BERGENSJAKK

Peder Havskjær er død

Peder Havskjær er gått bort, 97 år gammel.

Minneord Peder Havskjær
av Egil Arne Standal

Peder Havskjær under eit sjakkparti i KM i lynsjakk i Molde, 1985
Peder Havskjær under eit sjakkparti
i KM i lynsjakk i Molde, 1985
(Foto: Øyvind Brunvoll)

Peder Havskjær døydde den 7. april, 3 dagar etter at han fylte 97 år. Vi i sjakkmiljøet i Ørsta, Volda og elles hugsar han som ein god ven, ein heidersmann, ein svært sterk sjakkspelar, og ein framifrå bidragsytar til det gode miljøet vi har hatt.

Peder Havskjær har visst spelt sjakk nesten heile livet. Han har fortalt at han lærte å spele sjakk ved å sjå foreldra spele. Han synest at det var litt artig at han lærte spelereglane på denne måten, og peika på at verdsmeistaren i sjakk frå 1921 til 1927, cubanaren Capablanca, hadde lært seg å spele på same måten, ved å sjå faren og ein onkel spele.

I 1948 starta Ørsta Sjakklag opp, og heldt det stort sett gåande til litt ut på 1960-talet. Peder har fortalt at var avgrensa kva han fekk vere med, fordi han var mykje vekke på arbeid eller på fiske. Papira som finst frå den tida viser at Peder då var ein av dei beste spelarane i sjakklaget.

Peder var ein skulert sjakkspelar: Via ein annan sterk sjakkspelar, Olav Vidnes i Hovdebygda, hadde han fått tak i Euwe og Kramer si serie «Midtspillet» som i 1954 hadde kome ut på dansk i 12 hefte, til saman ca. 900 sider. Dette verket vart studert, og ga grunnleggande kunnskapar om mange sider ved det å spele sjakk.

Vinteren 1972 vart Volda Sjakklubb skipa, og Peder var med frå starten. Sommaren 1972 drog han og andre spelarar i klubben til sjakk-NM på Røros. Der var Peder ein av overraskingane: Ein ukjend spelar frå ein nystarta klubb gjekk hen og blei nummer 2 i klasse 1, og rykte dermed opp i meisterklassa. Status som meisterspelar klarte han også å halde dei neste åra.

I dei mange åra sidan var Peder trufast med på det som skjedde i sjakkmiljøet i Volda og Ørsta, og også elles. Han deltok i klubbturneringane, lagkampar, helgeturneringa og også i nokre noregsmeisterskap. Alltid roleg, vennleg når han vann, «var litt heldig», og hyggeleg når han tapte: «Du spelte godt!»

Peder var med lenge, den siste lagkampen spelte han vinteren 2011, i ein alder av snart 87. Han kunne framleis spele, med ein solid remis mot ein sterk spelar frå Kristiansund.

I seinare år svikta helsa, men hovudet var med til det siste. Han hadde stor glede av å følge med på sjakksendingane på TV, og forstod altså meir enn folk flest av stillingane på skjermen og forklaringane til kommentartorane.

Ei helsing frå Jon Olav Fivelstad seier mykje om Peder:
«Dette var trist å høyre. Peder arbeidde saman med faren min, og då Peder høyrde at eg som 13-åring var interessert i sjakk tok han meg med til Volda sjakklubb. Han budde i Åmdalen, køyrde Melsbygda, og henta og bringa kvar einaste spelekveld. Av og til sykla eg fram på Åmdalen sommarstida for å få meg ein dyst – særleg som oppvarming til NM. Då måtte me alltid stoppe klokka og forsyne oss av godkakene som mora bar fram. Det vart etterkvart mange turar, særleg til Ålesund, Molde, Kristiansund og Florø – alltid klubbkampar, alltid køyrde Peder laget, og var også ein viktig spelar. Takk for alt som du lærde meg og kvil i fred!»
</blockquote

Ukjent arving – Sjakkmesterens millioner

NRK - Ukjent arvingI NRK-serien Ukjent arving leter programleder Tarjei Strøm etter arvingene til personer som har gått bort uten testamente eller kjent famile.

Episoden Sjakkmesterens millioner handler om Tore Jan Nilsen som gikk bort i 2010. Han etterlot seg 6.6 millioner kroner, men var uten kjente arvinger. Etter ti år vil arven i slike tilfeller tilfalle statskassen.

I jakten på arvinger besøker Tarjei Strøm bl.a. Oslo Schakselskap hvor han snakker med Atle Grønn, Erling Kristiansen og Ole Christian Moen.

Nilsen var en kjent personlighet i OSS og hans bortgang i 2010 ble omtalt på klubbens hjemmesider.

Sjakkspalter hos Tromsø Sjakklubb – juli til september 2020

Tromsø SjakklubbHer er et utvalg av interessante saker fra Tromsø Sjakklubbs hjemmesider:

Anker Aasum er død

Anker Aasum er gått bort, 80 år gammel.

Minneord til Anker Aasum

Anker Aasum
Anker Aasum
(Foto: Bjørn Berg Johansen)

Halden Sjakklubbs vil meddele det triste budskapet om at vårt æresmedlem, Anker Aasum, har gått bort, 80 år gammel.

Anker var den sentrale drivkraften i å spre sjakkinteresse og organisere sjakkaktiviteter i Halden gjennom flere tiår, inntil sykdom satte stopp for hans engasjement både utenfor og på brettet for åtte år siden. I det sivile liv var trønderen Anker lærer i grunnskolen, og med sin pedagogiske ballast og sitt drivende engasjement, skal han etter sigende ha holdt sjakk-kurs for over tusen skoleelever i Halden-skolene gjennom årene.

Et av Ankers sjakklige ettermæler vil knyttes til hans store interesse for og konsekvente bruk av åpningen 1. Sc3, som han kalte Sleipner-åpningen etter Odins åttebente hest. Han skrev en bok om denne åpningen på 1980-tallet, som ble utgitt på et tysk sjakkforlag. Halden Sjakklubb har hvert år en lokal hurtigsjakkturnering med Ankers åpningsfavoritt som obligatorisk førstetrekk. Denne blir heretter en minneturnering.

Anker var en åpen, humoristisk, engasjert og inkluderende leder, organisator og spiller, godt likt og respektert av alle i sjakkmiljøet. Halden Sjakklubb lyser fred over hans minne.

Ragnar Knudsen
Leder i Halden Sjakklubb

Erling Hjertnes er død

Erling Hjertnes er gått bort, 71 år gammel. Hjertnes var tidligere en sentral person i ungdomssjakken i Bergen. Utenom sjakkmiljøet var han mest kjent som bassist i De Musikalske Dvergene fra 1980 til 2019.
Trond Eikeland har skrevet følgende minneord:

Minneord til Erling Hjertnes

Erling Hjertnes
Erling Hjertnes
(Foto: https://www.dvergene.no/)

Tidligere denne uken kom det triste budskapet om at Erling hadde forlatt oss. Erling var en viktig mann for Fana Sjakklubbs Ungdom i veldig mange år, og var en sentral skikkelse i sjakkmiljøet.

Erling var et ja-menneske. Han var alltid utrolig positiv til alt, og trengte en hjelp til noe, så var det aldri nei i hans munn. Alltid blid, og med det sedvanlige smilet på lur. I tillegg fulgte han opp sønnene Stig og Ståle på en usedvanlig god måte. Alltid utrolig interessert og stolt over det de begge presterte på brettet. Han og jeg hadde alltid en dialog om hvordan det gikk med de to. Trond, hvordan står Stig nå? Vinner han? Hva med Ståle? Og når han fikk positive tilbakemeldinger så var han om mulig enda mer smilende. Og i de få tilfellene det ikke gikk bra, så var likevel smilet der.

Et spesielt øyeblikk utspilte seg etter NM for juniorlag i 2000. Både jeg og Erling ble fra oss av glede og beundring, etter at Fana SKU tok seieren i NM for juniorlag med Stig på laget. Aldri har det vel vært en like sensasjonell vinner. Tror jeg knapt har sett en stoltere far noen gang. Det måtte i så fall være etter de mange gode resultatene Ståle fikk som sjakkspiller både lokalt og ikke minst nasjonalt. Etter at Stig og Ståle trakk seg litt tilbake, var han likevel med og hjalp klubben videre. Også som revisor i en årrekke. Denne oppgaven tok han med største ansvarlighet, og en kunne være sikker på at var det noe som ikke var som det skulle, så ble det rettet av Erling.

