BERGENSJAKK

Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene – mai 2020

Norges Sjakkforbund offentliggjorde i går retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene. Det er nå mulig å arrangere mindre turneringer og klubbkvelder i henhold til følgende retningslinjer:

Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene – mai 2020

Norges SjakkforbundKlubbkvelder / klubbturneringer
Klubbkvelder / klubbturneringer kan gjennomføres så lenge følgende tiltak gjennomføres / følgende krav er oppfylt.

 • Det er tillatt maksimalt 50 personer på arrangementet.
 • Arrangementet skal ha en smittevernsansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand. Det anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til motspiller skal holdes til 1 meter krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1-meters regelen blir fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i risikogruppe bør ikke delta på arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.
 • Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.
 • Om brett/brikker/klokke skal brukes igjen samme, eller neste dag skal disse rengjøres mellom partiene.
 • Om det er mer enn 20 spillere bør spillerne deles i grupper. Om lokalene tillater det skal hver gruppe spille i eget rom, men dette er ikke noe absolutt krav.
 • For spill med klokker, anbefales at det spilles med tilleggstid, og at denne er minimum 10 sekunder. Lynsjakk er ikke anbefalt. Bakgrunnen for dette er at 1-meters regelen lettere vil brytes i tidsnød.
 • Bare turneringer med anbefalt betenkningstid vil kunne bli FIDE-ratet.

NGP-turneringer / større turneringer
Deltagere fra ulike geografiske områder gir større risiko for smittespredning mellom geografiske områder med ulikt smittepress. Turneringen anbefales avlyst eller utsatt.

NSF vil ikke tillate NGP-turneringer så lenge Helsedirektoratet anbefaler at arrangementer med deltakere fra flere regioner bør utsettes / avlyses. Det samme gjelder Norgesmesterskap. Avvikling av andre større turneringer anbefales utsatt eller avlyst.

Mer informasjon
Mer utfyllende informasjon kan finnes hos Norges Sjakkforbund.