BERGENSJAKK

Coronaviruset – ytterligere innstramninger

De to norske sjakkforbundene har mer informasjon om Coronaviruset og dets innvirkning på sjakken:

Coronaviruset og sjakkaktivitet

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundMyndighetene har i dag torsdag 12.03.20 innført ytterligere innstramninger ifbm Corona-situasjonen, og bl.a. besluttet forbud mot kulturarrangementer, idrettsarrangementer mm. Se Helsedirektoratets informasjonsside her.

Alle klubber, lokallag og kretser i NSF og USF har fått eget brev om situasjonen og de råd man kan gi fra sentralt hold. Se brevet i sin helhet her.

I tillegg til listen i brevet over avlyste og utsatte turneringer kan det tilføyes at også kvalifiseringen til Eliteserien 2020/21 er utsatt inntil videre. Den skulle etter planen ha vært spilt helgen 27-29/3 i Stavanger.

Husk at man kan ringe 221 51 241 og snakke med Sjakkontoret v/Liv Mette dersom man har spørsmål.

Coronaviruset og sjakkaktivitet

De to norske sjakkforbundene kommer i dag med informasjon om Coronaviruset og sjakkaktivitet:

Coronaviruset og sjakkaktivitet

Norges Sjakkforbund og Ungdommens SjakkforbundI tråd med stadig flere tilfeller av smitte med coronaviruset følger Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund nøye med på situasjonen og gjør løpende vurderinger i forhold til arrangementer. Vurderingen kan endres fra dag til dag i tråd med de anbefalinger vi mottar fra bl.a. Folkehelseinstituttet (FHI).

Vi ber om at alle klubber, lokallag og sjakk-kretser gjør tilsvarende vurderinger ifht sine aktiviteter. Situasjoner kan i alle fall oppstå, og vi ber alle følge de råd som gis av offentlige myndigheter. Om det skulle være tvilstilfeller eller man trenger råd, så skal man kontakte den lokale kommunelegen.

I forhold til planlagte sjakkturneringer og andre sjakkarrangement ber vi alle klubber, lokallag, kretser og andre arrangører om å opplyse om gode smittevernrutiner, samt ha hånddesinfeksjon tilgjengelig så langt man får tak i det. Det bør også anbefales at man avstår fra den vanlige sjakk-kutyme å håndhilse før og etter partiene.

Sjakkbrikker kan være en smittekilde, da viruset lever på harde overflater over en viss tid. Vi anbefaler alle arrangører som har mulighet til det om å rengjøre sjakkbrikkene før og etter klubbkvelder og andre arrangementer.

For større arrangementer gjør vi særlig oppmerksom på FHIs råd om å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurderingen. Se fremgangsmåte hos FHI her. Husk også å informere NSF og/eller USF dersom berammede og/eller ratinginnmeldte turneringer avlyses – dette av hensyn til terminlister, FIDE-rating-prosesser mm.

NSF og USF vil kontakte aktuelle arrangører av større sjakkturneringer mm, og gjennomgå de planer og forberedelser som foretas ifht situasjonen med Cononaviruset.

For øvrig kan alle som har spørsmål kontakte Sjakkontoret på telefon 221 51 241, og spørre etter Liv Mette. Der vil det bli gitt råd og vink, og det vil bli etablert en spørsmål-og-svar oversikt for de vanligste spørsmål, og denne oversikten vil bli gjort tilgjengelig for alle interesserte.