BERGENSJAKK

Nye midlertidige uttakskriterier for VMU og EMU som følge av Covid-19

Ungdommens SjakkforbundUngdommens Sjakkforbund har vedtatt nye midlertidige uttakskriterier for VM for ungdom og EM for ungdom som følge av Covid-19.

De nye uttakskriteriene legger mer vekt på rating enn på aktivitet og turneringsresultater.