Den eneste gangen jeg har sett Erling litt lettere irritert, var da jeg antydet at Fana SKU ville betale litt for revisjonen. Det ville han ikke høre noe snakk om. Slik var Erling, alltid positiv, alltid givende og alltid villig til å gjøre ting for andre, uten å tenke på å få noe tilbake. De siste gangene jeg traff han snakket vi mye om Stig og Ståle og hva de gjorde på nå. Han fortalte med innlevelse og var tydelig stolt av de begge.

Hans rolle i De Musikalske Dvergene er kjent. Når vi diskuterte det var det viktig å framheve de andre medlemmene og han ble nesten brydd når jeg poengterte hans viktige rolle. For slik var Erling. Fremhevet andre og ønsket ikke å fremheve seg selv. Jeg traff Erling tilfeldig i byen for ikke så lenge siden. Da var han glad og positiv og så lyst på det meste. Derfor var det ekstra sårt å lese nyheten om hans bortgang. Jeg vil alltid minnes Erling som et menneske jeg ønsker å være. Positiv, initiativrik, givende og så uendelig uselvisk. Her har jeg og andre mye å lære av Erling.

Fana Sjakklubb Ungdom lyser fred over Erling sitt minne.

Trond Eikeland, formann Fana SKU

Håvard Løvik er død

Håvard Løvik har gått bort, 53 år gammel.
Det blir bisettelse fredag 21. februar kl. 13.00 i krematoriet i Stavanger.

Tidlegare USF-ledar Håvard Løvik er død
Håvard Løvik
Håvard sovna inn i heimen sin den 10. februar 2020, 53 år gammal. Håvard var styreledar i USF frå 2006 til 2011. Håvard var før det aktiv lokalt og regionalt i barne- og ungdomssjakken. Dette lokale engasjementet hadde han med seg mens han var ledar i USF og tida etter.

Håvard var ein sosial person som lett fekk kontakt med andre, både voksne og unge. Han var genuint interessert i andre mennesker, og mange har nok positive minner frå meiningsfulle samtalar med Håvard.

Håvard organiserte turneringar og samlingar lokalt i Stavanger. Han såg sjelden problemer, men tenkte på vanskelege ting som dukka opp som utfordringar som måtte løysast. Som då me var 40 personar som skulle bu, læra sjakk og spilla BGP-turnering på ei hytte som var for liten for 30. Takka vera Håvard gjekk det meste som smurt, og barn og ungdommar som var med fekk gode minner å ta med seg vidare i livet.

Håvard var inkluderande og hjelpsom. Når barn og ungdom frå andre delar av landet deltok på sjakk-turneringar i Stavanger, åpna Håvard huset sitt, og mange sterke norske sjakkspillerar var stovevarme på Mariero då dei var yngre.

Håvard var ikkje like aktiv i sjakkmiljøet dei siste åra. Men han dukka likevel opp på turneringar i Stavanger og hjalp til når det var behov for det. Både Landsturneringa i 2017 og mange Norway Chess-turneringar. Håvard likte fortsatt å spilla sjakk, og var og med i 5C og spilte den årlege lynsjakkturnering i romjula.

Mange i sjakkmiljøet har gode minner om Håvard, og han vil bli huska lenge.

Per Blikra
Stavanger sjakklubb

Bror Eeg er død

Bror Eeg, en av Norges største sjakklærere, har gått bort i en alder av 87 år.
Følgende minneord er hentet fra Aftenposten:

BROR EEG
av Arild Øksnevad

Bror Eeg i 1976
Bror Eeg i 1976
(Foto: Øystein Brekke)

Bror Eeg døde fredelig 16. august, 87 år gammel. Han vokste opp i Sandefjord. Han var svært plaget av astma i sine unge år, men dette ble kurert da han dro på hvalfangst i Sørishavet. Han tok handelsskole og gartnerutdanning før han fant ut at det var lærer han ville bli. I 1960 begynte Bror på nye Veitvet skole i Oslo, og ble der resten av yrkeslivet.

Han hadde en fantastisk evne til å få med seg skolebarna, blant mye annet på «Morgenspretten» for å drive sport kl. 7 om morgenen! Likevel satset han først og fremst på sjakk. Han var en habil spiller, men det var som inspirator han virkelig var en ener. På et tidspunkt hadde Veitvet skole 450 registrerte sjakkspillere, og deltok i oslomesterskapet for skolelag med 18 femmannslag – flere enn alle de andre skolene tilsammen, og helt enestående i Norge. Bror fikk Norges Sjakkforbunds Ungdomsutvalgs hederstegn i gull i 1975.

Selve sjakken var likevel ikke det viktigste for Bror. Den var hans middel for å gjøre verden bedre. Han hadde et stort sosialt engasjement, og gjorde det han kunne for å hjelpe dem som «falt utenfor». På 60- og 70-tallet var Veitvet en drabantby med en del sosiale problemer. Mange som vokste opp der, har fortalt at sjakken reddet dem fra en kriminell løpebane. Nokså ukjent er antagelig at han på fritiden stilte opp for ungdom som frivillig på Bastø og i andre deler av fengselsvesenet.

I 1957 giftet han seg med Astri. De fikk aldri barn selv, noe langt over tusen andre barn har nytt godt av. Astri var en svært viktig støttespiller, og en morsfigur for mange. Bror fikk Kongens fortjenstmedalje i 1996, og skrev også 5 bøker. Tankene går i dag til Astri, men også til de utallige barn som fikk et bedre liv som følge av Brors innsats.

Ragnar Hoen er død

Ragnar Hoen
Ragnar Hoen
(Foto: Bjørn Berg Johansen – NM 2011)
Ragnar Hoen er død, 79 år gammel.

Selv om han aldri fikk noen høyere tittel enn FM var Hoen en av Norges beste spillere i en årrekke. Han ble norgesmester tre ganger, sist i 1981, og vant NM for klubblag 17 ganger med sin klubb Oslo Schakselskap.

Hoen spilte hele 12 Sjakk-OL for Norge i tidsrommet 1960-1982 og var senere norsk lagleder i ytterligere fem mesterskap.

Etter et tiårs passivitet gjorde Hoen comeback i Seniorklassen i Landsturneringen i 2002. Her var han helt suveren og tok 7 førsteplasser på rad fram til 2008. Hans siste ratede turnering var Landsturneringen i Sandefjord i 2012.

Se minneord til Ragnar Hoen hos Oslo Schakselskap: Farvel, Ragnar Hoen.

Lars-Henrik Bech Hansen er død

Lars-Henrik Bech Hansen i 2011
Lars-Henrik Bech Hansen i 2011
(Foto: Thomas Vestergård)

Den danske sjakkprofilen Lars-Henrik Bech Hansen er død, 61 år gammel.

Lars-Henrik Bech Hansen var formann i Dansk Skak Union (det danske sjakkforbundet) i seks år. Han var også arrangør, sjakkdommer, kretsleder og selv en sterk spiller.

Han var svært sentral i utviklingen av det som nå er Xtracon Open i Helsingør. Denne åpne GM-turneringen, som er Nordens største, startet i København og het opprinnelig Politiken Cup.

Hans Olav Lahlums minneord til Lars-Henrik Bech Hansen kan finnes på Facebook.
Se også omtale hos Dansk Skak Union.

Jan Arild Breistein er død

Jan Arild Breistein er død, 61 år gammel, etter flere års kreftsykdom.

Breistein var svært sentral i Bergens quizmiljø og en kjent sjakkpersonlighet i byen.
Utenfor Bergen huskes han kanskje mest for sine quizinnslag under TV 2s sjakksendinger og fra quizprogrammet Jaget på TV 2.

Breistein var initiativtaker til og arrangør av Bergen Spillfestival som ble startet i 1997. Sykdommen gjorde at han i fjor overlot ansvaret for festivalen til Ole Valaker. I august 2018 ble Breistein tildelt Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull, noe vi rapporterte om her.

Breisteins bortgang er omtalt hos Bergens Tidende og Bergensavisen.
Vi bringer her minneord fra Ole Valaker og Ole Fredrik Kvamme:

JAN ARILD BREISTEIN (1957-2019)
av Ole Valaker

Breistein på Torgalmenningen
Breistein på Torgalmenningen
(Foto: Bergensavisen)

Hva ville du gjort hvis legene sa at du skal dø, men ikke når? Hvis du gikk med en dødsdom i flere år?

