BERGENSJAKK

Sjakkarrangementer i Bergen – høstsesong 2018

Høstsesongen 2018

Tirsdag 07.08.2018 Sommerlyn (første turnering)

Tre tirsdager i august blir det Sommerlyn.

Sted: Rosenbergsgaten 9
Påmeldingsfrist: Kl. 19.15 hver spilledag.
Start 1. runde: kl. 19.30
Spilledatoer: 07.08, 14.08 og 21.08 (tre turneringer).
Startavgift: Kr 50 pr. turnering. Betales kontant eller med Vipps.
Premiering: Små pengepremier.
Spillesystem: Avhengig av deltakertall.
Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunders tillegg.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere.

Onsdag 29.08.2018 Onsdagshurtigsjakk (første turnering)

Siste onsdag i måneden fra august til november blir det hurtigsjakkturnering.

Sted: Rosenbergsgaten 9
Påmeldingsfrist: Kl. 18.45 hver spilledag.
Start 1. runde: kl. 19.00
Spilledatoer: 29.08, 26.09, 31.10 og 28.11
Startavgift: kr 50 pr. turnering. Betales kontant eller med Vipps.
System: 4 runder Monrad med betenkningstid 20 minutter pr. spiller pr. parti. Turneringen spilles i en, to eller tre grupper avhengig av deltakertall.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere.

Tirsdag 04.09.2018 Høstturneringen (første runde)

Høstturneringen spilles over 11 runder fortløpende etter Konradsystem. Man kan delta i de rundene man selv ønsker.
Man må registrere seg hver tirsdag man skal spille, innen kl. 18.50.
Registrering kan gjøres personlig eller via epost (klubbpost@bergensjakk.no) eller SMS (980 69 851).
Påmelding før første runde kan gjøres hos Turneringsservice.
Runden settes opp kl. 18.50 med de spillerne som har registrert seg til runden.

Sted: Rosenbergsgaten 9.
Påmeldingsfrist: Alle tirsdager kl. 18.50
Rundestart: Alle tirsdager kl. 19.00
Spillekvelder: Alle tirsdager fra 4. september t.o.m. 20. november, unntatt 9. oktober (høstferie)
Startavgift: Junior: kr 200 Andre: kr 250. Gratis for gullmedlemmer!
Betenkningstid: 90 minutter / 40 trekk og 30 minutter / resten
Gruppeinndeling: Det spilles i 2 grupper: A (klasse M, 1 og 2) og B (klasse 3, 4 og 5)
Hvem kan spille: Alle deltakere må være hoved- eller bimedlemmer i Bergens Schakklub.
Antall runder: Det spilles 11 runder. Alle runder teller i sammendraget. Man kan møte samme spiller 2 ganger. Man kan stå over de rundene man ønsker.
Rating: Begge grupper blir ratet hos FIDE. Norsk rating blir ikke lenger beregnet.

Mandag 10.09.2018 Sjakk for barn og unge (første gang)

Ungdomsgruppen har sjakkundervisning for barn og ungdom over 10 mandagskvelder

Onsdag 12.09.2018 Generalforsamling

Bergens Schakklubs generalforsamling (årsmøte) avholdes i Rosenbergsgaten 9 kl. 19.30.

Lørdag 15.09.2018 Bergen Hurtig-NGP

Sted: Rosenbergsgaten 9.
Påmeldingsfrist: Innen kl. 10.15
Start 1. runde: kl. 10.30
Spillesystem: 6 runder Sveitser i to grupper: A (NGP-klasse M, 1, 2) og B (NGP-klasse 3, 4, 5).
Grensen mellom gruppene går på 1600 i hurtigsjakkrating.
Startavgift: kr 200 for juniorer og kr 300 for andre.
Premiering: Pengepremier til de 3 beste i hver gruppe, og til vinnerne av hver NGP-klasse. Beløp avhenger av deltakertall.
Minimum 75% av startavgiften går ut igjen som premier.
Betenkningstid: 15 minutter med 10 sekunders tillegg pr. trekk.
Hvem kan spille: Alle deltakere må være medlemmer i Norges Sjakkforbund eller et annet forbund tilsluttet FIDE.

Søndag 16.09.2018 Bergen Lyn-NGP

Sted: Rosenbergsgaten 9.
Påmeldingsfrist: Innen kl. 10.45
Start 1. runde: kl. 11.00
Spillesystem: 12 runder Sveitser i to grupper: A (NGP-klasse M, 1, 2) og B (NGP-klasse 3, 4, 5).
Grensen mellom gruppene går på 1600 i lynsjakkrating.
Startavgift: kr 200 for juniorer og kr 300 for andre.
Premiering: Pengepremier til de 3 beste i hver gruppe, og til vinnerne av hver NGP-klasse. Beløp avhenger av deltakertall.
Minimum 75% av startavgiften går ut igjen som premier.
Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunders tillegg pr. trekk.
Hvem kan spille: Alle deltakere må være medlemmer i Norges Sjakkforbund eller et annet forbund tilsluttet FIDE.

Torsdag 20.09.2018 Sjakkurs for voksne (første gang)

Sjakkundervisning for voksne over 10 torsdagskvelder. Nedre aldersgrense 16 år.

03-04.11.2018 Vestlandsserien

23-25.11.2018 Bergen Grand Prix

Sted: Nordnes Bydelshus.
Påmeldingsfrist: Fredag 23.11 kl. 18.30
Start 1. runde: kl. 19.00
Spillesystem: 5 runder Sveitser i tre grupper: A (NGP-klasse M, 1), B (NGP-klasse 2, 3) og C (NGP-klasse 4, 5).
Grensen mellom gruppene går på 1800 og 1400 i langsjakkrating.
Startavgift: kr 350 for juniorer og kr 500 for andre. Gratis for GM/IM.
Det er 100 kr rabatt ved påmelding senest tirsdag 20. november 2018.
Premiering: A: 2500 – 1500 – 1000 | B: 1500 – 1000 | C: 1500 – 1000
I tillegg blir det klassevis premiering. Premiene kan reduseres ved mindre enn 50 deltakere.
Betenkningstid: 90 minutter på 40 trekk og 30 minutter på resten.
Hvem kan spille: Alle deltakere må være medlemmer i Norges Sjakkforbund eller et annet forbund tilsluttet FIDE.

Søndag 02.12.2018 Bergen Kursavslutnings-BGP/UGP

Hurtigsjakkturnering for spillere født 1992 eller senere.

Tirsdag 04.12.2018 Bergen desemberlyn

Sted: Rosenbergsgaten 9
Påmeldingsfrist: Kl. 19.15
Start 1. runde: kl. 19.30
Resultater: Turneringsservice
Startavgift: Kr 50 som betales kontant eller med Vipps.
Premiering: Små pengepremier.
Spillesystem: Avhengig av deltakertall.
Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunders tillegg.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere.

08-09.12.2018 Vestlandsserien

Torsdag 27.12.2018 Bergen romjulslyn

Sted: Rosenbergsgaten 9
Påmeldingsfrist: Kl. 19.15
Start 1. runde: kl. 19.30
Resultater: Turneringsservice
Startavgift: Kr 50 som betales kontant eller med Vipps.
Premiering: Små pengepremier.
Spillesystem: Avhengig av deltakertall.
Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunders tillegg.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere.