BERGENSJAKK

Oppgradering av Turneringsservice – mars 2022

Vi har mottatt følgende fra Norges Sjakkforbund:

Oppgradering av Turneringsservice

Norges SjakkforbundTurneringsservice (TS) er nå klar med en ny versjon tilgjengelig for nedlastning. Oppgraderingen er nødvendig for å ivareta personvernhensyn. I den nye versjonen vil alle medlemslister være kryptert, og det er også lagt inn automatiske rutiner for å slette eventuell sensitiv informasjon etter avslutningen av en turnering.

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har bidratt finansielt for å oppgradere TS, så om du allerede har versjon 6.6 av TS (kjøpt februar 2020 eller senere) så kan du oppgradere versjonen du har gratis. Om du har eldre versjon av TS, så må du oppgradere lisensen.

Alle som skal benytte seg av medlemsdata til turneringer må derfor oppgradere TS snarest for å fortsatt ha tilgang til dette.
Det er mulig å oppgradere TS underveis i en pågående turnering.

Norges Sjakkforbund

Turneringsservice 6.6

TurneringsserviceForrige måned ble det lansert en ny versjon av Turneringsservice, som brukes av nesten alle norske turneringsarrangører.

Versjon 6.6 har flere forbedringer og feilrettinger. Det koster 850 kr å oppgradere en full lisens fra versjon 6.5.
Her er noe av det som inngår i den nye versjonen:

 • Godkjent i forhold til nye FIDE-krav
 • Forbedret ratingrapportering
 • Rettet feil beregning av FIDE ratingprestasjon i forbindelse med tittelnormer
 • Oppdateringer om nasjonsflagg og nedlasting av flagg til bordkortene
 • Man kan søke om FIDE-registrering rett fra Turneringsservice
 • Kopling mot Clono for å støtte live-visning av partier
 • Støtte for spesielt spillesystem i Sjakk5ern
 • Nasjonal rating skjult som standard for norske turneringer
 • Resultatlister kan vise de lavest rangerte uten plassering (vanlig i barneturneringer)
 • Grand Prix-klasser differensieres nå i lyn, hurtig og klassisk
 • Nytt og mer intuitivt bilde for trekking av startnummer og motstandere
 • Retting av Javafeil som kunne oppstå ved dutch rundeoppsett

En full oversikt over ny funksjonalitet kan finnes her.
Husk også at det pågår en kampanje hos GoGetFunding hvor man kan støtte videreutvikling og kapasitetsøkning for Turneringsservice.

Crowdfunding av Turneringsservice

Norskutviklede Turneringsservice dominerer totalt markedet for turneringsadminstrasjon i Norge, mens det ellers i Europa er Chess-Results som er markedsleder.

Turneringsservice har blitt såpass populært at det er problemer med kapasiteten ved store mesterskap. Olga Dolzhykova har tatt initiativ til en innsamlingsaksjon for oppgradering av Turneringsservice:

Crowdfunding av Turneringsservice

TurneringsserviceVi har alle opplevd i det siste at TurneringsService har problemer under store mesterskap på grunn av lav kapasitet. Dette er jo veldig frustrerende både for arrangørene og spillerne. Samtidig må vi huske at TS er på en måte et «hobbyprosjekt» som har aldri vært kommersielt.

Jeg har veldig mye respekt for alle ildsjeler og alt frivillig arbeid som gjøres i Norge for sjakken og bøyer meg i støvet for Harald Heggelund som (alene!) laget et flott og enkelt turneringsprogram som vi alle har brukt i mange år. Jeg synes det er på tide å ta litt aksjon sammen i denne retningen for å støtte utvikleren og ikke bare sitte og klage at «TS funker ikke».

«On the bright side», det er spennende at vi er så mange nå som spiller i turneringer, så mange at TS trenger kraftig oppgradering 😀

Jeg har tatt initiativet og har laget et «crowdfunding» prosjekt for å samle det nødvendige beløpet. Håper at mange vil bidra, både arrangører og enkelte spillere, og at vi får til dette her sammen!

Du finner innsamlingsaksjonen hos GoGetFunding.

Hilsen
Olga Dolzhykova