Det har jeg tenkt mye på etter Jan Arild Breistein i april i fjor spurte om jeg ville overta Bergen Spillfestival, festivalen som i 2009 var verdens største i sitt slag, ifølge Bergen Byleksikon.

Hvorfor? Det klarer du utmerket selv?
Jeg har kreft. Jeg skal dø.

Da fikk jeg også vite at han allerede hadde gått rundt med diagnosen i lengre tid. At det var grunnen til at festivalen var blitt mye mindre de siste årene.

Fra det øyeblikket var det ingen tvil i mitt hode: Bergen Spillfestival skal bestå. Livsverket til Breistein, det han har gjort i 22 år og som har gledet meg og tusenvis av andre bergensere, skal ikke bli glemt. For å være helt sikker på det, skal festivalen bli enda større og bedre, en gigantisk fest i barna og frivillighetens ånd.

På den andre siden dukket det opp mange spørsmål:

Ville jeg lagt meg ned hvis jeg visste at jeg skal dø? Ville jeg blitt sint, bitter, innesluttet?
Jeg håper (men tror dessverre ikke) at jeg ville klart å leve og tenke som Jan Arild Breistein.

Dette er første gang jeg skriver jeg et minneord. Jeg griner når jeg skriver. Samtidig minnes jeg det siste året med glede og beundrer Breistein for det han har lært meg om livet.

Da vi planla Bergen Spillfestival 2019, var han med på møter, fotografering, planlegging per telefon. Han ville delta, være i loopen, bli oppdatert. Når vi hadde avtalt et møte, måtte jeg alltid ringe og minne ham på møtet. Ofte måtte han melde avbud. Og spørsmålet meldte seg stadig vekk: Når kan du egentlig ringe til en som er dødssyk, en som er inn og ut av sykehus? Når blir det mas og ubehag? Hva kan du si og be om?

Og hva svarer du han når plutselig utbryter (i slutten av november):
Jeg kommer ikke til å overleve nyttår.

Beskjedene hans kunne være så brutale at de etset seg fast i hjernen, øyeblikkene er frosset fast.

For Breistein var det den naturligste ting i verden. Han snakket åpent om tilstanden og fremtiden. Han jobbet fulltid med quiz og var stolt av det.

Så kom nyttår, og han levde. Han virket så bra at vi nesten glemte at han var syk. Vi planla for at han skulle være med på å arrangere turneringer i sommer. Han deltok i et prosjekt på Radiumhospitalet i Oslo som ga håp.

Da den nye spillfestivalen endelig skulle lanseres i mars, var noe galt. Han gikk vondt, han måtte kjøres det lille stykket fra leiligheten i Vestre Murallmenningen til USF Verftet.

Først helt på slutten trakk han seg tilbake. Han ville ikke ha besøk på sykehuset.
Jeg trenger ro, først og fremst, skrev han i en e-post i april og la til en trist emoji.

Men han sluttet ikke å tenke og planlegge. Senest lørdag ville han fortelle om en lego-gal familie han hadde lest om. Og da han så at sjakk- og quizdelen av Bergen Spillfestival var under kontroll, ble pokerturneringen hans hjertebarn. Han frydet seg over at den var tilbake i spillfestivalen etter mange år.
Jeg ligger innlagt på fjerde uken. Jeg vil meddele mine 1000 venner at de kan mikro-sponse pokeren, var en av de siste beskjedene han sendte.

Et av mine første minner med Breistein er fra tenårene, rundt 30 år siden. På bussen til en sjakkturnering i Fyllingsdalen havnet jeg i en høylytt diskusjon med en annen ung sjakkspiller, som to brølaper på vei til bokseringen.
Da grep Jan Arild Breistein inn. Han likte å være megler.

Han likte også å være fremsnakkeren som kunne fortelle vilt fremmede at jeg hadde vunnet NM i cafesjakk. Han likte å få andre til å føle seg bra.
Han var i sitt ess når han kunne glede barn med 1 million legoklosser, med kjempescrabble eller gigantsjakk, eller når han kunne posere på en gyngehest på Torgallmenningen.

Spesielt fra starten av 90-tallet og frem til festivalen var på høyden i første tiår etter milleniumsskiftet, var sjakk en sentral del av livet til Breistein.

I en samtale knyttet til anmeldelsen av boken «Sjakkspillere», beskrev konen Gro Jørstad Nilsen ektemannen som en som «har spilt sjakk hele ditt liv».

Han deltok ivrig i konkurransesjakk, men en lett og leken spillestil som fremprovoserte raske seire og wow-ing fra sidelinjen. Men de tvilsomme åpningsvalgene, såkalte gambiter, holdt ikke helt mot de beste.

Nå er det så lenge siden han spilte konkurransesjakk at han har falt ut av rankinglistene. Da Landsturneringen var sist i Bergen i 2009, var med på å arrangere. Han produserte sogar en oppgave som ingen klarte å svare på.

Breisteins matt i 2

Han elsket å stille spørsmål, gi utfordringer, vise supertrekket fra partiet han hadde spilt. Han var som en lærer. Akkurat som når han spredte fasiten fra forrige ukes quiz på e-post, leverte Breistein ved denne anledningen en lang forklaring på løsningen. Som altså er spesialtrekket en passant 1. fxe6 ep fulgt av sjakk matt med dronningen.

Han stiftet sjakk-klubber, en på Nordnes og en på Voss, antakelig som en ytterst få som tatt en slik dobbel. Og ikke minst etablerte han sjakk som en sentral del av spillfestivalen.

Men det skulle gå mange år før Norges Sjakkforbund satte pris på innsatsen. Da vi oppdaget i fjor at han ikke hadde fått noen utmerkelse, ba vi om han skulle få gullmerket.

Den umiddelbare reaksjonen fra kontoret i Oslo at: «… kanskje hedersplakett er det riktig her, den er til ildsjeler på klubb- og kretsnivå.»

Forbundet fikk følgende svar: «Jeg tror ikke det er mange sjakkarrangementer i Oslo som har egen Wikipedia-artikkel og som finnes i byens turistbrosjyrer. Det sier noe om at dette er større enn Bergen – og han har holdt på i 30 år.»

Breistein fikk gullmerket.
I september reiste sjakkpresident Morten Lillestøl Madsen seg under en quiz på Cafe Opera og ba om ordet. En rørt Breistein nøt trampeklappet og oppmerksomheten som fulgte på Facebook.

Gjennom årene hadde han både profesjonelt og privat glidd mer over i nettopp quizmiljøet. Allerede på barneskolen skal Breistein ha skulket timene for å være med på quiz.

Han oppdaget i godt voksen alder at det fantes muligheter til å leve av hobbyen, som en av de få i landet. Antakelig var det en godt betalt dagsjobb hos en bedrift som ansporet ham.

I 2007 kom boken Kviss for kvasse – selvsagt med 2007 spørsmål – men i vår TV-fikserte kultur huskes han trolig best for «Jaget» på TV 2 syv år senere.

I Bergen er imidlertid Breisteins navn uløselig knyttet til Cafe Opera. De første møtene om videreføring av spillfestivalen la han selvsagt til Opera. Det var møterommet hans. Arbeidsplassen. Hans andre hjem. I et intervju i 2016 fortalte han at han ble rastløs hjemme. Derfor gikk han til Opera etter frokost (og det var helst når andre spiste lunsj!) og leste en god bunke med aviser for å finne gode spørsmål. Det skulle være ferskvare, mest mulig aktuelt.

Han laget etter eget utsagn 21 spørsmål i snitt hver dag. Ikke bare til Opera-kveldene, men også BT-quizen. Den som BT prøvde å rasjonalisere bort, før leserstormen gjorde at sjefredaktøren måtte gå kanossagang.
«Sterke reaksjoner fra publikum har fått Bergens Tidende til å snu», meldte BT.no i 2013.

Jan Arild Breistein var en mann med mange talenter, interesser og ansikter. I «Jaget» var han streng og alvorlig i dress, på Opera var han et stort smil.

Opera-eventyret startet ikke før rundt år 2000, men koblingen var alltid der. Det vet jeg fordi jeg deltok i den aller første konkurransen som kan knyttes til Bergen Spillfestival. På legendariske Cafe Amorini avholdt Breistein i 1991 NM i cafesjakk (der det er lov å drikke øl og snakke under partiene!) og han delte ut øl- og matbonger fra nettopp Opera som premie.

