BERGENSJAKK

Medlemstall for sjakkforbundene – 2020

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundSjakk.no har offentliggjort medlemstall for 2020 i de to norske sjakkforbundene.

Norges Sjakkforbund hadde 4.014 medlemmer ved årsskiftet, noe som er 1.301 mindre enn året før. Årsaken er både Koronatiltakene og at Offerspill Sjakklubb har mange færre gratismedlemmer. På tross av dette er medlemstallene de nest høyeste noen gang.

Offerspill er fortsatt Norges klart største sjakklubb med sine 370 medlemmer. OSS er nest størst med 179, mens Stjernen har 172 på tredjeplass. De eneste klubbene på topp-10 med økning i medlemstallet er Hell (+15) og Bærum (+11).

Ungdommens Sjakkforbund har en enda større nedgang, med 3.127 medlemmer mot 4.621 medlemmer i 2019. Årsaken er Koronatiltakene som tvang fram en kraftig reduksjon i sjakk på skolene.
Største barne- og ungdomsklubb er Dragulf Oslo med 270 medlemmer foran Nordstrand (243) og SK 1911 U (236). På topp-10 er det bare Bærum (+41) og Dragulf Akershus (+26) som har økning i medlemstallet.

Her er de 10-11 største klubbene/lokallagene i sjakkforbundene. Tallet i parentes er endring i medlemstall fra 2019 til 2020.

NSF             
1. Offerspill  370  (-765)  
2. OSS      179  (-22) 
3. Stjernen   172  (-23)
4. Nordstrand  125   (-1) 
5. Bergens    122  (-34)
6. Bærum     101  (+11) 
7. Sandnes    92   (+3)
8. Hell      88  (+15)
9. Tromsø     87   (-2) 
10.Stavanger   86  (-37) 
10.Fredriksstad  86  (-10)

USF             
1. Dragulf Oslo 270  (-101) 
2. Nordstrand  243  (-200)
3. SK 1911U   236  (-96)  
4. Dragulf Ahus 144  (+26)
5. Bærum     118  (+41)
6. Søråshøgda  108  (-10) 
7. Vålerenga   104  (-148)
8. Stavanger   90  (-32)
9. Smeaheia    77  (-27)
10.Bergens    73  (-38)

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – 3. kvartal 2020

Norges Sjakkforbund

Norges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 30. september 2020. På dette tidspunkt var det 3880 medlemmer, mot 5106 på samme tid i 2019. Nedgangen skyldes i stor grad koronapandemien som har stengt ned store deler av norsk sjakkliv i perioder.

Offerspill er Norges klart største klubb med sin 351 medlemmer. Deretter følger OSS (177), Stjernen (170), Nordstrand (125), Bergens (114) og Bærum (100).

Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 30. september 2020:

Medlemstall     
1. Offerspill  351
2. OSS      177
3. Stjernen   170
4. Nordstrand  125
5. Bergens    114
6. Bærum     100
7. Hell      88
8. Sandnes    87
9. Stavanger   86
10. Fredriksstad  85
10. Tromsø     85

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – 2. kvartal 2020

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 30. juni 2020. På dette tidspunkt var det 3717 medlemmer, mot 4850 på samme tid i 2019. Den store nedgangen skyldes delvis at Offerspill har færre medlemmer og delvis smittverntiltakene som stengte ned alle norske sjaklubber og turneringsaktivitet.

Offerspill er Norges klart største klubb med sin 316 medlemmer, mens OSS (169) og Stjernen (166) kjemper om andreplassen. De andre klubbene med over 100 medlemmer er Nordstrand (122) og Bergens (108).

Ungdommens Sjakkforbund har en enda større nedgang i medlemstallene. Dette kommer nok av at de viktige skolesjakkursene stoppet opp i midten av mars. Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de ti største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 30. juni 2020:

Medlemstall     
1. Offerspill  316
2. OSS      169
3. Stjernen   166
4. Nordstrand  122
5. Bergens    108
6. Bærum     97
7. Sandnes    87
8. Stavanger   84
9. Hell      82
10. SK 1911    80

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – 1. kvartal 2020

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 1. april 2020. På dette tidspunkt var det 3593 medlemmer, noe som er 212 flere enn på samme dato i 2019 (+ 4.7%).

Offerspill er fortsatt Norges klart største klubb, men 262 medlemmer er langt mindre enn ved nyttår. Da hadde Osloklubben 1135 medlemmer, men det store flertallet av disse var gratismedlemmer som ikke har blitt betalende medlemmer i 2020.

OSS er nest største klubb med sine 168 medlemmer, like foran Stjernen med 162. De andre som har passert 100-tallet er Nordstrand (124) og Bergens (106).
Størst framgang på topp-10 siden samme tid i fjor har Bærum (+39), Stjernen (+35) og Hell (+14).

Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de ti største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 1. april 2020:

Medlemstall      
1. Offerspill  262
2. OSS      168
3. Stjernen   162
4. Nordstrand  124
5. Bergens    106
6. Bærum     93
7. Sandnes    88
8. Stavanger   82
9. Hell      81
10. SK 1911    80

Medlemstall for sjakkforbundene – 2019

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund

Sjakk.no har offentliggjort medlemstall for 2019 i de to norske sjakkforbundene. Begge kan vise til solid framgang siden 2018.

Norges Sjakkforbund setter ny medlemsrekord med 5.314 medlemmer, noe som er 36% mer enn i 2018. Det ville blitt ny rekord også uten den nye storklubben Offerspill, som er Norges klart største med 1.135 medlemmer. OSS er nest størst med 201 medlemmer, fulgt av Stjernen med 195 og Bergens med 156.

Ungdommens Sjakkforbund hadde 4.621 medlemmer i 2019, mot 4.280 foregående år. Dette er en framgang på 8%.
Største barne- og ungdomsklubb er Nordstrand (443 medlemmer) foran Dragulf Oslo (371), SK 1911 U (332) og Vålerenga (252).

Her er de 10-11 største klubbene/lokallagene i sjakkforbundene. Tallet i parentes er endring i medlemstall fra 2018 til 2019.

NSF             
1. Offerspill  1135  (ny)
2. OSS      201  (+3)
3. Stjernen   195  (+47)
4. Bergens    156  (+33)
5. Nordstrand  126  (-17)
6. Stavanger   123  (-20)
7. SK 1911    97  (-6)
8. Fredriksstad  96  (+10)
9. Bærum     90  (+38)
10.Sandnes    89  (-9)
10.Tromsø     89  (+5)

USF             
1. Nordstrand  443  (+58)
2. Dragulf Oslo 371  (-61)
3. SK 1911U   332  (-94)
4. Vålerenga   252 (-127)
5. Dragulf    127  (+23)
6. Trondheim   124 (+107)
7. Stavanger   122  (-12)
8. Søråshøgda  118  (+5)
9. Bergens    111  (-33)
10.Ski      107  (ny)

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – oktober 2019

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 1. oktober 2019.

På dette tidspunkt var det 5106 medlemmer, noe som er en solid medlemsrekord. Av disse medlemmene er hele 1103 med i Carlsens nye klubb Offerspill, men selv uten Offerspills medlemmer ville medlemsrekorden på 3978 medlemmer fra 2017 være slått.

OSS er nest største klubb med sine 196 medlemmer. De andre som har passert 100-tallet er Stjernen (165), Bergens (146), Nordstrand (126) og Stavanger (122). Største krets er Oslo med 2199 medlemmer. Deretter følger den nye Vestland Sjakkrets (tidligere Hordaland + Sogn og Fjordane) med 446. Rogaland har 335 medlemmer og Trøndelag 303.
Se alle medlemstallene her.

Også Ungdommens Sjakkforbund kan vise til gode tall. USF har 3940 medlemmer, en oppgang på 13% (463 medlemmer) i forhold til samme tid i fjor.
Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de ti største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 1. oktober 2019:

Medlemstall      
1. Offerspill  1103
2. OSS      196
3. Stjernen   165
4. Bergens    146
5. Nordstrand  126
6. Stavanger   122
7. Fredriksstad  92
8. SK 1911    91
9. Tromsø     87
10. Sandnes    82

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – juli 2019

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 1. juli 2019.

Takket være nye Offerspill Sjakklubb er det allerede satt ny medlemsrekord med 4.855 medlemmer. Den gamle rekorden var 3.978 medlemmer ved utgangen av 2017.
Selv uten Offerspill er det en solid økning i medlemstallet, med 232 medlemmer mer enn på samme tidspunkt i rekordåret 2017.

Offerspill har registrert 1014 medlemmer og er suverent største klubb. De andre med over 100 medlemmer er OSS (187), Stjernen (155), Bergens (136), Nordstrand (122) og Stavanger (120).
Medlemstall og antall delegater på kongressen kan finnes på PDF-format her.

Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de ti største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 01. juli 2019:

Medlemstall og delegater 
1. Offerspill  1014 41
2. OSS      187  8
3. Stjernen    155  7
4. Bergens    136  6
5. Nordstrand   122  5
6. Stavanger   120  5
7. SK 1911     93  4
8. Fredriksstad  88  4
9. Bærum      80  4
10. Sandnes     79  4

Oppdatert 07.07.2019 med korrigerte medlemstall

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – mars 2019

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 31. mars 2019.
På dette tidspunkt var det 3381 medlemmer. Det er 203 flere enn samme dato i 2018 (+ 6%), og 103 flere enn samme dato i rekordåret 2017.

OSS er som vanlig klart største klubb med sine 177 medlemmer. De andre som har passert 100-tallet er Stjernen (127), Bergens (124) og Nordstrand (121).
Størst framgang på topp-10 siden samme tid i fjor har Bergens (+39), Stjernen (+16) og Sotra (+14).

Av andre klubber med stor framgang merker vi oss særlig Oppdal fra Trøndelag. Denne klubben hadde bare 8 medlemmer ved årsskiftet, men har nå 45 tre måneder senere. Mosjøen fra Helgeland og Salten har også fin framgang og har nesten doblet medlemstallet fra 33 ved årsskiftet til 60.

Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de ti største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 31. mars 2019:

Medlemstall      
1. OSS      177
2. Stjernen   127
3. Bergens    124
4. Nordstrand  121
5. Stavanger   95
6. SK 1911    91
7. Fredriksstad  87
8. Hamar     73
9. Sotra     71
10. Sandnes    68

Medlemstall for sjakkforbundene – 2018

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundSjakk.no offentliggjorde denne uken medlemstall i de to norske sjakkforbundene for år 2018. Begge har nedgang siden 2017, men tallene er fortsatt på et høyt nivå historisk sett.

Norges Sjakkforbund hadde ved årsskiftet 3903 medlemmer, en nedgang på beskjedne 2% siden foregående år.
Oslo Schakselskap er fortsatt Norges største klubb, men har falt under den prestisjefulle grensen på 200 medlemmer. Stjernen har fortsatt stor framgang og rykker opp fra fjerde- til andreplass, mens Nordstrand og Stavanger deler tredjeplassen.

Ungdommens Sjakkforbund hadde 4280 medlemmer i 2018, en nedgang på 9%.
Nordstrand har mistet mange medlemmer og faller fra første- til tredjeplass, mens Dragulf Oslo er størst i landet med sine 432 medlemmer. SK 1911U på andreplassen er like bak med 426.

Her er de ti største klubbene/lokallagene i sjakkforbundene. Tallet i parentes er endring i medlemstall fra 2017 til 2018.

NSF             USF            
1. OSS     198 (-13)  1. Dragulf Oslo 432 (+52)
2. Stjernen   148 (+21)  2. SK 1911U   426 (-73)
3. Nordstrand  143 (+-0)  3. Nordstrand  385 (-152)
3. Stavanger  143 (-22)  4. Vålerenga  379 (+80)
5. Bergens   123 (+11)  5. Bergens   144 (-24)
6. SK 1911   103 (-3)  6. Stavanger  134 (-54)
7. Sandnes    98 (-8)  7. Søråshøgda  113  (-7)
8. Fredriksstad 86 (+3)  8. Dragulf   104 (+16)
9. Tromsø    84 (-8)  9. Smeaheia   84 (+10)
10.Hamar     79 (-3)  10. Bærum    75 (+30)

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – oktober 2018

Norges SjakkforbundForrige uke offentliggjorde Norges Sjakkforbund nye medlemstall pr. 12. oktober 2018.
Tallene viser en liten nedgang med 3683 medlemmer i forhold til fjorårets 3781 på samme tidspunkt. Grunnet årets VM-match har sjakkforbundet fortsatt tro på at man kan slå fjorårets rekordtall på 3978 ved utgangen av året.

OSS er klart støste klubb med sine 194 medlemmer, mens Nordstrand, Stjernen, Stavanger, Bergens og SK 1911 er de andre som har nådd 100 medlemmer eller mer.
Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no, hvor man også finner medlemstall for Ungdommens Sjakkforbund.

Her er de ti største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 12. oktober 2018:

Medlemstall     
1.  OSS     194
2.  Nordstrand  142
3.  Stjernen   140
4.  Stavanger  134
5.  Bergens   105
6.  SK 1911   100
7.  Sandnes    96
8-9. Fredriksstad 82
8-9. Tromsø    82
10. Kristiansund 71