BERGENSJAKK

Sjakkarrangementer i Bergen – vårsesong 2018

Vårsesongen 2018

13-14.01.2018 Vestlandsserien (første gang)

Mandag 15.01.2018 Sjakk for barn og unge (første gang)

Ungdomsgruppen har sjakkundervisning for barn og ungdom over 10 mandagskvelder

Tirsdag 16.01.2018 Vårturneringen (første runde)

Vårturneringen spilles over 11 runder fortløpende etter Konradsystem. Man kan delta i de rundene man selv ønsker.
Man må registrere seg hver tirsdag man skal spille, innen kl. 18.50.
Registrering kan gjøres personlig eller via epost (klubbpost@bergensjakk.no) eller SMS (980 69 851).
Påmelding før første runde kan gjøres hos Turneringsservice.
Runden settes opp kl. 18.50 med de spillerne som har registrert seg til runden.

Sted: Rosenbergsgaten 9.
Påmeldingsfrist: Alle tirsdager kl. 18.50
Rundestart: Alle tirsdager kl. 19.00
Spillekvelder: Alle tirsdager fra 16. januar t.o.m. 10. april, unntatt 27. februar (vinterferie)
Startavgift: Junior: kr 200 Andre: kr 250. Gratis for gullmedlemmer!
Betenkningstid: 90 minutter / 40 trekk og 30 minutter / resten
Gruppeinndeling: Det spilles i 2 grupper: A (klasse M, 1 og 2) og B (klasse 3, 4 og 5)
Hvem kan spille: Alle deltakere må være hoved- eller bimedlemmer i Bergens Schakklub.
Antall runder: Det spilles 11 runder. Alle runder teller i sammendraget.Man kan møte samme spiller 2 ganger. Man kan stå over de rundene man ønsker.
Rating: Begge grupper blir ratet hos FIDE. Norsk rating blir ikke lenger beregnet etter nyttår.

Torsdag 25.01.2018 Sjakkurs for voksne (første gang)

Sjakkundervisning for voksne over 10 torsdagskvelder. Nedre aldersgrense 18 år.

Onsdag 31.01.2018 Åpent klubbmesterskap i lynsjakk

Sted: Rosenbergsgaten 9.
Påmeldingsfrist: Innen kl. 19.15
Start 1. runde: kl. 19.30
Spillesystem: Klassevis i Berger-grupper.
Startavgift: kr 100. Gratis for gullmedlemmer!
Premiering: Pengepremier etter deltagerantall.
Betenkningstid: 5 minutter.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere, men klubbmestertittelen går bare til hoved- eller bimedlemmer i Bergens Schakklub.

03-04.02.2018 Vestlandsserien

Onsdag 28.02.2018 Onsdagshurtigsjakk (første turnering)

Siste onsdag i måneden fra februar til juni blir det hurtigsjakkturnering, med unntak for mars grunnet påsken.

Sted: Rosenbergsgaten 9
Påmeldingsfrist: Kl. 18.45 hver spilledag.
Start 1. runde: kl. 19.00
Spilledatoer: 28.02, 21.03, 25.04, 30.05 og 27.06
Startavgift: kr 50 pr. turnering.
System: 4 runder Monrad med betenkningstid 20 minutter pr. spiller pr. parti. Turneringen spilles i en, to eller tre grupper avhengig av deltakertall.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere.

Lørdag 14.04.2018 Bergen Kursavslutnings-BGP/UGP

Hurtigsjakkturnering for spillere født 1992 eller senere.

Tirsdag 17.04.2018 Dugnadslyn (første turnering)

Fire tirsdager i april/mai blir det Dugnadslyn.

Sted: Rosenbergsgaten 9
Påmeldingsfrist: Kl. 19.15 hver spilledag.
Start 1. runde: kl. 19.30
Spilledatoer: 17.04, 24.04, 01.05 og 08.05 (fire turneringer).
Startavgift: Minimum kr 50 pr. turnering.
Premiering: Det er ingen premiering. Dugnadsaspektet består i at all startavgift går til klubben.
System: Spilles i grupper etter rating, alle mot alle.
Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunders tillegg.
Hvem kan spille: Åpent for alle sjakkspillere.