BERGENSJAKK

Nye medlemstall i Norges Sjakkforbund – 3. kvartal 2020

Norges Sjakkforbund

Norges Sjakkforbund (NSF) har offentliggjort nye medlemstall pr. 30. september 2020. På dette tidspunkt var det 3880 medlemmer, mot 5106 på samme tid i 2019. Nedgangen skyldes i stor grad koronapandemien som har stengt ned store deler av norsk sjakkliv i perioder.

Offerspill er Norges klart største klubb med sin 351 medlemmer. Deretter følger OSS (177), Stjernen (170), Nordstrand (125), Bergens (114) og Bærum (100).

Les mer om medlemstallene hos Sjakk.no.

Her er de største klubbene i Norges Sjakkforbund pr. 30. september 2020:

Medlemstall     
1. Offerspill  351
2. OSS      177
3. Stjernen   170
4. Nordstrand  125
5. Bergens    114
6. Bærum     100
7. Hell      88
8. Sandnes    87
9. Stavanger   86
10. Fredriksstad  85
10. Tromsø     85