BERGENSJAKK

Nettside om boken Spill Siciliansk

Vi har mottatt følgende fra Norsk Sjakkforlag:


Nettside om boka Spill Siciliansk

Spill SicilianskSverre Johnsens bok SPILL SICILIANSK utkom sist sommer, som første bok om «åpningsteori» på norsk. Boka gir et repertoar med å spille Klassisk Siciliansk som svart og har blitt tatt godt imot fra hobbyspillere til sterke turneringsspillere.

Klassisk Siciliansk oppstår etter trekkene 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 Sc6, eller en annen trekkefølge. Boka handler også litt generelt om åpningen Siciliansk og derunder tidlige avvik fra hvits side.

Forfatteren åpner nå sammen med Norsk Sjakkforlag en egen nettside om og med denne boka: spillsiciliansk.sjakkweb.no.

På denne siden gir Sverre Johnsen ikke minst en foreløpig oppdatering omkring repertoaret i boka, etter både kommentarer som er gitt på nettet og nye mesterpartier som er spilt etter at boka kom ut.

Nettsiden gir også utdrag fra boka, noen rettelser og en presentasjon av forfatteren Sverre Johnsen.