BERGENSJAKK

Bror Eeg er død

Bror Eeg, en av Norges største sjakklærere, har gått bort i en alder av 87 år.
Følgende minneord er hentet fra Aftenposten:

BROR EEG
av Arild Øksnevad

Bror Eeg i 1976
Bror Eeg i 1976
(Foto: Øystein Brekke)

Bror Eeg døde fredelig 16. august, 87 år gammel. Han vokste opp i Sandefjord. Han var svært plaget av astma i sine unge år, men dette ble kurert da han dro på hvalfangst i Sørishavet. Han tok handelsskole og gartnerutdanning før han fant ut at det var lærer han ville bli. I 1960 begynte Bror på nye Veitvet skole i Oslo, og ble der resten av yrkeslivet.

Han hadde en fantastisk evne til å få med seg skolebarna, blant mye annet på «Morgenspretten» for å drive sport kl. 7 om morgenen! Likevel satset han først og fremst på sjakk. Han var en habil spiller, men det var som inspirator han virkelig var en ener. På et tidspunkt hadde Veitvet skole 450 registrerte sjakkspillere, og deltok i oslomesterskapet for skolelag med 18 femmannslag – flere enn alle de andre skolene tilsammen, og helt enestående i Norge. Bror fikk Norges Sjakkforbunds Ungdomsutvalgs hederstegn i gull i 1975.

Selve sjakken var likevel ikke det viktigste for Bror. Den var hans middel for å gjøre verden bedre. Han hadde et stort sosialt engasjement, og gjorde det han kunne for å hjelpe dem som «falt utenfor». På 60- og 70-tallet var Veitvet en drabantby med en del sosiale problemer. Mange som vokste opp der, har fortalt at sjakken reddet dem fra en kriminell løpebane. Nokså ukjent er antagelig at han på fritiden stilte opp for ungdom som frivillig på Bastø og i andre deler av fengselsvesenet.

I 1957 giftet han seg med Astri. De fikk aldri barn selv, noe langt over tusen andre barn har nytt godt av. Astri var en svært viktig støttespiller, og en morsfigur for mange. Bror fikk Kongens fortjenstmedalje i 1996, og skrev også 5 bøker. Tankene går i dag til Astri, men også til de utallige barn som fikk et bedre liv som følge av Brors innsats.