BERGENSJAKK

Endringer i ratingsystemet fra mars 2024

FIDEOm to uker blir det store endringer i FIDE-ratingen, hvor alle spillere ratet under 2000 vil få ratingen sin oppjustert. Samtidig endres minimumsratingen fra 1000 til 1400. Dette gjøres for å motvirke deflasjonen i ratingtallene som har vist seg de siste årene. Endringene gjelder for alle tre ratinger, altså langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk.

Formelen for oppjustering av rating er som følger: (2000 – egen rating) x 0.4

Dette gir følgende ratingendringer:

Gammel rating Endring Ny rating fra
1. mars 2024
2000 0 2000
1900 +40 1940
1800 +80 1880
1700 +120 1820
1600 +160 1760
1500 +200 1700
1400 +240 1640
1300 +280 1580
1200 +320 1520
1100 +360 1460
1000 +400 1400

Norges Sjakkforbund har foreløpig ikke sagt noe om hvordan den norske klasseinndelingen skal endres. I dag har Norge 6 ratingklasser (Mester til klasse 5) med grenser på 2000, 1800, 1600, 1400 og 1200. Hvis man skal beholde 6 klasser må grensene mellom klassene altså justeres. En annen løsning er å ha færre klasser. Sverige vil fra sommeren 2024 ha 4 klasser (Mester til klasse 3) med grenser på 2100, 1900, 1750 og 1600.

Det blir også endringer i 400-poengsregelen og i hvordan man beregner den første ratingen til en uratet spiller.

Les mer om ratingendringene her: