BERGENSJAKK

Årsmøtepapirer for 2021

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund har sendt ut sine årsmøtepapirer. I NSF tar Morten Madsen gjenvalg som president, mens Joahim B. Nilsen foreslås som ny styreleder i USF.

Den store saken på begge årsmøter blir nok forslaget om å nedsette en felles arbeidsgruppe som innen nyttår skal utrede om NSF og USF bør slås sammen til ett forbund. Det er også en sak som går på klasseinndelingen i Landsturneringen, og flere som skal øke kvinneandelen i norsk sjakk.

NSFs 100. kongress 2021 – Kongresspapirer

Norges SjakkforbundOm en måned – søndag 4. juli kl 17 – avholdes NSFs 100. kongress. I likhet med fjorårets kongress vil dette avholdes over nett. Vel møtt digitalt!

Kongresspapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her: NSFs 100. kongress 2021- Årsberetning og sakspapirer.

Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets kongress, samt forretningsorden for årets kongress. Alle medlemmer har møte og talerett på kongressen, påmelding skjer ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil i forkant av kongressen motta mer praktisk informasjon samt møtelenke på epost. Delegater må meldes inn med følgende fullmaktskjema, som sendes til nsf@sjakk.no.

USFs 44. årsmøte 2021 – Årsmøtepapirer

Ungdommens SjakkforbundOm en måned – onsdag 7. juli kl 17 – avholdes USFs 44. årsmøte. I likhet med fjorårets kongress vil dette avholdes over nett. Vel møtt digitalt!

Årsmøtepapirene, som i dag er sendt ut til alle klubber og kretser, kan finnes her: USF årsmøtepapirer.

Der finner man på vanlig måte styrets årsberetning, årsberetninger for komiteer og utvalg, regnskap og budsjett, innkomne forslag, valgkomiteens innstilling, referat fra fjorårets årsmøte, samt forretningsorden. Alle medlemmer har møte og talerett på årsmøte, påmelding skjer ved å fylle ut dette skjemaet. Du vil i forkant av årsmøtet motta mer praktisk informasjon samt møtelenke på epost.