BERGENSJAKK

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – 2. kvartal 2020

Norges SjakkforbundNorges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 30. juni 2020. På dette tidspunkt var det 3717 medlemmer, mot 4850 på samme tid i 2019. Den store nedgangen skyldes delvis at Offerspill har færre medlemmer og delvis smittverntiltakene som stengte ned alle norske sjaklubber og turneringsaktivitet.

Offerspill er Norges klart største klubb med sin 316 medlemmer, mens OSS (169) og Stjernen (166) kjemper om andreplassen. De andre klubbene med over 100 medlemmer er Nordstrand (122) og Bergens (108).

Ungdommens Sjakkforbund har en enda større nedgang i medlemstallene. Dette kommer nok av at de viktige skolesjakkursene stoppet opp i midten av mars. Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de ti største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 30. juni 2020:

Medlemstall     
1. Offerspill  316
2. OSS      169
3. Stjernen   166
4. Nordstrand  122
5. Bergens    108
6. Bærum     97
7. Sandnes    87
8. Stavanger   84
9. Hell      82
10. SK 1911    80