Senest i påsken var han i sving, med promotering av påskequizen i Schibsted-avisene. Han skrev:
«453 lystige spørsmål signert den sofaliggende Breistein».

Jan Arild Breistein var en offentlig, men samtidig privat mann. Han snakket sjelden om familien, men i små drypp var det lett å høre at han var stolt av sine to sønner og glad i Gro. Han omtalte henne gjerne som «min gode kone».

Jeg aner ikke hvilket politisk parti han sympatiserte med. Men han kunne vært politiker. Han hadde evnen til å påvirke andre med det han sa. Han var et tenkende menneske, og fikk andre til å tenke.

Breistein var aldri sint eller ute av balanse. Det er en spillers fordel og ulempe. Jeg vet bare om en ting som gjorde ham opphisset. Han skaffet et stort beløp som gikk rett i kassen til barne- og ungdomssjakkretsen. Så fant styret ut at de ikke ville ta imot penger fra bingospill. Hvis noen kom i skade for å nevne dette, så …
Over 200.000 kroner står den dag i dag i et fond, og bruken av dem er oppe til vurdering i disse dager.

Fondet kunne vært oppkalt etter Breistein. Han var ikke opptatt av slike ting. Men det han var og gjorde vil leve videre. Vi er mange som vil ta vare på minnene.

 

Vil du leke med meg?
av Ole Fredrik Kvamme

Jan Arild Breistein i TV 2-programmet Jaget
Jan Arild Breistein i TV 2-programmet Jaget
(Foto: TV 2)

Dette enkle spørsmålet har fylt oss alle med glede, kanskje særlig om vi var litt usikre og et sted vi ennå ikke følte oss helt hjemme.

«Vil du leke med meg?» var det Jan Arild Breistein spurte alle om hele sitt voksne liv i Bergen.
Jeg møtte ham på 80-tallet da han kom flyttende fra Drøbak, denne irriterende kunnskapsrike og samtidig så inkluderende fyren. Han som sa: «Vi må jo legge til rette for at folk skal kunne spille.» Han som aldri var redd for å legge listen høyt, men heller sa: «Kommer det for mange deltakere, så er det bare et luksusproblem.»

Jan Arild Breistein var født i 1957, så han gikk bort så altfor tidlig. Jeg kjente ham ikke i barne- og ungdomsårene, men i de 20 årene vi laget spillfestival sammen, opplevde jeg at han aldri gikk av veien for å ofre av sin egen tid for at andre skulle kunne more seg. NM i cafésjakk var bare ett av hans hjertebarn, men det ble så vellykket at han ble fikk Norges Sjakkforbunds hederstegn i gull.

Han var en mann som alltid var villig til å lære seg noe nytt og ta et tak for at andre skulle bli inkludert. De siste 20 årene var han quizmasteren vår, ikke bare på Café Opera eller i avisene, heller ikke bare som «Jegeren» i TV 2s sendinger men også på kafeene når vi lurte på ting. Han kunne ikke bare svarene, men også fortelle oss hva som var en lur måte å huske dem på.

Jeg kjenner mange vellykkede mennesker, men Jan Arild var av den sjeldne typen som gjennom quiz og spill skapte sin egen arbeidsplass. Han hadde også en enestående evne til å få folk til å jobbe sammen.

Han har gått bort nå, og vi gråter, selv om det ikke var det han egentlig hadde villet. Han ba aldri om noe for seg selv, men hvis vi vil hedre hans ånd, kan vi fortsette å la alle ha verdi. Hadde jeg ikke kjent ham, ville jeg sluppet å være trist nå, men jeg er så uendelig glad at jeg fikk sjansen til å kjenne ham. All sorgen jeg nå føler, er ingenting mot all den gleden jeg kan kjenne på som en av dem som var privilegert nok til å få kjenne ham. En fyrlykt er slukket, men tankene hans lever videre.

Jan Arild var imidlertid først og fremst ektemann og far. Hans to sønner er fagfolk av internasjonalt format, men de husker nok begge godt hvordan de i barndomshjemmet fikk leke seg til lærdom.
Både de og hans kone, Gro, visste alltid at familien kom først, særlig hvis det var noe de trengte. Alle burde vi lære av den måten han tok vare på dem han var glad i.

Hvil i fred, min gode venn. En bedre lekekamerat og venn kunne man ikke håpe på.