BERGENSJAKK

Innbydelse til Eliteklassen 2021

Norges SjakkforbundLandsturneringen i Bergen måtte avlyses grunnet Covid-19, men det blir likevel en eliteklasse med Norges Sjakkforbund som arrangør. Denne spilles i NM-uken 2-10. juli 2021. Mesterskapet vil gå i Oslo av praktiske årsaker, ettersom de aller fleste aktuelle spillerne bor i dette området.

Innbydelsen kan finnes i Turneringsservice. De opprinnelige påmeldingene til eliteklassen er strøket, og alle som ønsker å delta må melde seg på en gang til. Påmeldingsfrist er 18. juni. Uttak skjer kort tid etter fristens utløp.

Premiene i Eliteklassen blir noe lavere enn forespeilet under Landsturneringen i Bergen, men likevel rekordstore grunnet støtte fra Bjørn-Kristian Bjørnsens fond.

Premier i Eliteklassen 2021
   1. 96.000 kr
   2. 50.000 kr
   3. 26.000 kr
   4. 14.200 kr
   5. 9.800 kr
   6. 5.000 kr
   7. 4.000 kr
   8. 3.000 kr
   9. 2.000 kr
   10. 1.000 kr