BERGENSJAKK

Sjakkarrangementer i Bergen – høstsesong 2020

Høstsesongen 2020

Onsdag 26.08.2020 Onsdagshurtigsjakk (første turnering)

Siste onsdag i måneden fra august til november blir det hurtigsjakkturnering.

Sted: Rosenbergsgaten 9
Påmeldingsfrist: Kl. 18.45 hver spilledag.
Start 1. runde: kl. 19.00
Spilledatoer: 26.08, 30.09, 28.10 og 25.11 2020 (fire turneringer).
Startavgift: kr 50 pr. turnering. Betales kontant eller med Vipps.
System: 4 runder Sveitser. Betenkningstid er 10 minutter med 10 sekunders tillegg pr. trekk. Turneringen spilles i en, to eller tre grupper avhengig av deltakertall.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere. Maks deltakertall er 26 av hensyn til smittevernreglene.

Tirsdag 09.09.2020 Høstturneringen (første runde)

Høstturneringen spilles over 11 runder fortløpende etter Konradsystem. Man kan delta i de rundene man selv ønsker.
Man må registrere seg hver tirsdag man skal spille, innen kl. 18.20.
Registrering kan gjøres personlig eller via epost (klubbpost@bergensjakk.no) eller SMS (980 69 851).
Påmelding før første runde kan gjøres hos Turneringsservice.
Runden settes opp kl. 18.20 med de spillerne som har registrert seg til runden.

Sted: Rosenbergsgaten 9.
Påmeldingsfrist: Alle tirsdager kl. 18.20
Rundestart: Alle tirsdager kl. 18.30
Spillekvelder: Alle tirsdager fra 8. september t.o.m. 24 november, unntatt 6. oktober (høstferie)
Startavgift: Junior: kr 200 Andre: kr 250. Gratis for gullmedlemmer!
Betenkningstid: 90 minutter med 30 sekunders tillegg pr. trekk
Gruppeinndeling: Det spilles i 2 grupper: A (klasse M, 1 og 2) og B (klasse 3, 4 og 5).
NB! Smittvernreglene gjør at vi kan ha maks 26 deltakere i hver runde.
Hvem kan spille: Alle deltakere må være hoved- eller bimedlemmer i Bergens Schakklub.
Antall runder: Det spilles 11 runder. Alle runder teller i sammendraget. Man kan møte samme spiller 2 ganger. Man kan stå over de rundene man ønsker.
Rating: Begge grupper blir ratet hos FIDE. Norsk rating blir ikke lenger beregnet.

Onsdag 09.09.2020 Generalforsamling

Bergens Schakklubs generalforsamling (årsmøte) avholdes i Rosenbergsgaten 9 kl. 19.30.

Mandag 14.09.2020 Sjakk for barn og unge (første gang)

Ungdomsgruppen har sjakkundervisning for barn og ungdom over 10 mandagskvelder

Torsdag 17.09.2020 Sjakkurs for voksne (første gang)

Sjakkundervisning for voksne over 10 torsdagskvelder. Nedre aldersgrense 16 år.

31.10-01.11.2020 Vestlandsserien

20-22.11.2020 Bergen Grand Prix

Sted: Nordnes Bydelshus.
Påmeldingsfrist: Fredag 20.11 kl. 18.30
Start 1. runde: kl. 19.00
Spillesystem: 5 runder Sveitser i tre grupper: A (NGP-klasse M, 1), B (NGP-klasse 2, 3) og C (NGP-klasse 4, 5).
Grensen mellom gruppene går på 1800 og 1400 i langsjakkrating.
Startavgift: kr 350 for juniorer og kr 500 for andre. Gratis for GM/IM.
Det er 100 kr rabatt ved påmelding senest tirsdag 17. november 2019.
Premiering: A: 2500 – 1500 – 1000 | B: 1500 – 1000 | C: 1500 – 1000
I tillegg blir det klassevis premiering. Premiene kan reduseres ved mindre enn 50 deltakere.
Betenkningstid: 90 minutter på 40 trekk og 30 minutter på resten.
Hvem kan spille: Alle deltakere må være medlemmer i Norges Sjakkforbund eller et annet forbund tilsluttet FIDE.
NB! Smittevernreglene gjør at vi kan ha maks 50 deltakere!

05-06.12.2020 Vestlandsserien