BERGENSJAKK

Uttalelse fra RU om Offerspill SKs medlemskap og kongressrepresentasjon

Norges SjakkforbundReglementsutvalget i Norges Sjakkforbund har kommet med en uttalelse som gjelder stemmerett for den nye Offerspill Sjakklubbs delegater under Kongressen kommende søndag.

Hele uttalelsen er på fem sider, og vi bringer her bare et sammendrag med konklusjoner. Vi anbefaler å lese hele dokumentet, som kan finnes hos Sjakk.no.
Merk også at det har kommet oppdaterte medlemstall for sjakkforbundet som vil bli gjeldende for kongressen.

Uttalelse fra Norges Sjakkforbunds Reglementsutvalg om Offerspill SKs medlemskap og kongressrepresentasjon (sammendrag)


 1. Oppfyller Offerspill SK kravene til å bli opptatt som medlemsklubb i NSF – og dermed også kravene til representasjon på NSFs Kongress 2019?

  RU anser at kongressen 2019 har mulighet til å vedta at Offerspill SK ikke får godkjent sine fullmakter der, dersom et forslag om det blir fremmet og får flertall. RU anser imidlertid at Offerspill SK, ut fra NSFs lover og organisatorisk praksis for håndhevelse av dem, oppfyller kravene til medlemskap og bør bli gitt en representasjon på kongressen 2019.


 2. Hvor stor representasjon er Offerspill SK kvalifisert for å ha på NSFs Kongress 2019?

  RU anser at kongressen 2019 under sin godkjennelse av fullmaktene formelt vil ha mulighet til å
  a) ikke innvilge nydannede Offerspill SK noen delegater
  b) innvilge Offerspill SK alle de 41 delegatene som deres innrapporterte medlemstall per 01.07.2019 tilsier, ELLER
  c) innvilge Offerspill SK et mellomliggende antall delegater, som anses rimelig i sammenligning med de andre klubbene på kongressen.

  RU anser videre at både det å nekte Offerspill SK noen representasjon på NSFs kongress for 2019, og det å akseptere at Offerspill SK gis alle de 41 delegatene som deres kunstig høye medlemstall matematisk sett kvalifiserer for, vil bryte med viktige prinsipper i NSFs organisasjonsdemokrati.

  RU anbefaler derfor NSFs kongress 2019 å innvilge Offerspill SK delegater i samsvar med antallet spillere på deres medlemsliste per 01.07.2019 som da allerede sto registrert med en FIDE-ID, som hadde vært registrert som medlemmer av NSF i løpet av de siste 15 årene, og/eller som selv hadde innbetalt sin medlemskontingent til Offerspill SK.

  De aller aller fleste medlemmene det vil være naturlig for en klubb som Offerspill SK (jfr vanlig praksis i andre storklubber) å betale medlemskontingent for som instruktører, representasjonsspillere e.l., vil komme inn under minst ett av de tre kriteriene over. Det vil etter RUs mening likevel være rimelig å akseptere at man på listen over medlemmer som kvalifiserer for kongressrepresentasjon kan legge til et lite antall, i størrelsesorden 5-10 personer, som ikke oppfyller noen av kravene nevnt over.


Gjøvik/Bergen/Sarpsborg/Oslo/Tromsø, 05.07.2019
For RU
Hans Olav Lahlum (Akademisk SK), leder
Tom Georg Eriksen (Sotra SK), sekretær
Øyvind Bentsen (Sarpsborg SK), medlem
Inge Sandstad Skrondal (Akademisk SK), varamedlem
Øyvind Pedersen (Tromsø SK), varamedlem