BERGENSJAKK

Atle Grønn: Tempus i trekktvang

Atle Grønn ved Universitetet i Oslo har laget den første vitenskapelige analysen av norsk sjakkspråk:

Tempus i trekktvang
Om en kontrafaktisk presens i norske sjakkspalter

Artikkelen er skrevet på norsk og undersøker verbsystemet hos tre norske sjakkskribenter i Dagbladet (Gausel), VG (Agdestein) og Aftenposten (Grønn). Forfatteren viser at presens brukes med en helt spesiell funksjon i skriftlige sjakkspalter.

En sammenlikning med etteranalysene i Torstein Baes kommentering på NRK viser at skriftspråket (i sjakkmiljøet) har utviklet en egen konvensjon som ikke er etablert i muntlig sjakksjargong på samme måte. Artikkelen forklarer hvorfor verbsystemet er ulikt i skriftlig og muntlig sjakkspråk.

Les hele artikkelen her.