BERGENSJAKK

Sjakkspalter hos Tromsø Sjakklubb – oktober 2022 til januar 2023

Tromsø SjakklubbHer er et utvalg interessante saker fra de siste månedene på Tromsø Sjakklubbs hjemmesider:

Sjakkspalter hos Tromsø Sjakklubb – august til oktober 2022

Tromsø SjakklubbHer er et utvalg interessante saker fra de siste månedene på Tromsø Sjakklubbs hjemmesider:

Sjakk & flaks

Hos Tromsø Sjakklubb finner man en lengre artikkel av filosof Rune Vik-Hansen kalt Sjakk og flaks:

Sjakk & flaks
av Rune Vik-Hansen

Rune Vik-Hansen
Rune Vik-Hansen
(Foto: Anniken Vestby)

Slik debatten går om sjakk er sport, idrett eller «bare et spill», reises fra tid til annen spørsmålet om flaksens rolle der bare den blotte mulighet synes å undergrave oppfatningen av sjakk som en aktivitet der spillernes dyktighet/ferdigheter alene, i motsetning til kort- eller terningspill, der flaksen antas «å jevne seg ut på sikt», gjør at vi kontrollerer årsakskjedene bak trekkene våre og således utfallet eller resultatet.

Utgangspunktet for ideen om flaks, sjanse eller tilfeldigheters rolle, ikke bare i sjakk, men i handlingslivet («aktørskap») for øvrig, er at handlinger ikke er «opp til oss», eller at vi ikke har den kontrollen Aristoteles2 tilskrev oss, men hvor de lærde fortsatt strides om hva denne kontrollen eller dette «opp til oss» betyr eller innebærer.

Fra den franske filosofen René Descartes (1596-1650) gjennom sitt skille mellom kropp/legeme og ånd/sjel grunnla den moderne bevissthetsfilosofien, har mennesker levd i troen på at fenomenet vi kaller «bevissthet», som antas å være hva som gjør at vi opplever smerte, kjenner dufter og smaker eller ser farger, er hva som får armer og ben til å bevege seg.

Les hele artikkelen hos Tromsø Sjakklubb

Sjakkspalter hos Tromsø Sjakklubb – april til juli 2022

Tromsø SjakklubbHer er et utvalg interessante saker fra de siste månedene på Tromsø Sjakklubbs hjemmesider: