BERGENSJAKK

Tildeling av Thomas Heibergs minnestipend 2023

Norges SjakkforbundThomas Heibergs minnefond ble opprettet av Bjørn Heiberg til minne om hans sønn Thomas Heiberg. Thomas var elitespiller og nummer 18 på norgesrankingen da han gikk bort i 1987, i en alder av 31 år.

Av fondets midler skal det årlig utdeles et Thomas Heibergs minnestipend på kr 2.000. Stipendet tildeles en norsk sjakkspiller i alder mellom 16 og 26 år som har utmerket seg med gode resultater samt stor vilje til deltagelse og satsing på sjakk. Stipendet kan ikke utdeles flere ganger til samme person.

Det var ingen utdeling i 2022, og styret i fondet har derfor delt ut Thomas Heibergs minnestipend til to spillere i 2023. Dette er IM Elham Amar og Petter Smedsrud.

Amar trenger ingen nærmere presentasjon, men Smedsrud er nok ukjent for mange. 16-åringen er regjerende norgesmester for blinde og svaksynte. Han er medlem i Dragen Sjakklubb og spiller for dem i Østlandsserien.

Les mer om tildelingen av Thomas Heibergs minnestipend hos Sjakk.no.