BERGENSJAKK

Øystein Brekke: Ja til avtalen for Norges Sjakkforbund

Øystein Brekke støtter Kindred-avtalen. Brekke er kjent som bl.a. sjakkarrangør, sjakkforfatter, sjakkbutikkinnehaver, tidligere generalsekretær i Norges Sjakkforbund og tidligere redaktør av Norsk Sjakkblad.

Ja til avtalen for Norges Sjakkforbund

Jeg stemmer Ja til det framlagte avtaleforslaget med Kindred Ltd på kongressen til Norges Sjakkforbund (NSF) i Larvik førstkommende søndag 7. juli, og oppfordrer flest mulig klubb- og kretsutsendinger til å gjøre det samme.

Øystein Brekke
Øystein Brekke
(Foto: Øystein Brekke)

Dette er en unik anledning for NSF til å motta årlig 8,5 mill kr netto i fem år, mot å bidra med å få innført en statlig lisensordning for pengespill i stedet for dagens monopol for Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. I praksis er det å flytte dagens omfattende uregulerte spilling på internett over til en lisensordning som nå finnes i de fleste land i vår del av verden, inkludert Danmark og Sverige. Da vil spillingen i motsetning til i dag både gi skatt til norske myndigheter, tiltak for å redusere problemene for spilleavhengige og inntekter til ulike organisasjoner i Norge.

Da jeg først hørte om avtalen, var jeg betenkt på et samarbeid med utenlandske aktører innen pengespill. Men lisensordningen synes å være bare fornuftig å arbeide for, og er nok i praksis et spørsmål om tid, der Norges Sjakkforbund kan komme heldig inn. Dette ligner på om en organisasjon hadde fått en avtale på 80-tallet med TV2-eiere eller utenlandske TV-selskaper for å bidra til å oppheve kringkastingsmonopolet så snart som mulig.

Det første avtaleutkastet fikk kritikk for å binde NSF i fem år. Det nye utkastet, se www.sjakk.no, er forbedret ved at avtalen faktisk ensidig kan sies opp årlig av NSFs ordinære kongress og i tillegg av en ekstraordinær kongress.

Norges Sjakkforbund må som alle organisasjoner i samfunnet arbeide politisk for egen finansiering. Siden Norsk Tipping ble opprettet i 1947, har vi gjentatte ganger forsøkt å oppnå tippemidler både direkte og gjennom å bli medlem i Norges Idrettsforbund (NIF), men begge deler uten resultat. Det samme gjelder forsøk på en driftsstøtte fra Kulturdepartementet.

Jeg minnes som generalsekretær i NSF i 1983 positive møter med daværende statssekretær Jan S. Lewi, under kulturminister Lars Roar Langslet. Men det fantes dessverre ingen passende ordning, så vi ble oppfordret til å søke medlemskap i NIF, og fikk avslag som forventet. NSF fikk senere gjennomslag for et større tilskudd til sjakk-OL i Tromsø 2014, men det var mer landsdelsstrategi for Nord-Norge og midler som gikk rett videre til hoteller og andre i Tromsø.

Nå gjelder saken Norges Sjakkforbunds økonomi i mange år framover. Jeg har deltatt på over 40 kongresser fra 1973 til i dag, og hittil har vi bare hatt småpenger å bruke. Med 42,5 millioner netto på fem år kan NSF endelig bli en effektiv motor i å utvikle organisert sjakk i Norge. Vi må gripe den sjansen!

Øystein Brekke,
Gjøvik Sjakklubb