillhet. Dødsfallet ble mottatt med sjokk og sorg hos hans mange sjakkvenner. «Jeg hadde bare snakket med ham noen få ganger, men man trengte jo heller ikke å snakke mange ganger med Håkon Bentsen for å forstå at han var et svært godt menneske!» bemerket en av de jeg snakket med den dagen. For en som snakket med Håkon Bentsen mange hundre ganger spredt ut over 25 år, er det fortsatt uvirkelig aldri å skulle se eller snakke med ham igjen. Tapet er aller størst for hans mor, søsken og onkelbarn, men også svært stort for sjakkmiljøet i Molde og resten av Møre og Romsdal. Vennen Tor Wetle Hoem bemerket at de i Molde SK nå må finne tre andre for å overta Håkons arbeidsoppgaver, siden han fungerte som kasserer så vel som arrangementsansvarlig og turneringsleder.

Håkon var beskjeden på egne vegne, og klaget aldri over manglende oppmerksomhet eller anerkjennelse. Det kan gi grunn til litt ettertanke at han aldri fikk oppleve å få verken æresmedlemskap i Molde SK, æresmedlemskap i Møre og Romsdal Sjakkrets eller gullmerket til Norges Sjakkforbund, selv om han utvilsomt var kvalifisert for alle tre. Det gjelder særlig fordi Håkon selv altså var forbilledlig flink til å takke arrangører og gode hjelpere.

Livet kan være skjørt, også for tilsynelatende robuste mennesker godt under 50. Historien om Håkon Bentsen får være en påminnelse om at vi i tide gir ros og påskjønnelser til de som fortjener det. Selv om livet til Håkon ble så altfor kort, lever utallige gode minner om et på alle måter stort menneske videre – hos meg og mange andre som fikk gleden av å møte ham. Hvil i fred, Håkon.

Ove Sævareid er død

Ove Sævareid, medlem i SK 96 og Bergens Schakklub, har gått bort i en alder av 61 år. Han døde brått og uventet på Haukeland Sykehus 13. april 2023.

Bisettelsen blir tirsdag 25. april kl. 12.00 i Åsane Gamle kirke i Bergen.

Minneord til Ove Sævareid (1962 – 2023)
Skrevet av gode sjakkvenner fra Bergen

Ove Sævareid fra Eliteserien i november 2019
Ove Sævareid fra Eliteserien
i november 2019
Tidligere denne uken kom den triste beskjeden at vår gode sjakkvenn Ove Sævareid døde plutselig på Haukeland Sykehus, 61 år gammel.

Ove ble tidlig fanget opp av skolesjakken, og han markerte seg på kretsnivå fra 1978 som en sterk spiller med god posisjonsfølelse. I 1980 kjempet han i teten i NM for juniorer og endte på en sterk 5. plass. Samme år spilte han på juniorlandslaget i en landskamp mot Sverige over 10 bord. Gjennom flere tiår var han en aktiv mesterspiller i Bergens Schakklub, og representerte klubben i lagsjakken ved flere anledninger.

Ove tok på seg administrative oppgaver når det var behov for det. Han satt i styret til BS i flere år på 1980-tallet, og i en periode i 1983–84 redigerte han sjakkspalten i Bergens Tidende. Senere var han klubbens faste revisor eller vararevisor. Ove bidro også økonomisk da BS kjøpte egne lokaler i Rosenbergsgaten i 2011.

I 1996 ble sjakklubben SK 96 dannet med en kjerne av spillere fra BS. Det ambisiøse målet var å delta i lagsjakken på nasjonalt nivå. Ove var med fra starten av, og deltok på alle oppturer og nedturer i 25 år, frem til koronapandemien satte en stopp for klubbens aktivitet. Det ble mange andreplasser i Vestlandsserien, og flere tapte kvalifiseringsturneringer, men også tre sesonger i Eliteserien.

Ove satte stor pris på fellesskapet og stilte alltid opp når han kunne. Han gledet seg synlig når det gikk bra, og han beholdt roen og humøret når det gikk skeis. Vi satte pris på hans intelligente synspunkter, men det var hans lune humor, hans sympatiske væremåte og treffsikre kommentarer som gjorde sterkest inntrykk. Våre tanker går til hans nærmeste familie.

SK 96 ble uformelt omtalt som «Gubbelaget til BS», da stallen i stor grad bestod av tidligere BS-spillere over den sjakklige middagshøyden. Av den grunn satte «gubbene» alltid pris på en anledning til å sette ungdommen på plass før de ble for sterke. Partiet nedenfor er hentet fra Vårturneringen i BS 2015. Hvitspiller Benjamin Haldorsen (elo 2192) er i dag IM med 2454 i rating og Bergens sterkeste sjakkspiller. Da partiet ble spilt var han en 15-åring i kraftig fremgang, som passerte 2300 kun en måned senere.

Når vi går inn i partiet har Benjamin (hvit) presset i det meste av midtspillet, men hans siste trekk 28.Db4–a3 var en grov feil. Ove (elo 2100) benytter anledningen til å belære ham litt om springerens fortreffelighet:

Haldorsen - Sævareid, diagram 1

28…Se3! [Sort truer først og fremst 29…Dxg2#, men det er også en springergaffel på c2.] 29.g3 [29.fxe3? blir matt etter 29…Td2 30.g4 Dd5! (30…Dh4 31.Se4 f3! vinner også) 31.e4 Dd4+ 32.Kh1 Df2] 29…Sc2 30.Dc3 Sxe1 31.Se4 Springeren truer dronningen og en ubehagelig sjakk på f6, men Oves neste trekk nøytraliserer alt motspill.

Haldorsen - Sævareid, diagram 2

31…De5! 32.Txe1 [Eller 32.Dxe5 Sf3+ med en ny springergaffel.] 32…Dxc3 33.Sxc3 fxg3 34.fxg3 Txa5 og Benjamin takket høflig for leksjonen. (0–1)

Kjell Johannessen er død

Kjell Johannessen er gått bort i en alder av 83 år. Han var i mange år en sentral person i nordnorsk sjakk.
Johannessen begraves fra Sagene kirke i Oslo onsdag 29. mars 2023 kl. 13:00.

Her er starten på Jan Sigmund Berglunds minneord, hentet fra Tromsøsjakk.

Kjell Johannessen 8.12.39 – 2.3.2023
Av Jan Sigmund Berglund

Kjell Johannessen på The Good Knight i 2019
Kjell Johannessen på The Good Knight i 2019
(Foto: Jan S. Berglund)
Min gamle venn Kjell Johannessen døde for noen uker siden. Vi hadde gjennom årene mange samtaler; om familie, sjakk, Torgersensaken, den triste saken i Alta, og det som var aktuelt av sjakksaker i både Norge og i sjakkverden for øvrig. Siden vi bodde i hver vår ende av landet ble de fysiske møtene mer sjeldne. Siste gang vi traff hverandre var 28. mars 2019, faktisk for nøyaktig fire år siden ser jeg. Han var allerede da preget av sykdom, og hadde amputert den ene foten. Vi tilbrakte kvelden på The Good Knight. (bilde)

Jeg har valgt å skrive noen minneord, ikke bare på vegne av meg selv, men også fra 24 andre sjakkvenner fra hans meste aktive tid i sjakkmiljøet, det glade 70-tallet. Disse 24 er hovedsakelig fra Hammerfest, men det er også markante personer fra andre nordnorske klubber som ønsker å gi ham en siste hilsen. Finland er også representert; Heikki Westerinen er en av oss 25.

Les resten hos Tromsøsjakk.

Erling Kristiansen er død

Erling Kristiansen har gått bort, 85 år gammel. Kristiansen ble norgesmester i 1972 og representerte Norge i sjakk-OL i 1964, 1966 og 1972.

Vi har hentet følgende minneord fra Oslo Schakselskaps hjemmesider:

Erling Kristiansen til minne
av Leif Øgaard

Erling KristiansenErling Kristiansen døde sist tirsdag, 27/9, 85 år gammel. Det er et stort slag for alle hans venner og blir et stort savn for Oslo Schakselskap.

Han var kjent som en allviter innen sjakk og holdt en mengde interessante foredrag på klubbkveldene gjennom tidene. Hans store sjakk år var i 1972 da han ble Norgesmester på Røros med en score på 7 av 9, vant NM i hurtigsjakk og det åpne NM.

Erlings sjakkelige stil kan karakteriseres som energisk posisjonsstil ofte krydret med et kombinatorisk element. Han var alltid en ubehagelig motstander i sine velmaktsdager. For det første brukte han gjerne ikke mer enn en halvtime på partiet. For det andre virket det alltid som om han hadde sett noe slik at man fikk en ubehagelig følelse at nå var man på vei inn i hans planlagte felle. Når Erling sto bra i uhøytidlige parter kunne han ofte begynne å nynne på en strofe. Aller verst var det når han nynnet på en salme, da visste man at enden var nær.

Kristian som han oftest kaltes av venner holdt et juniorkurs på 60-tallet. Det var vel alt man fikk før, men vi lærte mye av han da. Fikk da vite at springerne som regel sto dårlig på b3, g3 og for svart b6, g6 og det var en regel jeg tok med meg. Han var også sammen med Knut Bøckman sekundant for meg i Junior-VM i 69. Han var da ment som analysehjelp ved hengepartier. Men han var alltid en interessant og hyggelig samtalepartner som nå sist under Senior-VM i 2020.

I OL i Skopje i 1972 satt Erling på Norges førstebord og gjorde en sterk prestasjon med 60% score. Her valser han ned Scottlands kjendis den gangen, David Levy. Han var IM og edb-ekspert (som det het den gang). I 1968 veddet han på at ingen sjakk-datamaskin ville slå han innen 10 år, og det fikk han rett i. Men mot Kristian ble han for lett, altfor lett!
Se partiet Kristiansen – Levy her

Kåre Hugås er død

Kåre Hugås har gått bort, 86 år gammel.
Vi viderebringer følgende minneord fra Hell Sjakklubb:

Trøndelags gode sjakkentusiast, Kåre Hugås, har gått bort
07.05.1936 – 31.08.2022

Kåre Hugås
Kåre Hugås
(Foto: Privat)

Det var meget tungt for oss i sjakkmiljøet å høre at vår kjære hedersmann Kåre nå har sovnet inn.

Kåre spilte sjakk fra 1958 og fram til mai i år. På 70-tallet var han med å starte barne- og ungdomskretsen i Trøndelag, i denne perioden dro han også rundt på skoler for å lære ungene sjakk. I tillegg til å være en sterk klubbspiller hadde Kåre i flere perioder verv som formann og kasserer i trondhjemsmiljøet før Arbeidernes og Trondhjems ble slått sammen til Trondheim Sjakkforening. Kåre var på mange måter en lagspiller og deltok sammen med seniorene til Trondheim Sjakkforening i Midtnorgeserien fram til 2016. Samme år mottok Kåre Ungdommens Sjakkforbunds hederstegn i gull for sin innsats for barn og ungdom.

Kåre var kjent for sin særegne spillestil, hvor han ofte foretrakk «springerparet» foran løperparet.

Etter at Kåre spilte Landsturneringen i Trondheim i 2014, har han bidratt hver mandag i barne- og ungdomssjakken hos Hell Sjakklubb. Den noe humpete og tidvis glatte kjøreturen fra Selbu til Stjørdal var aldri noe hinder.

Kåre øste gladelig av sin kunnskap til de som måtte ønske det og hadde et unikt og dypt engasjement for barn og unges sjakkinteresse i Hell Sjakklubb, og kommer til å bli savnet som en jovial sjakk-bestefar for mange i klubben.

Kåre brant for at de unge skulle være med i klubben, og som han mange ganger uttalte;

«De lærer ikke bare sjakk, vet du, de lærer også å konsentrere seg, skjerpe hjernen, være høflige, sosiale og ha respekt for hverandre.»

Dette mente han var særs viktige egenskaper å inneha både for barnas skolegang samt senere opp gjennom voksenlivet.

Kåre møtte alltid opp på sjakktreningene med et smil om munnen og med et førstespørsmål om hvordan guttene, og herrene, hadde det. Han var veldig omtenksom og varm. Om han enset at det var en som slet litt, enten i livet eller i sjakken, var han snar med å sette seg ned å slå av en prat eller invitere til å spille et parti sjakk. Om det var motivasjonen som var litt dalende hos noen av barna så han seg ikke tilbake for å bli ”slått på målstreken” i et parti, som førte til at den lille ble oppglødd og sa;

«Jeg slo han Kåre!»

Han var en mester i sosialt samspill, både med barna og foreldrene. Oppmuntrende ord og noen klapp på skuldra var det dagligdagse hos Kåre og det ble satt veldig pris på hos mottakeren, liten som stor. Han var genuint interessert i de unge og møtte sågar opp på andre fritidsinteresser for å se på sjakkguttene på andre arenaer enn bare sjakk. Dette gjorde at han ble godt kjent med dem og de gode samtalene ble flere og dypere. Humor lå også lett for Kåre. Han hadde et særegent glimt i øyet, tullet, tøyset og lo med alle i klubben, og det hendte seg han også flørtet litt lett med mødrene som satt og ventet på podene som skulle ha sjakk-kvelder, til lett fnising fra guttene. Alt dette gjorde at stemningen rundt han alltid var lun, fin og morsom.

De siste årene ville dessverre ikke helsen spille helt på lag med Kåre, men selv i hans dårlige stunder stakk han innom treningene bare for å hilse på guttene i noen minutter, ta en kaffe og gjerne et kakestykke. Jeg må bare innom for å se dere, gutter, kunne han si. Det forteller mye om hvem Kåre var, raus og god. Guttene satte like stor pris på han som han satte pris på dem, selv om de kanskje ikke var så god til å uttrykke det alltid, men Kåre forstod dem og han visste nok at det var slik for han sa ofte at han fikk så mye energi av å være sammen med de unge.

Gavene fra bisettelsen var ønsket til Hell Sjakklubb.

Vi takker for alt du gav av deg selv til alle i klubben. Det siste trekket er nå tatt og vi sier med sorg farvel til vår gode sjakkamerat Kåre Hugås.

Hell Sjakklubb

Minneord til Alf Roger Andersen

Hans Olav Lahlum har skrevet følgende minneord til Alf Roger Andersen, som gikk bort 3. september 2022 i en alder av 51 år:

Minneord til Alf Roger Andersen
av Hans Olav Lahlum

Alf Roger Andersen
Alf Roger Andersen
(Foto: Anniken Vestby fra Eliteklassen 2019)

I sjakkmiljøet, som i mange andre miljøer innenfor sport og kultur, er det ofte vanskelig å huske eksakt når man møtte et annet menneske for første gang. Den to år eldre Alf Roger Andersen fra Alta var for meg en slik sjakkvenn, som liksom bare alltid hadde vært der og alltid skulle være der. Jeg er ute av stand til å si når og hvor jeg først traff Alf. Jeg husker at vi snakket sammen under Ungdoms-NM i Fyllingsdalen i 1991, og at han da gjorde et engasjert forsøk på å oppklare for meg hva som hadde skjedd i et særdeles turbulent remisparti han spilte mot en av Norges aller beste juniorer. Kombinasjonen av den uforsonlige kampsjakken og den glade vennligheten utenfor brettet var der fra første stund.

Alf vokste opp som den klart yngste i en søskenflokk på fire, i en familie uten noen sjakktradisjoner. Noen barnestjerne ble han da heller ikke. Det var i midten av tenårene at sjakken overtok fotballens tidligere posisjon som hans største sportslidenskap. De første årene på 1980-tallet var han en av de lovende og underratede «distriktsjuniorene», som spilte seg opp mot mestergrensen på 2000 i rating til tross for et begrenset utvalg av turneringer, trenere og sterke motstandere i hjemfylket. Han beholdt alltid dialekten og identiteten fra Finnmark, men hadde på grunn av skole og jobb base på det sentrale Østlandet da han fylte 20 i 1991. Gjennom hele 1990-tallet var han en trofast deltaker i ulike sjakkturneringer her. Som mangeårig student på Universitetet i Oslo fant han naturlig sitt nye sjakklige hjem i Akademisk Sjakklubb. Spillestyrken stabiliserte seg på et solid mesternivå over 2100, selv om spillestilen egentlig var alt annet enn solid. Alf ble aldri noen stor åpningsteoretiker eller slepen sluttspilltekniker, men spilte som 30-åring i 2001 fortsatt ambisiøs angrepssjakk og havnet fortsatt ofte i ville tidsnødsdueller. Han hadde et betydelig potensial for å vinne partier mot høyere ratede motstandere, og kompenserte dermed for at han også gikk på en del tap.

Ved inngangen til 2000-tallet var Alf en livsglad student og ungkar som jobbet deltid i postverket og spilte sjakk i lokale, nasjonale eller internasjonale turneringer når han hadde ledige helger og ferieuker. På en busstur til en internasjonal sjakkturnering i Praha sommeren 2001 møtte han plutselig den store kjærligheten, i form av den sju år yngre kvinnelandslagsspilleren Ellen Hagesæther fra Karmøy. Historien om Alf og Ellen ble gjennom 21 år senere historien om to mennesker som kom fra ulike deler av landet, jobbet med ulike ting og fremsto som ulike personligheter, men likevel trivdes bedre i hverandres selskap enn med noen andre i verden. Sin interesse for sjakk, reiser og sosialt samvær kombinerte de ved å spille sjakkturneringer i ulike land. Alf hadde ingen barn selv, men holdt jevnlig kontakt med sine søstre i Finnmark og var en snill onkel for barna deres.

Alf fullførte få år senere sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han var glad i å undervise og tenkte mye på å bli lærer, men trivdes så godt med kollegene i postvesenet at han fortsatte i jobben der. Da han fylte 40 i 2011 var sjakken hans største lidenskap på fritiden, men han hadde også mange venner blant andre Liverpool-tilhengere i fotballens verden. Han spilte lagsjakk i eliteserien for Akademisk, og var i individuelle turneringer en sterk mesterspiller med et ratingtall rundt 2200. Noen år senere fikk han det som 47-åring plutselig til å løsne med sin optimistiske angrepssjakk. I mesterklassen under NM 2018 hadde han fem seire og fire remiser på ni runder, og kom på en sterk andreplass som kvalifiserte ham for neste års eliteklasse. Alf var enda mer glad og inspirert enn vanlig de neste månedene, og var ofte å se på den nystartede sjakkpuben Good Knight i Oslo. Den var med sin kombinasjon av sjakk og sosialt samvær et møtested helt etter Alfs hjerte, og han stilte gjerne opp som instruktør for nye sjakkspillere der. Fremgangen i hans egne partier fortsatte, og ratingtallet begynte å nærme seg 2300. Resultatene falt noe tilbake igjen i 2019. Den sene debuten i eliteklassen ble en inspirerende opplevelse, men endte med fire uavgjorte og fire tap på åtte spilte partier. Alf skyldte aldri på noe annet enn egne feilvurderinger når han tapte sjakkpartier, men følte seg ikke opplagt og hadde skuffende sjakkresultater den høsten.

Våren 2020 fikk Alf en alvorlig kreftdiagnose. At pandemien gjorde det svært vanskelig å få spilt sjakkturneringer gjorde det nesten halvannet året enda tyngre. Alf forble en ukuelig optimist også i møte med en tidvis både smertefull og utmattende kreftbehandling. Høsten 2021 hadde han ikke fått spilt turneringspartier på halvannet år, og hadde gitt beskjed om at han på grunn av pågående cellegiftbehandling ikke kunne spille de første kampene. Han møtte likevel opp for å se Ellen og de andre lagkameratene spille i den første runden, og nevnte at han følte seg frisk nok til å kunne spille hvis noen av de andre ble forhindret dagen etter. En av lagkameratene tilbød ham spontant sin plass på laget i runde to. Alf takket ja til tilbudet, flyttet b-bonden i første trekk – og vant partiet sitt i flott angrepsstil. I tre senere lagkamper så man likevel at han var preget av sykdommen. Alf spilte opp flere gode stillinger, men slet med konsentrasjonen og kreftene i andre halvdel av partiene.

Jeg kan altså ikke huske når jeg første gang møtte Alf, men desto tydeligere husker jeg da det siste måltidet og den siste samtalen med ham. Datoen var 6. mars 2022. Alf hadde ikke spilt den dagen, men ville gjerne være med oss lagkameratene ut på middag etterpå. Han hadde tatt med et sjakkbrett og krevde å få se alle partiene fra dagens lagkamp. Det ble en rar og hyggelig kveld. Vi visste at Alf var alvorlig syk og uroet oss for hvordan det gikk med ham, men ville ikke ta opp temaet når han ikke gjorde det selv. Alf ville heller ha en munter kveld og snakke om sjakk. På vei ut sa han kort at situasjonen med helsen var alvorlig, men at han skulle prøve en eksperimentell ny behandlingsmåte og at han håpet å kunne spille sommerens NM. Slik ble det ikke: Alf og Ellen reiste til Kongsvinger for å spille Sjakk-NM i juli, men måtte like før start erkjenne at helsesituasjonen hans ikke tillot det. I august oppsto det komplikasjoner som gjorde at han måtte legges inn på sykehus. Han fulgte i våkne øyeblikk der ivrig med på resultatene både i sjakk og fotball, og håpet i det lengste på helsemessig forbedring. Det kom i stedet en ny og kritisk forverring. Lørdag morgen 3. september 2022 sovnet han stille inn med de aller nærmeste rundt seg, 51 år gammel.

På vei inn til minnesamværet på hans stamsted Good Knights fredag 9. september, tenkte jeg på at Alf var en av de ganske få som jeg gjennom mer enn 30 års bekjentskap i sjakkmiljøet visst aldri noen gang hadde vært irritert på verken som medspiller, motspiller eller turneringsleder. Alf hadde hva jeg vet aldri en regelkonflikt av noe slag, på tross av sine utallige dramatiske partier og tidsnødsdueller. Han var en gjennomført sportslig spiller under partiene og et gjennomført snilt og vennlig menneske mellom dem. Kort sagt var han et av de få menneskene som det var nesten umulig ikke å like. På minnesamværet viste det seg raskt at det inntrykket ikke bare ble delt av de mange andre sjakkspillerne, men at det også ble delt av hans familie så vel som av arbeidskolleger og fotballvenner. Det er trist å tenke på at han så alt for tidlig er borte for alltid, men samtidig fint å vite at han vil bli husket som et godt menneske så lenge noen av oss som møtte ham er i live.

Hans Olav Lahlum