Bergen Spillfestival NM i cafesjakk

Bergen, fredag 4. august 2017
Bergen Spillfestival
Pekere:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Turneringsservice
Bergen Spillfestival

Laget av
Eirik T. Gullaksen
      
Påmelding her!       Deltakerliste
Spillested: Grand Selskapslokaler.
På Ole Bulls plass midt i Bergen sentrum!
Spilleplan:
Fredag 4. august   kl. 17.00 - 17.30  Frammøte og registrering. Også forhåndspåmeldte må registrere seg.
    kl. 18.00 - 18.20  1. runde
    kl. 22.00 (senest)  Premieutdeling
Betenkningstid: 10 minutter pr. spiller pr. parti etter hurtigsjakkreglement.
Spillesystem: 6 runder Monrad.
Gruppeinndeling: Gruppe A: Åpen for alle.
Gruppe B: Kun for uratede eller spillere ratet under 1250.
Hvem kan spille?Turneringen er åpen for alle sjakkspillere, også de som ikke er medlem i sjakklubb.
Startkontingent: Kr 150, som betales ved frammøte. Gratis for GM/IM.
Premiering: 1. premie i A-gruppen: kr 2500 + trofe.
Forøvrig blir det pengepremier og gavepremier avhengig av deltakerantall.
Påmelding senest: Fredag 4. august 2017 kl. 17.30 på spillestedet eller på telefon 980 69 851 (Eirik T. Gullaksen)
Online påmelding gjøres hos Turneringsservice fram til turneringsdagen kl. 15.00.
NB! Også forhåndspåmeldte må registrere seg på spillestedet senest kl. 17.30. Gi beskjed på telefon hvis du blir sen.
Arrangører: Bergens Schakklub og Bergen Spillforening.
Informasjon:Eirik T. Gullaksen på epost eller telefon 980 69 851.

Arrangementet er støttet av Bergenhus og Årstad Kulturkontor, Seksjon for kunst og kultur.